ตั้งค่าตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ และเสียงอื่นๆ เช่น การแจ้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง

กำหนดเสียงเรียกเข้าให้กับสาย

เลือกว่าจะให้เล่นเสียงเมื่อใด

หยุดเสียงของ Lync 2010 ทั้งหมด

ตั้งค่าเสียงที่ระบุ

ระบุเสียงที่จะให้เล่นในขณะพักสาย

เปิดตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเหล่านี้ ให้เปิด Lync และทำดังนี้:

  • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง

ด้านบนของหน้า

กำหนดเสียงเรียกเข้าให้กับสาย

ซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync 2010 จะมีตัวเลือกสำหรับเสียงเรียกเข้า และคุณสามารถระบุเสียงที่แตกต่างกันให้กับการโทรชนิดต่างกันได้

  1. ดูตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง และในรายการ โทรไปที่ ให้คลิกชนิดการโทรที่คุณต้องการใช้เสียงเรียกเข้า

  2. ในรายการ เสียงเรียกเข้า คลิกเสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการ Lync 2010 จะเล่นเสียงทดสอบให้คุณฟัง

ด้านบนของหน้า

เลือกว่าจะให้เล่นเสียงเมื่อใด

ตามค่าเริ่มต้น Lync จะเล่นเสียงเฉพาะบางเหตุการณ์ แต่อาจมีบางครั้งที่คุณไม่ต้องการฟังเสียง เช่น เมื่อคุณตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน

หยุดเสียงของ Lync 2010 ทั้งหมด

  • ดูตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync 2010 (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือนขาเข้าและการแจ้งเตือนของ IM)

ตั้งค่าเสียงที่ระบุ

  1. ดูตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง คลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง

  2. ในกล่องโต้ตอบ เสียง ให้เลื่อนลงไปที่ Lync 2010

  3. คลิกเหตุการณ์ (เช่น การโทรสิ้นสุดแล้ว)

  4. ในรายการ เสียง ให้คลิกแฟ้มเสียง เมื่อต้องการฟังเสียง ให้คลิก ทดสอบ

ด้านบนของหน้า

ระบุเสียงที่จะให้เล่นในขณะพักสาย

ถ้าบริษัทของคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไว้ (กล่าวคือ ตัวเลือกนี้ไม่เป็นสีเทา) คุณสามารถเลือกแฟ้มเสียงอื่น เช่น เพลงหรือประกาศที่บันทึกไว้ เพื่อเล่นเมื่อคุณพักสายผู้โทร

  1. ดูตัวเลือกเสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเพลงขณะพักสาย

  2. คลิก เรียกดู เพื่อระบุแฟ้มเสียงในรูปแบบ WMA หรือ WAV ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเล่นขณะที่พักสายผู้โทร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×