ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าบัญชี Outlook ในแอปจดหมายของ iOS

บทความนี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณเท่านั้น! ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาจากการใช้แอป Outlook สำหรับ iOSให้เปิดบัตรการสนับสนุนของ Outlook ภายในแอป

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่ใช้ Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange บัญชีผู้ใช้เหล่านั้นอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่มีจัดการจากบริษัท เซิฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กรที่กำหนดค่าสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องขั้นพื้นฐาน หรือบริษัทของคุณจำเป็นต้องมีจัดการแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันแอป ดูส่วน ตั้งค่าบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำเฉพาะด้าน

ขั้นตอนที่ 1
รูปของเส้นสีเทา

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ทำงานที่จำเป็นต้องใช้แอป Intune Company Portal ให้ติดตั้งแอปจาก App Store ก่อนที่จะตั้งค่า Outlook for iOS ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณอาจร้องขอหรือไม่ร้องขอให้คุณ ลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS ของคุณใน Intune

ดาวน์โหลด Outlook for iOS จาก iOS App Store แล้วเปิด ไอคอนจะมีลักษณะดังนี้:

แอป iOS Outlook

หมายเหตุ: ดูความต้องการของระบบสำหรับอุปกรณ์ iOS ของคุณที่นี่

ขั้นตอนที่ 2
รูปของเส้นสีเทา
ถ้าคุณใช้งาน Outlook สำหรับ iOS เป็นครั้งแรก ให้ใส่ที่อยู่อีเมลเต็ม แล้วแตะ เพิ่มบัญชี

มิฉะนั้น ให้เปิด เมนู > แตะ การตั้งค่า ตั้งค่าแอป Outlook > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

ใส่อีเมลแอดเดรสของคุณ

ขั้นตอนที่ 3
รูปของเส้นสีเทา
ถ้าคุณต้องเลือกผู้ให้บริการอีเมล โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากอาจมีการกำหนดค่าผิดพลาดได้

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลด้วยตนเองหรือใช้ IMAP/POP

ขั้นตอนที่ 4
รูปของเส้นสีเทา
ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้อาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5
รูปของเส้นสีเทา
หากเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย ให้ยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

อ่านข้อความของคุณแล้วใส่รหัส 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 6
รูปของเส้นสีเทา
ยอมรับพร้อมท์ขออนุญาตต่างๆ ที่คุณอาจได้รับ

เลื่อนผ่านฟีเจอร์ และคุณก็พร้อมที่จะใช้ Outlook สำหรับ iOS แล้ว!

ตั้งค่าบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

บัญชีของที่ทำงานและโรงเรียนบางบัญชีอาจมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Outlook for iOS ได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีของที่ทำงานและโรงเรียนของคุณมีข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณ

คลิกที่ตัวขยายเพื่อเปิด:

เมื่อคุณเริ่มกระบวนการลงทะเบียนแล้วคุณควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เนื่องจากการหยุดใช้งานมากกว่าสองถึงสามนาทีจะหยุดความคืบหน้าและคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ หากกระบวนการนี้ล้มเหลว คุณต้องกลับไปที่แอป Company Portal เพื่อลองอีกครั้ง

 1. เปิด iOS App Store ค้นหาและดาวน์โหลดแอป Intune Company Portal

 2. จากนั้น ให้ค้นหาและดาวน์โหลดแอป Microsoft Authenticator

 3. ทำตามขั้นตอนในบทความ ตั้งค่าการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทของคุณ เพื่อลงทะเบียนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต iOS ของคุณ ข้อสำคัญ: เมื่อคุณเริ่มกระบวนการลงทะเบียนแล้วคุณควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เนื่องจากการหยุดใช้งานมากกว่าสองถึงสามนาทีจะหยุดความคืบหน้าและคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ ถ้ากระบวนการนี้ล้มเหลว คุณต้องกลับไปที่แอป Company Portal เพื่อลองอีกครั้ง

  หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณได้รับพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย โปรดดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

 4. เปิดแอป Outlook สำหรับ iOS ไอคอนจะมีลักษณะดังนี้:

