จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

บทความนี้จะอธิบายหน้าต่างตัวเลือก ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถตั้งค่าการจัดรูปแบบสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันที และเลือกการตั้งค่าทั่วไปอื่นๆ ของ Lync

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะหน้าต่างการสนทนาของคุณ

เมื่อคุณเปิดตัวเลือก ทั่วไป การเลือกที่คุณทำภายใต้ หน้าต่างการสนทนา จะกำหนดลักษณะที่ข้อความและอิโมติคอนจะแสดงในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณ กำหนดว่าการสนทนาทั้งหมดของคุณจะปรากฏในหน้าต่างเดียวหรือไม่ และ Lync จะรักษาการแสดงการสนทนาของคุณระหว่างเซสชันหรือไม่

 • เมื่อต้องการแสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอิโมติคอนในข้อความ เมื่อต้องการให้แสดงตัวบอกการพิมพ์ผิดพลาดแทนอิโมติคอน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสีเริ่มต้นของข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณส่ง ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนฟอนต์ และทำการเลือกบนกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการนำการกำหนดลักษณะฟอนต์ไปใช้กับข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณได้รับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับข้อความที่เข้ามา

ตัวเลือกการแสดงการสนทนาที่อยู่ในแท็บของ Lync จะช่วยให้คุณสามารถติดตามการสนทนา IM หลายๆ รายการพร้อมกันได้ เมื่อคุณมีมากกว่าหนึ่งการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ คุณจะเห็นแท็บสำหรับแต่ละรายการในมุมบนซ้ายของหน้าต่างการสนทนา เพียงแค่คลิกที่แท็บเพื่อสลับไปมาระหว่างการสนทนา

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนทนาที่อยู่ในแท็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการสนทนาที่อยู่ในแท็บ

 • ถ้าต้องการจำกัดการแสดงของการสนทนาแต่ละรายการที่อยู่ในแท็บให้มีเพียงบรรทัดเดียว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำแท็บให้เป็นหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

 • ถ้าต้องการให้ Lync จดจำว่าการสนทนาใดอยู่ในการแสดงในแท็บเมื่อใดก็ตามที่คุณออกจากระบบ และกลับมาแสดงที่เดิมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการสนทนาของฉันใหม่เมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Lync

เลือกตัวเลือกเพื่อช่วยปรับปรุง Lync

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์ (Microsoft Customer Experience Improvement Program - CEIP) ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังไมโครซอฟท์ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกรวมเข้ากับข้อมูล CEIP อื่นๆ เพื่อช่วยให้ไมโครซอฟท์แก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP ให้ดูที่ โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์ ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์

 • ถ้าต้องการเข้าร่วม CEIP ภายใต้ ช่วยเราปรับปรุง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

คุณยังสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลข้อผิดพลาดไปยังไมโครซอฟท์ได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าสู่ระบบและการเชื่อมต่อการประชุมของ Lync ข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่ของปัญหา

 • เมื่อต้องการให้ข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและการประชุมของ Lync บนหน้าต่างตัวเลือก ทั่วไป ให้เลือก ส่งข้อมูลโครงการปรับปรุง Lync ไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกเพื่อช่วยทีมสนับสนุนของคุณแก้ไขปัญหา

แฟ้มบันทึกของระบบจะถูกใช้เป็นบางครั้งเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของระบบ ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคในที่ทำงานของคุณอาจขอให้คุณรวบรวมบันทึกต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องสนใจตัวเลือกเหล่านี้ ถ้าคุณถูกขอให้เปลี่ยนหรือยืนยันการตั้งค่าการบันทึก ภายใต้ ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณช่วยคุณ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการบันทึกในรายการ การบันทึกใน Lync ให้เลือก สมบูรณ์, บางส่วน หรือ ปิด

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดบันทึก เหตุการณ์ของ Windows ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับ Lync เพื่อรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหาไฟล์บันทึกของ Lync และบันทึกเหตุการณ์ของ Windows ให้ดูที่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกใน Lync

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างแอปพลิเคชันของคุณ

ใน Lync เมื่อคุณคลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมบนขวาของหน้าต่างหลัก Lync จะยังคงทำงานอยู่เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของสายเรียกเข้าหรือข้อความได้ ตามค่าเริ่มต้น การคลิกปุ่ม ปิด จะย่อหน้าต่างของ Lync ไปที่แถบงาน แต่คุณสามารถเลือกที่จะย่อหน้าต่างของ Lync ให้เล็กสุดในพื้นที่การแจ้งเตือน (ด้านขวาสุดของแถบงาน) แทนแถบงานโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายใต้ หน้าต่างแอปพลิเคชัน

 1. ภายใต้ หน้าต่างแอปพลิเคชัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย่อเล็กสุดไปไว้ในพื้นที่การแจ้งเตือนแทนแถบงาน

 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนู ตัวเลือก คลิก ไฟล์ จากนั้นให้คลิก ออก แล้วเข้าสู่ระบบ Lync อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×