ตัวเลขติดลบไม่แสดงพร้อมกับวงเล็บใน Excel

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel และตัวเลขติดลบไม่แสดงพร้อมกับวงเล็บ คุณสามารถ เปลี่ยนวิธีการแสดงตัวเลขติดลบ แต่ถ้าไม่ได้ผล หรือถ้าตัวเลือกในวงเล็บ ($1,234.10) ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้เนื่องจากการตั้งค่าระบบปฏิบัติการไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง ถ้าคุณกำลังใช้ Mac ให้แน่ใจว่า คุณใช้ App Store และอัปเดตเป็น macOS เวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณกำลังใช้ Windows ให้ใช้หนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขติดลบ โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะมีผลต่อโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ใช่แค่ Excel

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขติดลบใน Windows

 1. ปิด Excel

 2. จากแอ เริ่ม เมนู ค้นหา แผงควบคุม, และเปิดแผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนรูปแบบวันที่ เวลา หรือตัวเลข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก ประเภท ในเมนู แสดงตาม ที่ด้านบนของหน้า

 4. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง

 5. บนแท็บ ตัวเลข สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก (1.1)

 6. บนแท็บ สกุลเงิน สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก ($1.1)

 7. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลงอีกครั้ง

 8. เปิด Excel ใหม่

 1. ปิด Excel

 2. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก ประเภท ในเมนู แสดงตาม ที่ด้านบนสุด

 4. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง

 5. บนแท็บ ตัวเลข สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก (1.1)

 6. บนแท็บ สกุลเงิน สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก ($1.1)

 7. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลงอีกครั้ง

 8. เปิด Excel ใหม่

 1. ปิด Excel

 2. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง

 5. บนแท็บ ตัวเลข สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก (1.1)

 6. บนแท็บ สกุลเงิน สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก ($1.1)

 7. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลงอีกครั้ง

 8. เปิด Excel ใหม่

 1. ปิด Excel

 2. คลิก เริ่ม > การตั้งค่า > แผงควบคุม

 3. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง

 5. บนแท็บ ตัวเลข สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก (1.1)

 6. บนแท็บ สกุลเงิน สำหรับ รูปแบบตัวเลขติดลบ ให้เลือก ($1.1)

 7. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลงอีกครั้ง

 8. เปิด Excel ใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×