ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าอีเมลบน BlackBerry

ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ BlackBerry 10 ให้ตั้งค่าอีเมลของคุณใช้ Microsoft Exchange ActiveSync ซึ่ง Exchange ActiveSync จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์อีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกช่วยจำ

คุณสามารถตั้งค่าอีเมบนอุปกรณ์ BlackBerry ใช้การเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4 กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถซิงค์อีเมลได้เฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

หมายเหตุ: 

ตั้งค่าอีเมล Exchange ActiveSync บนอุปกรณ์ BlackBerry 10

ถ้าคุณกำลังใช้ BlackBerry 10 ให้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Exchange ActiveSync ซึ่ง Exchange ActiveSync จะให้คุณซิงโครไนซ์อีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกช่วยจำกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ อุปกรณ์ของคุณจะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้น

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ BlackBerry 10 ให้เลือก การตั้งค่า

 2. บนหน้า การตั้งค่าระบบ ให้เลือก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. บนหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อ

 4. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 5. พิมพ์รหัสผ่านของคุณและเลือก ถัดไป ข้อความ ค้นหาข้อมูลการเชื่อมต่อ จะแสดงขึ้น อุปกรณ์ของคุณจะพยายามตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

  ถ้าอุปกรณ์พบข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ ให้ระบุข้อมูลที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือก เสร็จสิ้น คุณจะเห็นบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงรายการบนรายการ บัญชีผู้ใช้ ไปที่ BlackBerry Hub เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

  ถ้าอุปกรณ์ไม่พบข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะเห็นข้อความแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนการตั้งค่าขั้นสูง ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ดูกระบวนงานถัดไป

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้การตั้งค่าขั้นสูงในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ BlackBerry 10 ให้เลือก การตั้งค่า

 2. บนหน้า การตั้งค่าระบบ ให้เลือก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าขั้นสูง บนหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อ จากนั้นเลือกไอคอนเมนูที่อยู่ภายใต้กล่อง ที่อยู่อีเมล เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง

 4. บนหน้า การตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือก Microsoft Exchange ActiveSync

 5. ใส่การตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณดังนี้ ถ้าคุณเพิ่งลองกระบวนงานก่อนหน้านี้ การตั้งค่าเหล่านี้บางอย่างอาจถูกใส่ไว้ให้คุณแล้ว

  • ใน คำอธิบาย ให้ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 ให้ปล่อยเขตข้อมูล โดเมน ว่างไว้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 และผู้ดูแลระบบของคุณให้การตั้งค่าโดเมนกับคุณ ให้ใส่การตั้งค่านั้นในกล่อง โดเมน

  • ใน ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ

  • ใน ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ

  • ใน รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  • ใน ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 ให้พิมพ์ outlook.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้พิมพ์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ให้โดยผู้ดูแลระบบของคุณ

 6. เลือก ถัดไป ข้อความ กำลังตรวจสอบบริการที่สนับสนุนและข้อมูลนโยบาย จะแสดงขึ้น

 7. บนหน้าถัดไป ให้ระบุข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ แล้วเลือก เสร็จสิ้น ข้อความ กำลังบันทึกและตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ จะแสดงขึ้น

  ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกตั้งค่าไว้ คุณจะเห็นบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในรายการ บัญชีผู้ใช้ ไปที่ BlackBerry Hub เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

  ถ้าคุณเห็นข้อความว่า ไม่สามารถรับรองความถูกต้องบัญชีผู้ใช้ของคุณกับผู้ให้บริการของคุณได้ ให้คลิก ตกลง คลิก ก่อนหน้า แล้วตรวจสอบว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง

ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนอุปกรณ์ BlackBerry 7

 1. จากหน้าจอหลักหลักของ BlackBerry® ให้เลือก การตั้งค่า BlackBerry > ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล > เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 3. BlackBerry จะพยายามตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าโปรแกรมติดตั้งดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. เลือก ฉันจะให้การตั้งค่าเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลนี้

  2. เลื่อนลงมา แล้วเลือก ถัดไป

  3. เลือก อีเมลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (POP/IMAP) แล้วเลือก ถัดไป

  4. พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณสำหรับชื่อผู้ใช้ของคุณ

  5. เลื่อนลงมาและพิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น outlook.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

   เลื่อนลงมาและพิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Microsoft 365 อีเมลของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น partner.outlook.cn ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

  6. เลือก ถัดไป

  7. ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาออก ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Microsoft 365 อีเมลของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ ด้านล่าง

   ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาออก ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Microsoft 365 อีเมลของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น partner.outlook.cn ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ ด้านล่าง

 4. เลือก ตกลง เพื่อทำให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ IMAP และ POP จะเป็น outlook.office365.com และชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP จะเป็น smtp.office365.com

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ IMAP, POP และ SMTP จะเป็น partner.outlook.cn นี่คือการตั้งค่าของคุณถ้าคุณกำลังใช้งาน Microsoft 365 เวอร์ชันล่าสุด

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้อีเมล Microsoft 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อีเมล Microsoft 365 หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App

 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP และ IMAP

 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ใต้การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และการตั้งค่า SMTP คุณอาจต้องติดต่อผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่านทาง Outlook บนเว็บ หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น พยายามเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP คุณจะสามารถใช้และซิงโครไนซ์อีเมลของคุณด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีซิงโครไนซ์ที่ติดต่อและปฏิทินระหว่าง BlackBerry และบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ดูที่การสนับสนุนของ BlackBerry

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×