ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

ใช้ตัวเลือกเพื่อระบุการโทร การประชุม ตัวเลือกที่ติดต่อ การช่วยสำหรับการเข้าถึง และการตั้งค่าโดยรวม เช่น วิธีใช้ ทั้งนี้ตัวเลือกบางอย่างอาจปิดอยู่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้นำไปใช้กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

ในบทความนี้

การโทรและการประชุม

หมายเลขโทรศัพท์

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับ VoIP, เสียง, เนื้อหาการประชุม

ข้อมูลประจำตัวของฉัน

ที่ติดต่อ

รูปถ่าย

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

TTY

อื่นๆ

วิธีใช้

เกี่ยวกับ

การโทรและการประชุม

หมายเลขโทรศัพท์

ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมด้วยรหัสประเทศและภูมิภาค เมื่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูล (ถ้าคุณมีซิมการ์ดสำหรับ iPad) ไม่พร้อมใช้งานสำหรับเข้าร่วมการประชุม Lync จะโทรถึงคุณที่หมายเลขนี้เพื่อเชื่อมต่อคุณไปยังส่วนที่เป็นเสียงของการโทรด้วย Lync

  1. จากด้านซ้าย ให้แตะไอคอนแรกเพื่อไปที่หน้าจอ ข้อมูลของฉัน จากหน้าจอ ข้อมูลของฉัน ให้แตะ ตัวเลือก

  2. บนหน้าจอ ตัวเลือก ภายใต้ การโทรและการประชุม ให้แตะ หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมถึงรหัสประเทศ/ภูมิภาค และรหัสพื้นที่

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับ VoIP, เสียง, เนื้อหาการประชุม

ถ้า iPad ของคุณมีการเชื่อมต่อด้วยการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณต้องการโทรด้วย Lync ทางเสียงและวิดีโอและแชร์เนื้อหาการประชุมโดยใช้ Wi-Fi เท่านั้นหรือโดยใช้การเชื่อมต่อด้วยการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นและทางเลือก ให้ไปที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลประจำตัวของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก ข้อมูลประจำตัวของฉัน จะเปิดใช้งาน เพื่อแสดงข้อมูลการประชุมและข้อความเสียงทั้งหมดของคุณบน Lync

การตั้งค่า Exchange ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวได้ ถ้าข้อมูลประจำตัว Exchange แยกจากการตั้งค่า Lync ของคุณ แต่ถ้าข้อมูลเหมือนกัน ให้คงการตั้งค่าสวิตช์ ใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync เป็น เปิด คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลประจำตัว Exchange เพื่อแสดงการประชุมและข้อความเสียง

จำเป็นต้องตั้งค่า พร็อกซี HTTP ถ้าเครือข่ายขององค์กรของคุณมีพร็อกซีที่ต้องการการตั้งค่าข้อมูลประจำตัว คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้และใช้แอปพลิเคชันบน Wi-Fi ขององค์กรของคุณ

ที่ติดต่อ

รูปถ่าย

  • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ ให้แตะ เปิด หรือ ปิด

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

TTY

โหมด Text Telephone (TTY) ใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่อกับ iPad เพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นอาจเจอปัญหาคุณภาพเสียงต่ำได้ การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงได้ด้วย

ตามค่าเริ่มต้น โหมด TTY จะถูกปิดไว้ ให้แตะ เปิด เพื่อเปิดใช้งาน

อื่นๆ

วิธีใช้

แตะ วิธีใช้ เพื่อดูหัวข้อวิธีใช้และวิดีโอ

เกี่ยวกับ

  1. แตะ ข้อมูลของฉัน แล้วแตะ ตัวเลือก

  2. บนหน้าจอ ตัวเลือก ภายใต้ อื่นๆ ให้แตะ เกี่ยวกับ เพื่อดูข้อมูลเวอร์ชัน ข้อตกลงการใช้งาน และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×