  แอป iOS Outlook

  หมายเหตุ: เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์แล้ว จะสามารถติดตั้งแอปที่ได้รับการจัดการต่างๆ เช่น Outlook ได้ด้วยวิธีต่างๆ: 

  • คุณติดตั้งแอปจากแอป Company Portal

  • บริษัทของคุณอาจติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติระหว่างกระบวนการลงทะเบียน

 5. ถ้าพบบัญชีของคุณแล้ว ให้แตะ เพิ่มบัญชี

  หมายเหตุ: ถ้าบัญชีของคุณไม่ถูกพบโดยอัตโนมัติ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณด้วยตนเอง แล้วแตะ เพิ่มบัญชี 

 6. ใส่รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

 7. บริษัทของคุณอาจปรับใช้ตัวควบคุมที่จำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้ ในการลงทะเบียน คุณจะต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวเพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ ถ้าได้รับพร้อมท์ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ ลงทะเบียน

 8. หลังจากที่คุณเปิด Outlook ประสบการณ์ของคุณจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ รวมถึงการตั้งค่านโยบายของบริษัท และไม่ว่าคุณจะเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทก่อนหน้านี้กับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับแจ้งให้ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Authenticator คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ป้อน PIN ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณในสถานการณ์ที่กำหนด

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook สำหรับ iOS แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook Mobile ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

เอกสารข้อมูลสรุปการใช้งาน Outlook สำหรับ iOS

 1. เปิด iOS App Store ค้นหาและดาวน์โหลดแอป Microsoft Authenticator

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้งแอปOutlook สำหรับ iOSจาก iOS App Store หรือคลิกที่นี่เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับลิงก์ดาวน์โหลด

 3. เปิดแอป Outlook สำหรับ iOS ไอคอนจะมีลักษณะดังนี้:

  แอป iOS Outlook

 4. ถ้าพบบัญชีของคุณแล้ว ให้แตะ เพิ่มบัญชี

  หมายเหตุ: ถ้าบัญชีของคุณไม่ถูกพบโดยอัตโนมัติ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณ แล้วแตะ เพิ่มบัญชี 

 5. ใส่รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: ประสบการณ์การใช้งานของคุณอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจได้รับพร้อมท์ให้รับรองความถูกต้องโดยใช้แอป Microsoft Authenticator หรือยืนยันตัวตนด้วยข้อความหรือโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียด ให้ดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย 

 6. บริษัทของคุณอาจปรับใช้ตัวควบคุมที่จำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้ ในการลงทะเบียน คุณจะต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวเพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ ถ้าได้รับพร้อมท์ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ ลงทะเบียน

 7. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มบัญชีอื่น ให้แตะที่ ไว้คราวหน้า

 8. แตะ ข้าม หรือเลื่อนผ่านหน้าจอฟีเจอร์

 9. ข้อความ องค์กรของคุณกำลังปกป้องข้อมูลในแอปนี้แล้ว คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ตแอปเพื่อดำเนินการต่อ จะปรากฏขึ้น แตะ ตกลง

 10. รีสตาร์ต Outlook สำหรับ iOS และตั้งค่าหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) เมื่อได้รับพร้อมท์ 

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook สำหรับ iOS แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook Mobile ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

เอกสารข้อมูลสรุปการใช้งาน Outlook สำหรับ iOS

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้งแอปOutlook สำหรับ iOSจาก iOS App Store หรือคลิกที่นี่เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับลิงก์ดาวน์โหลด

 2. เปิดแอป Outlook สำหรับ iOS และแตะ เริ่มต้นใช้งาน ถ้าคุณใช้งานเป็นครั้งแรก มิฉะนั้น ให้เปิด เมนู ปุ่มเพิ่มเติม ที่มุมซ้ายบน

  แตะเพื่อเปิดเมนูที่สามารถยุบได้ตรงมุม

 3. แตะ การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี >เพิ่มบัญชีอีเมล

  แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 4. ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณ จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี

 5. แตะ Exchange.

  เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange
 6. ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณและรหัสผ่านเพื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ แตะลงชื่อเข้าใช้.

