ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยใช้ Publisher

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยใช้ Publisher

เครื่องพิมพ์จำนวนมากจะไม่พิมพ์ในพื้นที่บริเวณขอบของกระดาษ ซึ่งอาจมากถึงครึ่งนิ้ว คุณสามารถดูพื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ได้บนแท็บ ไฟล์ ภายใต้ พิมพ์

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการพิมพ์ในมุมมอง Backstage

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์

 3. ชี้ไปที่ไอคอนข้อมูลขนาดเล็กและใต้ ขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้ คุณจะพบระยะขอบการพิมพ์ต่ำที่สุดของด้านซ้ายและด้านบน

  ไอคอนข้อมูลเครื่องพิมพ์

  โปรดคำนึงถึงระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบสิ่งพิมพ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

 1. คลิก การออกแบบหน้า > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  ระยะขอบแบบกำหนดเองสำหรับการพิมพ์

 2. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้พิมพ์ระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์ระยะขอบที่มากกว่าขอบเขตที่ไม่มีการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ

  เส้นบอกแนวระยะขอบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×