ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

หัวข้อนี้จะอธิบายหน้าต่างตัวเลือก ส่วนบุคคล ที่ซึ่งคุณจะสามารถระบุการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบของคุณ กำหนดว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการแสดงให้ผู้อื่นใน Lync เห็น และบอก Lync ถึงวิธีที่คุณต้องการให้ Lync โต้ตอบกับโปรแกรม Office อื่นๆ

ตั้งค่าตัวเลือก บัญชีของฉัน

ใช้ตัวเลือกภายใต้ บัญชีของฉัน เพื่อระบุที่อยู่การเข้าสู่ระบบของคุณและกำหนดวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับ Office 365

 • เปิดตัวเลือก ส่วนบุคคล และในการเปลี่ยนที่อยู่การเข้าสู่ระบบของคุณ ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ของฉัน ในกล่อง ที่อยู่การเข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น someone@example.com

หมายเหตุ:  เราขอแนะนำไม่ให้คุณคลิกปุ่ม ขั้นสูง เนื่องจากการตั้งค่าปัจจุบันซึ่งก็คือ การกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Office 365

 • เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มใช้งาน รวมถึงการเข้าสู่ระบบและเริ่ม Lync โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่ม Lync โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Windows ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 • เมื่อต้องการให้หน้าต่างหลักของ Lync เปิดขึ้นด้านหน้าของหน้าต่างอื่นๆ เมื่อเริ่มทำงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดง Lync ในการทํางานเบื้องหน้าเมื่อเริ่มทำงาน ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ไอคอน Lync จะปรากฏในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows (ถาดระบบ) เมื่อ Lync เริ่มทำงาน

ตั้งค่าตัวเลือก ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ

ใช้ตัวเลือกภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุวิธีที่ Lync โต้ตอบกับโปรแกรม Office อื่นๆ ที่คุณอาจกำลังใช้อยู่

 1. เปิดตัวเลือก ส่วนบุคคล และภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook หรือ ไม่มี จากรายการดรอปดาวน์ เมื่อคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook ฟีเจอร์การค้นหาของ Lync จะใช้รายการที่ติดต่อ Outlook เป็นแหล่งของที่ติดต่อ นอกเหนือจากสมุดรายชื่อส่วนกลาง เมื่อคุณเลือก ไม่มี ฟีเจอร์การค้นหาของ Lync จะค้นหาที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อส่วนกลางเท่านั้น โดยจะไม่ใช้สมุดรายชื่อของ Windows หรือรายการที่ติดต่อ Outlook

 2. ถ้าคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้มีการแสดงตนของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในการประชุมตามกำหนดการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อระบุผู้ที่คุณต้องการให้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนี้ให้ที่ติดต่อใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหัวข้อการประชุมและสถานที่สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

   • เมื่อต้องการแสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของ Outlook ของคุณแก่ที่ติดต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณต้องการซ่อนข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณไม่ให้ที่ติดต่อของคุณทั้งหมดเห็น

  • เมื่อต้องการบันทึกประวัติการสนทนาใน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน เมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณจะถูกไม่เก็บไว้

  • เมื่อต้องการบันทึกประวัติการใช้โทรศัพท์ของคุณใน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะหมายความว่าประวัติการใช้โทรศัพท์ของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้

ตั้งค่าตัวเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ของคุณ

ใช้ตัวเลือกภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อระบุว่าจะให้ Lync แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับโปรแกรมอื่นๆ หรือไม่ เมื่อต้องการอนุญาตให้โปรแกรมอื่นๆ ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ บนหน้าต่างตัวเลือกส่วนบุคคลในพื้นที่ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แชร์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของฉันกับโปรแกรมอื่นที่ฉันใช้ ถ้าต้องการซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณในโปรแกรมอื่นๆ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ:  ที่ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ใช่ที่ติดต่อภายนอกจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับว่าใครสามารถเห็นส่วนใดของข้อมูลการแสดงตนของคุณ ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

ตั้งค่าตัวเลือก แสดงรูปภาพ ของคุณ

ใช้ตัวเลือกภายใต้ แสดงรูปภาพ เพื่อระบุว่าคุณต้องการเห็นรูปภาพของคนอื่นหรือไม่

 • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนรูปภาพของบุคคลอื่นใน Lync ให้เปิดตัวเลือก ส่วนบุคคล และภายใต้ แสดงรูปภาพ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปภาพของที่ติดต่อ (ค่าเริ่มต้นจะเป็นการแสดงรูปภาพ การไม่แสดงรูปภาพจะทำให้คุณเห็นที่ติดต่อมากขึ้นในรายการที่ติดต่อของคุณ การล้างกล่องนี้จะทำให้ผู้อื่นไม่เห็นรูปภาพของคุณใน Lync และคุณจะไม่เห็นรูปภาพของผู้ส่งและผู้รับใน IM และการสนทนากลุ่มด้วย)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×