ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

ใช้ตัวเลือกทั่วไปเพื่อระบุการจัดรูปแบบสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณทั้งหมด และการตั้งค่าโดยรวมอื่นๆ สำหรับซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online

คุณต้องการทำอะไร

เปิดตัวเลือกทั่วไป

จากหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถเปิดตัวเลือกทั่วไปได้สองวิธีดังนี้:

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก ทั่วไป

 • ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตัวเลือกทั่วไปใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที จะเป็นตัวกำหนดว่าข้อความจะปรากฏในหน้าต่างการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) อย่างไร คุณสามารถเลือกที่จะแสดงอิโมติคอนที่เป็นกราฟิกในข้อความ เมื่อคุณพิมพ์ชุดตัวอักษร เช่น:

: )

ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงอิโมติคอน ชุดตัวอักษรนี้จะปรากฏเป็นอิโมติคอนหน้ายิ้มในหน้าต่างการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะแยกความแตกต่างระหว่างรายการของแต่ละฝ่ายในการสนทนาทาง IM โดยใช้โทนสีพื้นหลังแบบสลับ

การตั้งค่าที่คุณสามารถระบุในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร จะมีผลกับข้อความที่คุณพิมพ์ในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเท่านั้น

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • เปิดตัวเลือกทั่วไป จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที ใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที เมื่อต้องการแสดงชุดตัวอักษรที่เทียบเท่าแทนอิโมติคอน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  • เมื่อต้องการใช้โทนสีพื้นหลังที่แตกต่างกันเมื่อเปลี่ยนผู้เขียน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสีพื้นหลังแบบสลับสำหรับข้อความในการสนทนา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรของข้อความที่คุณพิมพ์ในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนแบบอักษร ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร เลือกแบบอักษร, ลักษณะ, ขนาด, ลักษณะพิเศษของแบบอักษร, สี และสคริปต์ จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกภาษา

ถ้าคุณติดตั้ง Lync Online รุ่นหลายภาษา คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใต้ ภาษา

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพ

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้คุณลักษณะนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoft (CEIP) ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ ของ CEIP เพื่อช่วยให้ Microsoft สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บ่อยมากที่สุด

 • เมื่อต้องการเข้าร่วมโครงการ CEIP ให้เปิดตัวเลือกทั่วไป จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Lync ของฉัน

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก

ผู้ดูแลระบบจะใช้บันทึกเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณเปิดตัวเลือกการบันทึกหนึ่งจากสองตัวเลือก เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าไม่มีการขอให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับตัวเลือกเหล่านี้

 • เปิดตัวเลือกทั่วไป จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการบันทึกใน Lync และ เปิดการบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับ Lync ตามคำขอของผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×