ตัวเลือก > ปฏิทิน

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ดูที่ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

เพื่อไปที่หน้าตัวเลือกปฏิทิน จากหน้าหลักของ Outlook Web App ให้ไปที่มุมด้านบนและเลือก ตัวเลือก จากนั้นเลือก ปฏิทิน จากรายการในบานหน้าต่างนำทาง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าบนหน้านี้แล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

แสดงหมายเลขสัปดาห์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ปฏิทินแสดงหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์นั้นๆ ตามค่าเริ่มต้น กล่องนี้จะไม่ได้ถูกเลือกไว้

วันแรกของสัปดาห์ ใช้รายการนี้เพื่อเลือกวันแรกของสัปดาห์การทำงานของคุณ การตั้งค่านี้ได้รับผลกระทบจากตัวเลือกภาษาและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ สำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันอาทิตย์จะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

ใช้ส่วนนี้ในการกำหนดวันทำงานของคุณ ตามค่าเริ่มต้น วันทำงานจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คุณยังสามารถระบุเวลาการเริ่มและสิ้นสุดวันของคุณได้อีกด้วย

แสดงสัปดาห์เป็น ใช้กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้เพื่อเลือกวันต่างๆ ที่จะรวมอยู่ในสัปดาห์การทำงานของคุณ วันที่คุณเลือกจะปรากฏเป็นวันทำงานในปฏิทินของคุณ

เวลาที่เริ่มต้นวัน ใช้รายการนี้เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการเริ่มวันทำงานของคุณ การเลือกเวลาเริ่มต้นจะเป็นการบอกให้ผู้ใช้รายอื่นรู้ว่าวันทำงานของคุณเริ่มต้นเมื่อใด เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบเวลาว่างของคุณและจัดกำหนดการประชุมได้

เวลาที่สิ้นสุดวัน ใช้รายการนี้เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการให้วันทำงานของคุณสิ้นสุด การเลือกเวลาสิ้นสุดจะเป็นการบอกให้ผู้ใช้รายอื่นรู้ว่าวันทำงานของคุณสิ้นสุดเมื่อใด เพื่อไม่ให้พวกเขาจัดกำหนดการประชุมหลังจากวันทำงานของคุณสิ้นสุดลง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชัน light Outlook Web App เช่นวิธีการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันปกติหรือฟีเจอร์และข้อจำกัดคืออะไร ดูOutlook Web App Light

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×