ตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์และหมายเลข

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ใช้กล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้โทรศัพท์ส่งข้อความ (TTY)

ระบุโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกโทรศัพท์ ให้เปิด Lync คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync จากนั้นคลิก โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดในระบบไดเรกทอรีขององค์กรอาจปรากฏสำหรับที่ติดต่อทั้งหมดในองค์กร ซึ่งได้รับการกำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวเป็น เพื่อนร่วมงานของฉัน, เวิร์กกรุ๊ป หรือ เพื่อนและครอบครัว แต่จะไม่ปรากฏสำหรับผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์เป็น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อค หรือ ที่ติดต่อภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

ใช้โทรศัพท์ส่งข้อความ (TTY)

ถ้าคุณหรือที่ติดต่อต้องการใช้ Teletype (TTY) เนื่องจากมีความบกพร่องในการได้ยินเสียง อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่ออยู่เพื่อให้คุณลักษณะนี้สามารถทำงานได้

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ TTY ให้ดูตัวเลือกโทรศัพท์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดโหมด TTY

ระบุโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์

ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์จะถูกตั้งค่าเป็น Lync Voice over Internet Protocol (VoIP) ถ้าหมายเลขที่ทำงานของคุณปรากฏในหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถระบุหมายเลขที่ต้องการใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์ หรือการประชุมออนไลน์

เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้ดูตัวเลือกโทรศัพท์ และเลือกโทรศัพท์จากรายการ เข้าร่วมการประชุมเสียงจาก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะแสดงพร้อมท์ให้เลือกอุปกรณ์ทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมการประชุมหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×