ตั้งค่าสถานะของคุณ

ข้อมูลการแสดงตนของคุณประกอบด้วยสถานะความพร้อมในการติดต่อ เช่น ว่าง หรือไม่อยู่ และยังบ่งบอกด้วยตัวบ่งชี้การแสดงตนที่กำหนดเป็นรหัสสี เช่น สีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง

เมื่อคุณกำลังใช้ Lync บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีผู้อื่นค้นหาคุณ จะมีคำว่า มือถือ ถัดจากชื่อของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่

สถานะที่คุณสามารถตั้งค่าได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของคุณ จากหน้าจอ ข้อมูลของฉัน ให้แตะที่สถานะปัจจุบันของคุณ จากนั้นจากหน้าจอ ตั้งค่าสถานะของคุณ ให้เลือกสถานะการแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ว่าง

 • ไม่ว่าง

 • ห้ามรบกวน

 • เดี๋ยวกลับมา

 • ไม่ได้ทำงานอยู่

 • แสดงเป็นไม่อยู่

 • ตั้งค่าสถานะใหม่

 • ลงชื่อออก: สถานะนี้จะนำคุณออกจากระบบ

สถานะที่ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

สถานะต่อไปนี้จะปรากฏโดยอัตโนมัติในพื้นที่สถานะของคุณ

 • ไม่ได้ใช้งาน: ไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคุณไม่ได้ใช้ Lync บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเวลานาน 5 นาทีหรือมากกว่านั้น

 • ออฟไลน์

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะคงสถานะลงชื่อเข้าใช้นานเท่าที่ยังมีการเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานแอปนี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือ Lync บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ สถานะของคุณจะแสดงเป็น ไม่ได้ใช้งาน ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อแต่ไม่ได้ใช้แอปนาน 10 วัน คุณจะถูกลงชื่อออกจากระบบ

การตั้งค่าบันทึกย่อส่วนบุคคล

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า การตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน) ของคุณใน Microsoft Outlook แล้ว บันทึกย่อที่คุณพิมพ์ไว้ในการตอบกลับอัตโนมัตินั้นจะปรากฏในพื้นที่บันทึกย่อส่วนบุคคลใน Lync (กล่องที่อยู่เหนือพื้นที่รูปภาพและชื่อของคุณ) ด้วย บันทึกย่อนี้จะคงอยู่ใน Lync จนกว่าคุณจะยกเลิกบันทึกย่อใน Microsoft Outlook หรือพิมพ์บันทึกย่อใหม่ลงไป

เมื่อต้องการตั้งค่าบันทึกย่อส่วนบุคคลให้ทำดังนี้

 • จากหน้าจอ ข้อมูลของฉัน ในพื้นที่บันทึกย่อ ให้พิมพ์บันทึกย่อในแบบที่คุณต้องการ บันทึกย่อจะปรากฏพร้อมกับบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×