ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับสายเรียกเข้าของคุณ

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ: การโอนสายเรียกเข้าและการโทรหาพร้อมกันจะใช้งานไม่ได้สำหรับผู้ใช้ Office 365 ส่วนใหญ่หรือเมื่อใช้กับ Lync Basic

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของแอป Lync Windows Store ให้เลือกรูปภาพ ของคุณ แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงการโอนสายเรียกเข้า

  2. ในแผงตัวเลือกของ Lync ภายใต้ การโอนสายเรียกเข้า ในรายการ สายเรียกเข้า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  3. อย่าส่งต่อ    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปที่โทรศัพท์ที่ทำงานหรือ Lync ของคุณเท่านั้น

  4. โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อโอนสายเรียกเข้าทั้งหมดของคุณ และไม่ให้โทรเข้าโทรศัพท์ที่ทำงานหรือ Lync ของคุณ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ในรายการ โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง ให้เลือก ข้อความเสียง หมายเลขหรือที่ติดต่อ หรือ หมายเลขใหม่ แล้วพิมพ์หมายเลขนั้นๆ ในรายการ จะมีการนำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า: ตลอดเวลา หรือ ระหว่างชั่วโมงทำงานที่ตั้งค่าไว้ใน Outlook

สกรีนช็อตของตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าที่มีตัวเลือกให้โอนสายไปที่ข้อความเสียงเสมอ

  • โทรหาพร้อมกัน    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้สายเรียกเข้าโทรเข้าทั้งหมายเลขที่ทำงานและหมายเลขอื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ในรายการ โทรหาพร้อมกัน ให้เลือกหมายเลขหรือเลือก หมายเลขใหม่ แล้วพิมพ์หมายเลขนั้นๆ ในกล่องดรอปดาวน์ จะมีการนำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้การโทรหาพร้อมกัน: ตลอดเวลา หรือ ระหว่างชั่วโมงทำงานที่ตั้งค่าไว้ใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×