ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

ใช้ตัวเลือกเพื่อระบุการโทรและการประชุม ตัวเลือกที่ติดต่อ และการตั้งค่าโดยรวมอื่นๆ ทั้งนี้ตัวเลือกบางอย่างอาจปิดอยู่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้นำไปใช้กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

ในบทความนี้

การโทรและการประชุม

หมายเลขโทรศัพท์

ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณพร้อมรหัสประเทศ/ภูมิภาค เมื่อ Lync ไม่สามารถใช้ Wi-Fi หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อทำการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ Lync จะโทรกลับมาที่หมายเลขนี้เพื่อเชื่อมต่อคุณกับส่วนที่เป็นเสียงในการโทรผ่าน Lync

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync สำหรับ iPhone เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับคำแนะนำให้กำหนดค่า หมายเลขโทรศัพท์ ของคุณ เมื่อต้องการอัปเดตรายการนี้ ให้ทำดังนี้

  1. แตะ ข้อมูลของฉัน แล้วแตะ ตัวเลือก

  2. บนหน้าจอ ตัวเลือก ภายใต้ การโทรและการประชุม ให้แตะ หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมถึงรหัสประเทศ/ภูมิภาค และรหัสพื้นที่

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับ VoIP, เสียง, เนื้อหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลประจำตัวของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก ข้อมูลประจำตัวของฉัน จะเปิดใช้งาน ดังนั้นข้อมูลการประชุมและข้อความเสียงทั้งหมดของคุณจะแสดงบน Lync

การตั้งค่า Exchange ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวได้ถ้าข้อมูลประจำตัว Exchange แยกจากการตั้งค่า Lync ของคุณ แต่ถ้าข้อมูลเหมือนกัน ให้คงการตั้งค่าสวิตช์ ใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync เป็น เปิด คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลประจำตัว Exchange เพื่อแสดงการประชุมและข้อความเสียง

จำเป็นต้องตั้งค่า พร็อกซี HTTP ถ้าเครือข่ายขององค์กรของคุณมีพร็อกซีที่ต้องการการตั้งค่าข้อมูลประจำตัว คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้และใช้แอปพลิเคชันบน Wi-Fi ขององค์กรของคุณ

ที่ติดต่อ─รูปถ่าย

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ ให้แตะ เปิด หรือ ปิด

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว รูปภาพจะไม่ถูกดาวน์โหลดหรือแสดง

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

TTY

โหมด Text Telephone (TTY) ใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่อกับ iPhone เพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นอาจเจอปัญหาคุณภาพเสียงต่ำได้ การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงได้ด้วย

ตามค่าเริ่มต้น โหมด TTY จะถูกปิดไว้ ให้แตะ เปิด เพื่อเปิดใช้งาน

ย่อ/ขยาย

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก ย่อ/ขยาย ของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยายหน้าที่คุณกำลังดูอยู่ รวมถึงหน้าต่างๆ ของ Lync ได้

1.       ในรายการแอพ ให้แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม

2.       เปิด ซูม

3.       บนหน้าจอที่คุณต้องการขยาย ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการขยาย ให้แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ จากนั้นลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย และหยุดเมื่อถึงระดับการขยายที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการคืนค่าหน้าจอให้กลับไปยังขนาดเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งด้วยสามนิ้วอีกครั้ง

วิธีใช้และเกี่ยวกับ

แตะ วิธีใช้ เพื่อดูหัวข้อวิธีใช้และวิดีโอ

เมื่อต้องการดูข้อมูลเวอร์ชัน ข้อตกลงการใช้งาน และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ทำดังนี้

  1. แตะ ข้อมูลของฉัน แล้วแตะ ตัวเลือก

  2. บนหน้าจอ ตัวเลือก ภายใต้ อื่นๆให้แตะ เกี่ยวกับ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×