ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ใช้ตัวเลือกการบันทึกแฟ้มเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม ซึ่งคุณได้รับในการสนทนาและการบันทึกที่คุณจัดทำจากการประชุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม

บันทึกแฟ้มที่โอน

บันทึกการประชุมที่บันทึกไว้

เปิดตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม

เมื่อต้องการดูตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม ให้ทำดังนี้:

  1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync 2010

  2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก การบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

บันทึกแฟ้มที่โอน

คุณสามารถบันทึกแฟ้มที่ผู้อื่นส่งถึงคุณใน Lync 2010 เพื่อตรวจทาน ทำงาน หรือใช้ร่วมกันภายหลัง

  • เปิดตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม จากนั้นภายใต้ การถ่ายโอนแฟ้ม ให้คลิก เรียกดู เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มที่ได้รับไว้

ด้านบนของหน้า

บันทึกการประชุมที่บันทึกไว้

คุณสามารถบันทึกการประชุมแบบออนไลน์ และบันทึกไว้เพื่อเล่นในภายหลัง หรือส่งให้บุคคลอื่น

  • เปิดตัวเลือกการบันทึกแฟ้ม จากนั้นภายใต้ การบันทึกของ Lync ใหัคลิก เรียกดู เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มที่บันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×