ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ใช้ตัวเลือกส่วนบุคคลเพื่อระบุการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบของคุณ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงแก่ผู้อื่น และกำหนดวิธีที่ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online ทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office

คุณต้องการทำอะไร

เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล

ตั้งค่าตัวเลือกบัญชีของฉัน

ตั้งค่าตัวเลือกตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งค่าตัวเลือกแสดงรูปถ่าย

แสดงหรือซ่อนตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

ตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อขั้นสูง

เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล

จากหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถเปิดตัวเลือกส่วนบุคคลได้สองวิธีดังนี้:

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก ส่วนบุคคล

 • ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกบัญชีของฉัน

ใช้ตัวเลือกใต้ บัญชีของฉัน เพื่อระบุที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบของคุณ และกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Microsoft Lync Server 2010

 • เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล และใต้ บัญชีของฉัน และในกล่อง ที่อยู่การเข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น: someone@example.com

 • คลิกปุ่ม ขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Lync Server 2010 โดยทั่วไปการกำหนดค่ามักจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หรือทีมสนับสนุนจะตั้งค่าให้แก่คุณ

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่ม Lync โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Windows เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ และเริ่มต้น Lync Online ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดง Lync ในการทํางานเบื้องหน้าเมื่อเริ่มทำงาน ถ้าคุณต้องการให้หน้าต่างหลักของ Lync เปิดที่ด้านหน้าของหน้าต่างอื่นๆ เมื่อเริ่มต้น ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ ไอคอน Lync จะปรากฏในพื้นที่การแจ้งของ Windows เมื่อ Lync เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้ตัวเลือกใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุวิธีที่ Lync ทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office

 1. เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล และใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook หรือ ไม่มี จากรายการแบบหล่นลง

  เมื่อคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook คุณลักษณะการค้นหาของ Lync จะใช้รายการที่ติดต่อของ Microsoft Outlook เป็นแหล่งที่มาของที่ติดต่อ นอกเหนือจากรายการที่อยู่ส่วนกลาง เมื่อคุณเลือก ไม่มี คุณลักษณะการค้นหาของ Lync จะแสดงที่ติดต่อเฉพาะจากรายการที่อยู่ส่วนกลางเท่านั้น และจะไม่ใช้สมุดรายชื่อของ Windows หรือรายการที่ติดต่อของ Outlook

 2. ถ้าคุณเลือก Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกำหนดให้การแสดงตนของคุณแสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณอยู่ในการประชุมตามกำหนดการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อระบุบุคคลที่สามารถดูข้อมูลนี้เพิ่มเติม:

   • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนี้แก่ที่ติดต่อใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหัวข้อการประชุมและสถานที่สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

   • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลไม่อยู่ที่สำนักงานแก่ผู้ติดต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน ล้างกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการซ่อนข้อมูลไม่อยู่ที่สำนักงานจากที่ติดต่อของคุณทั้งหมด

  • เมื่อต้องการบันทึกประวัติการสนทนาใน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หมายความว่าระบบจะไม่เก็บประวัติข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณไว้

  • เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หมายความว่าประวัติบันทึกการโทรของคุณทั้งหมดจะไม่ได้รับการบันทึกไว้

  • เมื่อต้องการบันทึกที่ติดต่อใน Microsoft Exchange Server ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกที่ติดต่อ Lync ของฉันไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หมายความว่าระบบจะเก็บที่ติดต่อของ Lync ไว้ใน Lync เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ไว้ คุณสามารถระบุว่าจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณร่วมกับโปรแกรมอื่นหรือไม่

 • เมื่อต้องการให้โปรแกรมอื่นใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล และใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของฉันร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ฉันใช้ เมื่อต้องการซ่อนตำแหน่งที่ตั้งในโปรแกรมอื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกแสดงรูปถ่าย

ใช้ตัวเลือกใต้ แสดงรูปถ่าย เพื่อระบุว่าคุณต้องการดูรูปภาพของบุคคลอื่นหรือไม่

 • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพของบุคคลอื่นใน Lync ให้เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล และใต้ แสดงรูปถ่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปถ่ายของที่ติดต่อ ถ้าคุณไม่ต้องการดูรูปภาพใน Lync ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การไม่แสดงรูปภาพจะช่วยให้คุณเห็นที่ติดต่อเพิ่มมากขึ้นในรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

รายการตัวดึงข้อมูลกิจกรรมใน Lync จะแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะล่าสุดของที่ติดต่อ รวมถึงบันทึกย่อส่วนบุคคล รูปภาพที่เปลี่ยน และข้อมูลที่ปรับปรุง เช่น ตำแหน่งงานและสำนักงาน คุณสามารถเลือกว่าจะรวมข้อมูลจากรายการตัวดึงข้อมูลกิจกรรมของที่ติดต่อไว้หรือไม่

 • เปิดตัวเลือกส่วนบุคคล และใต้ ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการปรับปรุงทั้งหมดของฉันในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อขั้นสูง

ถ้าทีมสนับสนุนของคุณแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูง เพื่อเลือกการกำหนดค่าอัตโนมัติหรือด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการติดต่อสื่อสาร

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิด Lync Online คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก ส่วนบุคคล จากนั้นคลิกปุ่ม ขั้นสูง

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ ตามที่ทีมสนับสนุนแนะนำ:

 2. การกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

 3. การกำหนดค่าด้วยตนเอง ตัวแทนทีมสนับสนุนจะให้ข้อมูลค่าที่ถูกต้องสำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในและภายนอกแก่คุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×