ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

คุณสามารถล็อกไฟล์เพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและป้องกันไม่ให้มีการลบออกโดยไม่ตั้งใจ

ล็อกเวิร์กบุ๊กเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ถ้ามีการแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการเขียนสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้ สำหรับการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดตัวค้นหาแล้วเลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนเมนูไฟล์ให้คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์หรือมีสิทธิ์ในการเขียนเพื่อล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

 1. เปิดตัวค้นหาแล้วเลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนเมนูไฟล์ให้คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล็อกเวิร์กบุ๊กเพื่อทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ถ้ามีการแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการเขียนสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้ สำหรับการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดตัวค้นหาแล้วเลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บน เมนูป็อปอัพการกระทำ เมนูป็อปอัพการดำเนินการให้คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไฟล์ หรือมีสิทธิ์การเขียน จึงจะสามารถล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียวได้

 1. เปิดตัวค้นหาแล้วเลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณไม่ต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวอีกต่อไป

 2. บน เมนูป็อปอัพการกระทำ เมนูป็อปอัพการดำเนินการให้คลิกรับข้อมูล

 3. บนบานหน้าต่าง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ดูเพิ่มเติม

พร้อมท์ให้เปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×