ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

การโอนสายเรียกเข้า ช่วยให้คุณกำหนดวิธีที่คุณต้องการให้ Lync จัดการกับสายเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ไกลจากโทรศัพท์ที่ทำงาน หรือต้องการให้บุคคลอื่นรับสายของคุณ

หมายเหตุ: 

 • สำหรับการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน กฎการโอนสายเรียกเข้าจะถูกปิดเป็นเวลา 120 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับไปหาคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้าใหม่เมื่อใดก็ได้โดยคลิกเมนูการโอนสายเรียกเข้าที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync

 • ถ้าคุณกำหนดค่า การโอนสายเรียกเข้า ใน Lync เมื่อมีสายเรียกเข้ามา หมายเลขที่คุณตั้งค่าให้การโอนสายไปถึงจะแสดงต่อผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาหาคุณ ฟีเจอร์นี้จะใช้กับการโทรระหว่าง Lync ด้วยกันเท่านั้น

ตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

คุณสามารถให้ Lync จัดการกับสายเรียกเข้าของคุณได้ด้วยวิธีดังนี้

ปิดการโอนสายเรียกเข้า

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์ที่ทำงานหรือ Lync เท่านั้น

โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง

ถ้าคุณต้องการโอนสายทันทีและไม่โทรเข้าหมายเลขที่ทำงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากเมนูดรอปดาวน์ดังนี้

 • ข้อความเสียง: ส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังข้อความเสียงของคุณโดยตรงถ้าได้ตั้งค่าไว้

 • โทรศัพท์มือถือ: ส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือ ถ้าหมายเลขถูกบันทึกไว้ในหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก > โทรศัพท์

 • โทรศัพท์บ้าน: ส่งสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์บ้าน ถ้าหมายเลขถูกบันทึกไว้ในหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก > โทรศัพท์

 • หมายเลขหรือที่ติดต่อใหม่: พิมพ์หมายเลขที่สามารถโทรหาคุณได้ หรือเลือกที่ติดต่อของ Lync ที่คุณต้องการให้รับสายของคุณ

 • ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน : ถ้าคุณตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์นั้นจะได้รับสายเรียกเข้าของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์จากหน้าต่างนี้ ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกไว้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อจัดการสมาชิก

การโทรหาพร้อมกัน

ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณและหมายเลขอื่นๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้วเลือกหนึ่งตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ ดังนี้

 • โทรศัพท์มือถือ: สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังที่ทำงานและที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย ถ้าบันทึกไว้บนหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก >โทรศัพท์

 • โทรศัพท์บ้าน: สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังที่ทำงานของคุณและที่หมายเลขโทรศัพท์บ้านของคุณด้วย ถ้าบันทึกไว้บนหน้าต่าง Lync - ตัวเลือก >โทรศัพท์

 • หมายเลขใหม่: ใส่หมายเลขที่คุณต้องการให้สายเรียกเข้าของคุณโทรไปหา นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ

 • ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน: สายเรียกเข้าโทรไปยังที่ทำงาน และผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณด้วย ถ้าคุณได้ตั้งค่าไว้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์จากหน้าต่างนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกไว้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อจัดการสมาชิก

 • กลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน: ถ้าคุณตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม สายเรียกเข้าของคุณจะโทรไปยังโทรศัพท์ของพวกเขารวมถึงหมายเลขที่ทำงานของคุณด้วย คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกในกลุ่ม การโทรแบบทีมของคุณที่ด้านล่างของหน้าต่างนี้ออกได้ ถ้าคุณยังไม่ตั้งค่าไว้ หรือคลิก แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน บนหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า เพื่อจัดการสมาชิก

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่จะให้มีการโอนสายเรียกเข้า ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ภายใต้ การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าปัจจุบันของคุณ ให้คลิกลิงก์ที่อยู่ติดกับ สายที่ไม่ได้รับจะไปที่

 2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการให้สายเรียกเข้าโอนไป ตัวอย่างเช่น ข้อความเสียง หรือ หมายเลขหรือที่ติดต่อใหม่

 3. ในเมนู ระยะเวลากริ่งดังเป็นวินาทีก่อนโอนสาย ให้เลือกการหน่วงเวลาก่อนที่สายเรียกเข้านั้นจะถูกโอนไป

 4. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยัง Lync - ตัวเลือก

 5. คลิกลิงก์ที่อยู่ติดกับ จะมีการนำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ และเลือก ตลอดเวลา หรือเฉพาะ ระหว่างชั่วโมงทำงานที่ตั้งค่าไว้ใน Outlook

ด้านบนของหน้า

แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีม

กลุ่มการโทรแบบทีมคือกลุ่มบุคคลที่สามารถรับโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณได้ ตราบเท่าที่ทีมสนับสนุนของคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกออก และเลือกว่าจะให้บุคคลใดสามารถรับโทรศัพท์แทนคุณได้

คลิก แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิก ให้คลิก เพิ่ม จากนั้นดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการลบสมาชิก ให้เลือกที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก เอาออก

 • เมื่อต้องการระบุการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์ของกลุ่มจะดัง ให้เลือกเวลาใน โทรหากลุ่มการโทรแบบทีมของคุณหลังจากครบตามวินาทีนี้

  หมายเหตุ: การตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีมไม่ได้โอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังบุคคลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกภายใต้ โทรหาพร้อมกัน หรือ โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง ในส่วนการโอนสายเรียกเข้า

ด้านบนของหน้า

แก้ไขผู้รับมอบสิทธิ์

คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์และเลือกว่าคุณต้องการให้พวกเขารับโทรศัพท์แทนคุณหรือไม่ Lync สร้างกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์

เมื่อต้องการเพิ่ม เอาออก หรือจัดการผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน

 2. คลิก เพิ่ม แล้วดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถรับสายเรียกเข้าของคุณได้ ให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก รับสาย

 4. เมื่อต้องการระบุการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์ของผู้รับมอบสิทธิ์จะดัง ให้เลือกเวลาในเมนู โทรหาผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณหลังจากครบตามวินาทีนี้

 5. เมื่อต้องการลบผู้รับมอบสิทธิ์ ให้เลือกชื่อ แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ: การตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ไม่ได้โอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังบุคคลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกภายใต้ โทรหาพร้อมกัน หรือ โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง ในส่วนการโอนสายเรียกเข้า

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×