ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่ารายการจดหมายเวียนใหม่ด้วย Word

ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมายเป็นแหล่งข้อมูลชื่อและที่อยู่ในจดหมายเวียน คุณสามารถสร้างรายชื่อดังกล่าวได้ใน Word

สร้างรายการจดหมายเวียนใหม่

 1. ไปที่ ไฟล์ > ใหม่ > เอกสารเปล่า

 2. เลือกไปที่ เลือกผู้รับ > พิมพ์รายชื่อใหม่

  คำสั่ง พิมพ์รายการใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลผู้รับในแต่ละคอลัมน์ตามความเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ ให้ดู แก้ไขแหล่งข้อมูล

 4. สำหรับแต่ละระเบียนใหม่ ให้เลือก เพิ่มใหม่

 5. หากคุณต้องการคอลัมน์เพิ่มเติม เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้เลือก กำหนดค่าคอลัมน์

   เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในรายการจดหมายของคุณ ให้คลิกปุ่ม กำหนดคอลัมน์เอง
  2. เลือก เพิ่ม

   กล่องโต้ตอบ กำหนดรายการที่อยู่เอง
  3. พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลแล้วเลือก ตกลง

   ใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเองลงในรายการจดหมายเวียนของคุณ
  4. ทำซ้ำขั้นตอน b และ c สำหรับแต่ละคอลัมน์หรือแต่ละเขตข้อมูลที่จะเพิ่ม

 6. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการลงในรายการของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอย บันทึกรายการที่อยู่ ตั้งชื่อให้กับไฟล์ใหม่ของคุณ แล้วเลือก บันทึก

ตอนนี้คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียนในเอกสารของคุณได้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียน

สร้างรายชื่อผู้รับจดหมายใน Word

สามารถสร้างรายชื่อผู้รับจดหมายได้ใน Word สำหรับการส่งจดหมายจำนวนมากในระหว่างกระบวนการส่งจดหมายเวียน

 1. ไปที่ ไฟล์ > ใหม่ > เอกสารใหม่

 2. ไปที่ การส่งจดหมาย > เลือกผู้รับ > สร้างรายการใหม่

 3. ใน แก้ไขเขตข้อมูลรายการ คุณจะเห็นชุดเขตข้อมูลอัตโนมัติที่ Word มอบให้ หากคุณต้องการเขตข้อมูลใหม่ ให้พิมพ์ชื่อลงใน ชื่อเขตข้อมูลใหม่ เพื่อเพิ่มลงในรายการ

 4. ใช้ปุ่มขึ้น ปุ่มย้ายขึ้น และลง ปุ่มย้ายลง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเขตข้อมูล

 5. เลือก สร้าง

 6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึก ให้ตั้งชื่อรายการและบันทึก

 7. ใน แก้ไขรายการ ให้พิมพ์ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์สำหรับรายชื่ออีเมล

 8. สำหรับแต่ละระเบียนใหม่ ให้เลือกปุ่ม + หากต้องการลบระเบียน ให้ไปที่ระเบียนแล้วกดปุ่ม -

 9. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการลงในรายการของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ตกลง

หากต้องการแก้ไขรายการในภายหลัง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > เลือกผู้รับ

 2. เลือก ใช้รายการที่มีอยู่ เลือกรายการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วเลือก เปิด

 3. เพิ่มหรือแก้ไขระเบียนในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการ

สร้างรายชื่อผู้รับจดหมายใน Word

สามารถสร้างรายชื่อผู้รับจดหมายได้ใน Word สำหรับการส่งจดหมายจำนวนมากในระหว่างกระบวนการส่งจดหมายเวียน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ให้เลือก ใหม่ ปุ่มเอกสารใหม่

  คุณจะใช้เอกสารเปล่านี้เพื่อสร้างแหล่งข้อมูล

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการจดหมายเวียน

 4. ภายใต้ 1. เลือกชนิดเอกสาร เลือก สร้างใหม่ จากนั้นเลือก ฟอร์มจดหมาย

 5. ภายใต้ 2. เลือกรายชื่อผู้รับ เลือก รับรายชื่อ จากนั้นเลือก แหล่งข้อมูลใหม่

 6. ในกล่อง ชื่อของเขตข้อมูลในแถวส่วนหัว ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในแหล่งข้อมูลของคุณ เลือก เอาชื่อเขตข้อมูลออก แล้วเลือก ตกลง

 7. พิมพ์ชื่อและเลือกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลของคุณ แล้วเลือก บันทึก

  โปรดจำตำแหน่งที่คุณบันทึกแหล่งข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งในภายหลัง

 8. ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์มข้อมูล พิมพ์ข้อมูลสำหรับรายชื่อหนึ่ง ระเบียนข้อมูล (ตัวอย่าง ชื่อผู้รับใน FirstName นามสกุลใน LastName ถนนที่อยู่ใน Address1 และอื่นๆ)

  หมายเหตุ: อย่าใส่ช่องว่างในกล่องที่คุณต้องการปล่อยว่างไว้

 9. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลในกล่องสำหรับหนึ่งระเบียนแล้ว ให้เลือก เพิ่มที่อยู่ใหม่

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 สำหรับแต่ละระเบียนที่คุณต้องการใส่

 11. หลังจากที่คุณเพิ่มระเบียนทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว เลือก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ฟอร์มข้อมูล ในภายหลัง ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้ 2. เลือกรายชื่อผู้รับ ให้เลือก แก้ไขแหล่งข้อมูล ปุ่มแก้ไขแหล่งข้อมูล

 12. ในเมนู ไฟล์ ให้เลือก ปิด

 13. เมื่อต้องการบันทึกแหล่งข้อมูล ให้เลือก บันทึก

 14. เมื่อต้องการละทิ้งเอกสารเปิดที่ว่างเปล่า ให้เลือก ไม่บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×