  หมายเหตุ: ถ้าการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติล้มเหลว แตะต่อไปจากนั้นตั้งค่าต่อไปนี้ด้วยตนเอง:

  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์: นี่คือชื่อที่โดยปกติแล้วเป็นชื่อเดียวกันกับที่คุณใส่เมื่อเข้าอีเมลของคุณบนเว็บ

  • โดเมน: โดยปกติแล้วสามารถเลือกได้ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

  • Username: นี่คืออีเมลบริษัทของคุณ

  • รหัสผ่าน: นี่คือรหัสผ่านของอีเมลบริษัทของคุณ

 7. แตะ ถัดไป เมื่อเสร็จแล้วและเลื่อนดูฟีเจอร์

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook สำหรับ iOS แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook Mobile ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

เอกสารข้อมูลสรุปการใช้งาน Outlook สำหรับ iOS

 1. ใน Outlook สำหรับ iOS ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญช > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่อีเมลแอดเดรสของคุณ แล้วแตะ เพิ่มบัญชี

 3. ถ้าคุณเห็น เลือกหน้าจอผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ให้เลือก Microsoft 365 หรือ Exchange โดยขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเปิด ใช้การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ใส่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  • โดเมน\ชื่อผู้ใช้
   ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ เช่น ชื่อของคุณ@โดเมนของคุณ.com

  • รหัสผ่าน
   ให้ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์

  • พอร์ต
   ใช้ 443 หรือ 993

  • ชนิดการรักษาความปลอดภัย
   เลือก SSL/TLS หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว (SSL) แล้วแตะ ถัดไป

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP

   • บัญชี Exchange - สอบถามข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

   • Microsoft 365บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน - ใช้ smtp.office365.com

  • ชนิดการรักษาความปลอดภัย
   เลือก TLS

  • หมายเลขพอร์ต
   ใส่ 587 แตะ ถัดไป

 6. แตะ ลงชื่อเข้าใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่า Outlook สำหรับ iOS หรือไม่

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ตามคำติชมของคุณ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Outlook สำหรับ iOSเปิดตั๋วการสนับสนุน Outlook ภายในแอป หรือแจ้งคำถามของคุณให้เราทราบอย่างละเอียดโดยใช้กล่องข้อคิดเห็นที่ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ในอนาคต

คลิกที่การขยายเพื่อเปิด:

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล IMAP หรือ POP หรือไม่มีบัญชีอีเมลที่มี Exchange ActiveSync ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลโดยใช้ IMAP หรือ POP อีเมลของคุณเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ และจะไม่ซิงค์ปฏิทินหรือที่ติดต่อ IMAP และ POP คืออะไร

เพื่อตั้งค่าบัญชี POP ดูที่ ตั้งค่าบัญชีอีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android

ตั้งค่าบัญชี IMAP ด้วยตนเองใน Outlook สำหรับ iOS

 1. ใน Outlook สำหรับ iOS ไปยัง การตั้งค่า > เพิ่มบัญช > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่อีเมลแอดเดรสของคุณ แล้วแตะ เพิ่มบัญชี

 3. ถ้าคุณเห็น เลือกหน้าจอผู้ให้บริการอีเมลของคุณ, เลือก IMAP

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเปิด ใช้การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ แตะ ลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้ว คุณต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับคาวช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและการอ้างอิง ดูที่ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจำเป็นต้องได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านสำหรับ Exchange

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณต้องไปเปลี่ยนที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล @hotmail.com ให้ลงชื่อเข้าใช้ outlook.com หรือถ้าคุณใช้ Gmail ให้ไปที่ Gmail.com

 2. ไปยังการตั้งค่าบัญชีหรือโพรไฟล์

 3. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 4. Outlook สำหรับ iOS จะตรวจพบข้อผิดพลาดการซิงค์ และขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ Outlook สำหรับ iOS ซิงค์กับรหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของที่เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Microsoft อื่น ๆ

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Outlook.com (รวมถึง hotmail.com, msn.com, live.com และอื่น ๆ) ให้ตรวจสอบ สถานะของเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com ที่นี่ จากนั้นให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง:

รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

เอกสารข้อมูลสรุปการใช้งาน Outlook สำหรับ iOS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×