ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

คุณสามารถตั้งค่าการจัดรูปแบบสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันที และเลือกการตั้งค่า Lync ทั่วไปอื่นๆ จากหน้าตางตัวเลือก ทั่วไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณมาที่หน้านี้เพื่อค้นหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Lync ให้คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะหน้าต่างการสนทนาของคุณ

เมื่อคุณเปิดตัวเลือก ทั่วไป การเลือกที่คุณทำจะกำหนดลักษณะที่ข้อความและอิโมติคอนปรากฏในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณ ไม่ว่าการสนทนาทั้งหมดของคุณจะปรากฏในหน้าต่างเดียวหรือไม่ และไม่ว่า Lync จะรักษาการแสดงการสนทนาของคุณระหว่างเซสชันหรือไม่

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกด ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะที่ฉันพิมพ์

 • เมื่อต้องการแสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอิโมติคอนในข้อความ เมื่อต้องการให้แสดงตัวบอกการพิมพ์ผิดพลาดแทนอิโมติคอน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 • เมื่อต้องการใช้การสนทนาที่อยู่ในแท็บ ให้เลือก เปิดใช้งานการสนทนาที่อยู่ในแท็บ (ตัวเลือกการสนทนาที่อยู่ในแท็บจะให้คุณติดตามข้อความโต้ตอบแบบทันทีหลายรายการ และตัวดึงหัวข้อได้ในเวลาเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณมีการสนทนามากกว่าหนึ่งรายการที่ดำเนินไปพร้อมๆ กัน คุณจะเห็นแท็บสำหรับการสนทนาแต่ละรายการที่มุมบนซ้ายของหน้าต่างการสนทนา เพียงแค่คลิกที่แท็บเพื่อสลับไปมาระหว่างการสนทนา)

 • เมื่อต้องการทำให้การแสดงของแต่ละการสนทนาที่อยู่ในแท็บมีเพียงบรรทัดเดียว ให้เลือก ทำแท็บให้เป็นหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

 • เมื่อต้องการให้ Lync จดจำว่าการสนทนาใดอยู่ในการแสดงในแท็บเมื่อใดก็ตามที่คุณออกจากระบบ และกลับมาแสดงที่เดิมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ ให้เลือก เปิดการสนทนาของฉันใหม่เมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Lync

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสีเริ่มต้นของข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณส่ง ให้คลิก เปลี่ยนฟอนต์ และทำการเลือกในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการนำการกำหนดลักษณะฟอนต์ไปใช้กับข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณได้รับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับข้อความที่เข้ามา

เลือกตัวเลือกเพื่อช่วยปรับปรุง Lync

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเลือกเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์ (CEIP) ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังไมโครซอฟท์ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกรวมเข้ากับข้อมูล CEIP อื่นๆ เพื่อช่วยให้ไมโครซอฟท์แก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP ให้ดู โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์

 • เมื่อต้องการเข้าร่วมใน CEIP ให้เปิดตัวเลือก ทั่วไป แล้วเลือก ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

คุณยังสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลข้อผิดพลาดไปยังไมโครซอฟท์ได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าสู่ระบบและการเชื่อมต่อการประชุมของ Lync ข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่ของปัญหา

 • เมื่อต้องการให้ข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและการประชุมของ Lync บนหน้าต่างตัวเลือก ทั่วไป ให้เลือก ส่งข้อมูลโครงการปรับปรุง Lync ไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกเพื่อช่วยทีมสนับสนุนของคุณแก้ไขปัญหา

บางครั้งมีการใช้บันทึกของระบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของระบบ ทีมสนับสนุนของคุณอาจจะขอให้คุณรวบรวมบันทึกในบางครั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องนี้ ถ้าคุณได้รับการร้องขอให้เปลี่ยนหรือยืนยันการตั้งค่าการบันทึก ให้ทำดังนี้

 • เปิดตัวเลือก ทั่วไป เลือกระดับการบันทึก (แบบเต็ม, น้อย หรือ ปิด) จากเมนูดรอปดาวน์ การบันทึกใน Lync ให้ทำตามคำแนะนำจากทีมสนับสนุนของคุณ

 • เลือกหรือยกเลิกการเลือก และเปิดการบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับ Lync เพื่อรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหา ตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การบันทึกของ Lync ให้ดู เกี่ยวกับการบันทึกใน Lync

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างแอปพลิเคชันของคุณ

ใน Lync เมื่อคุณคลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมบนขวาของหน้าต่างหลัก Lync จะยังคงทำงานอยู่เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของสายเรียกเข้าหรือข้อความได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การคลิกที่ปุ่ม ปิด จะย่อ Lync ลงไปอยู่ที่แถบงาน แต่คุณสามารถเลือกที่จะย่อหน้าต่างของ Lync ให้เล็กสุดในพื้นที่การแจ้งเตือน (ด้านขวาสุดของแถบงาน) แทนแถบงานโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายใต้ หน้าต่างแอปพลิเคชัน

 • เปิดตัวเลือก ทั่วไป และภายใต้ หน้าต่างแอปพลิเคชัน ให้เลือก ย่อเล็กสุดไปไว้ในพื้นที่การแจ้งเตือนแทนแถบงาน

 • คลิก ไฟล์ (จากเมนูหรือจากลูกศรดรอปดาวน์ที่ติดกับปุ่ม ตัวเลือก) คลิก ออก แล้วลงชื่อกลับเข้าใช้ Lync ใหม่เพื่อให้การตั้งค่านี้มีผล ขณะนี้การกระทำต่างๆ ต่อไปนี้สามารถทำได้แล้ว และจะมีผลลัพธ์ดังนี้

  • คลิกปุ่ม ย่อเล็กสุด ที่มุมบนขวาเพื่อย่อ Lync ให้ไปอยู่ที่แถบงาน

  • คลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมขวาบนเพื่อย่อ Lync ให้ไปอยู่ที่พื้นที่การแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×