ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตัวเลือก > อีเมลขยะ

อีเมลขยะอาจทำให้เครือข่ายทำงานหนัก เซิร์ฟเวอร์อีเมลติดขัด และทำให้กล่องจดหมายเต็มไปด้วยข้อความและรูปภาพที่ไม่พึงประสงค์ เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณจะกรองอีเมลขยะส่วนใหญ่ออกไป แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไป เวอร์ชัน Light ของ Outlook Web App จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมข้อความที่ไม่พึงประสงค์และไม่พึงปรารถนาโดยให้คุณจัดการและสร้างรายการของที่อยู่อีเมลและโดเมนทั้งที่เชื่อถือได้และไม่น่าเชื่อถือได้

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ดูที่ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

เมื่อต้องการไปที่หน้าอีเมลขยะจากหน้าหลักของ Outlook Web App ให้ไปที่มุมด้านบนและเลือกตัวเลือก จากนั้นเลือกอีเมลขยะที่อยู่ในรายการในบานหน้าต่างนำทาง

ไม่กรองอีเมลขยะ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถควบคุมข้อความที่ไม่พึงประสงค์และไม่พึงปรารถนาได้ การปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะนั้นไม่ถือเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ดี

กรองอีเมลขยะอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะ การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้กล่องจดหมายของคุณสามารถกรองข้อความอีเมลได้ โดยใช้รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก และรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย หลังจากที่พบว่าข้อความมีแนวโน้มที่จะเป็นอีเมลขยะ ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ เราแนะนำว่าการเปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี การกรองอีเมลขยะจะถูกเปิดใช้งานอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์อีเมลขยะ หรือลบรายการจากโฟลเดอร์อีเมลขยะ รายการนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ผู้ส่งที่ปลอดภัยคือโดเมนและบุคคลที่คุณต้องการรับข้อความอีเมล

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายการ ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือโดเมน แล้วคลิกเพิ่ม

 • เพื่อปรับเปลี่ยนผู้ส่งในรายการ ให้เลือกผู้ส่งแล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการรวมผู้คุณติดต่อให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไว้วางใจอีเมลจากรายการที่ติดต่อของฉันด้วยเช่นกัน ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

 • เมื่อต้องการเอาผู้ส่งออกจากรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้นแล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ: เมื่อคุณใส่โดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษณ์ (@) ลงไปด้วย เพราะจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก คือโดเมนและบุคคลที่คุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมลจากพวกเขา ข้อความที่คุณได้รับจากที่อยู่อีเมลหรือโดเมนใดๆ ในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถูกส่งตรงไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายการ ภายใต้ รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือโดเมน แล้วคลิก เพิ่ม

 • ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนผู้ส่งในรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้น แล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการเอาผู้ส่งจากรายการ ให้เลือกผู้ส่งนั้นแล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ: เมื่อคุณใส่โดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษณ์ (@) ลงไปด้วย เพราะจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ

ผู้รับที่ปลอดภัยอาจรวมถึงกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่และต้องการได้รับข้อความอีเมลจากกลุ่มนั้น คุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลแต่ละรายการลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณได้ ผู้รับปลายทางที่ต้องการส่งข้อความไป ผู้รับอาจเป็นกล่องจดหมายเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการรับข้อความที่ไม่เพียงส่งถึงคุณเท่านั้น แต่ยังส่งถึงบุคคลอื่นๆ ด้วย

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในรายการ ภายใต้ รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย ให้คลิกกล่องข้อความ พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนแล้วคลิก เพิ่ม

 • ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนผู้รับในรายการ ให้เลือกผู้รับนั้นแล้วคลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการนั้นในกล่องข้อความแล้วคลิก เพิ่ม

 • เมื่อต้องการเอาผู้รับออกจากรายการ ให้เลือกผู้รับนั้นแล้วคลิก เอาออก

 • จัดการกับอีเมลที่เป็นอีเมลขยะ เว้นแต่อีเมลนั้นจะมาจากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือผู้รับที่ปลอดภัยของฉัน หรือมาจากผู้ส่งในองค์กรของฉัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย หรือข้อความอีเมลจากภายนอกองค์กรของคุณถูกจัดว่าเป็นอีเมลขยะ ข้อความอีเมลที่ระบุว่าเป็นอีเมลขยะจะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะ

 • บางครั้งอีเมลที่คุณส่งลงเอยด้วยการอยู่ในแฟ้มอีเมลขยะของผู้รับ พวกเขาจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมอีเมลเพื่อให้ได้รับข้อความที่คุณส่ง

 • ตัวกรองอีเมลขยะจะให้ความสำคัญกับที่อยู่อีเมลมากกว่าโดเมนเมื่อตรวจสอบข้อความที่เข้ามา ตัวอย่างเช่น สมมติว่าโดเมน contoso.com อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก และที่อยู่ someone@contoso.com อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ ที่อยู่ someone@contoso.com จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่ที่อยู่อีเมลอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีโดเมน contoso.com จะถูกส่งไปที่แฟ้มอีเมลขยะ

 • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก และรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อถูกป้อนเข้า ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลขยะใดๆ คุณจำเป็นต้องคลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ของคุณ ถ้าคุณไม่คลิก บันทึก ก่อนที่คุณจะออกจากหน้า อีเมลขยะ ในตัวเลือก คุณจะถูกให้เลือกคลิก ยกเลิก เพื่ออยู่ในหน้านั้นต่อไป หรือคลิก ตกลง เพื่อออกจากหน้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันจำกัด Outlook Web App เช่นวิธีการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันปกติหรือฟีเจอร์และข้อจำกัดมีอะไร ดูOutlook Web App Light

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×