ตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

บทความนี้จะอธิบายถึงหน้าต่างตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า ที่ทำให้คุณสามารถบอก Lync เกี่ยวกับวิธีการจัดการสายเรียกเข้าของคุณ

ปิดการโอนสายเรียกเข้า

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์ที่ทำงานหรือ Lync เท่านั้น

โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง

ถ้าคุณต้องการโอนสายทันทีและไม่โทรเข้าหมายเลขที่ทำงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากเมนูดรอปดาวน์ดังนี้

  • ข้อความเสียง: ถ้าคุณได้ตั้งค่าไว้ สายเรียกเข้าของคุณจะส่งไปยังข้อความเสียงโดยตรง

  • โทรศัพท์มือถือ: ส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือ ถ้าหมายเลขถูกบันทึกไว้ในหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก > โทรศัพท์

  • โทรศัพท์บ้าน: ส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์บ้าน ถ้าหมายเลขถูกบันทึกไว้ในหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก > โทรศัพท์

  • หมายเลขหรือที่ติดต่อใหม่: พิมพ์หมายเลขที่สามารถโทรหาคุณได้ หรือเลือกที่ติดต่อของ Lync ที่คุณต้องการรับสาย

  • ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน : ถ้าคุณตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์นั้นจะรับสายเรียกเข้าของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์จากหน้าต่างนี้ได้ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกไว้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อจัดการสมาชิก

การโทรหาพร้อมกัน

ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณและหมายเลขอื่นๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้วเลือกหนึ่งตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ ดังนี้

  • โทรศัพท์มือถือ: สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังที่ทำงานและที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย ถ้าบันทึกไว้บนหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก >โทรศัพท์

  • โทรศัพท์บ้าน: สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังที่ทำงานของคุณและที่หมายเลขโทรศัพท์บ้านของคุณด้วย ถ้าบันทึกไว้บนหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก >โทรศัพท์

  • หมายเลขใหม่: ใส่หมายเลขที่คุณต้องการให้สายเรียกเข้าของคุณโทรไปหา นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ

  • ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน : ถ้าคุณได้ตั้งค่าไว้ สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังที่ทำงานและผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณด้วย คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์จากหน้าต่างนี้ได้ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกไว้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อจัดการสมาชิก

  • กลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน : ถ้าคุณตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังโทรศัพท์ของพวกเขา รวมถึงหมายเลขที่ทำงานของคุณด้วย ถ้าคุณยังไม่ตั้งค่าไว้ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกในกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณออกได้ที่ด้านล่างของหน้าต่างนี้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อเปลี่ยนรายชื่อสมาชิก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×