ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่าอีเมลในแอป Outlook for Android

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาจากการใช้แอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ Outlook สำหรับ Androidให้เปิดบัตรการสนับสนุนของ Outlook ภายในแอป.

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่ใช้ Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange บัญชีผู้ใช้เหล่านั้นอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่มีจัดการจากบริษัท เซิฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กรที่กำหนดค่าสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องขั้นพื้นฐาน หรือบริษัทของคุณจำเป็นต้องมีจัดการแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันแอป ดูที่ส่วน ตั้งค่า Outlook for Android ที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดูด้านล่างสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง

ตั้งค่า Outlook สำหรับ Android เป็นครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 1
รูปของเส้นสีเทา

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ทำงานที่จำเป็นต้องใช้แอป Intune Company Portal ให้ติดตั้งแอปจาก Google Play Store ก่อนที่จะตั้งค่า Outlook สำหรับ Android ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณอาจร้องขอหรือไม่ร้องขอให้คุณ ลงทะเบียนอุปกรณ์ Android ของคุณใน Intune.

ติดตั้งแอปOutlook สำหรับ Android จาก Google Play Storeแล้วเปิดแอป

แตะ เริ่มต้นใช้งาน ถ้านี่เป็นการใช้งานครั้งแรกของคุณ

มิฉะนั้น เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น เปิดเมนู ปุ่มเพิ่มเติม > การตั้งค่า การตั้งค่า >เพิ่มบัญชีผู้ใช้ >เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 ภายใต้ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2
รูปของเส้นสีเทา
Outlook อาจตรวจหาบัญชี Google ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มลงใน Outlook สำหรับ Android ให้แตะ บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Google จากนั้นแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน แตะ อนุญาต เพื่อให้ Outlook เข้าถึงรายชื่อติดต่อของคุณ

Outlook for Android อาจค้นหาบัญชี Gmail ของคุณโดยอัตโนมัติ แตะ ตกลง เพื่อให้ Outlook เข้าถึงบัญชีของคุณได้

หากคุณไม่ต้องการเพิ่มบัญชีเหล่านี้ให้แตะ การข้าม จากนั้นไปที่ขั้นตอนที่ 4 ใต้ ตั้งค่าบัญชีอีเมลอื่น ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3
รูปของเส้นสีเทา
เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มและแตะ เพิ่มบัญชี คุณอาจถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้

แตะ เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชี Gmail ของคุณไปยังแอป

แตะ อนุญาต เพื่อยืนยันการเข้าถึงแบบออฟไลน์และพร้อมท์อื่นๆ

แตะ อนุญาต เพื่อให้ Outlook สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้

ในการเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นให้แตะที่ ต่อเนื่อง และไปที่ขั้นตอนที่ 4 มิฉะนั้นให้แตะ ข้าม

ตั้งค่าบัญชีอีเมลอื่น

ขั้นตอนที่ 4
รูปของเส้นสีเทา
ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ จากนั้นแตะ ดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการของคุณ คุณจะต้องตั้งค่า Exchange ของคุณด้วยตนเองหรือตั้งค่าบัญชี IMAP หรือ POP

ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 5
รูปของเส้นสีเทา
ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ถัดไป

หมายเหตุ: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้อาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 6
รูปของเส้นสีเทา
ถ้าเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยอยู่ ให้ยืนยันข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

อ่านข้อความของคุณแล้วใส่รหัส 6 หลัก

ตั้งค่าบัญชีของที่ทำงาน/โรงเรียนที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

บัญชีของที่ทำงานและโรงเรียนบางบัญชีอาจมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Outlook for Android ได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีของที่ทำงานและโรงเรียนของคุณมีข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ ให้ติดต่อMicrosoft 365ผู้ดูแลระบบของคุณ

คลิกที่ตัวขยายเพื่อเปิด:

เมื่อคุณเริ่มกระบวนการลงทะเบียนแล้วคุณควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เนื่องจากการหยุดใช้งานมากกว่าสองถึงสามนาทีจะหยุดความคืบหน้าและคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ หากกระบวนการนี้ล้มเหลว คุณต้องกลับไปที่แอป Company Portal เพื่อลองอีกครั้ง

 1. เปิด Google Play Store ค้นหาและดาวน์โหลด แอป Intune Company Portal

 2. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างโปรไฟล์งานระหว่างกระบวนการลงทะเบียน ให้ดูบทความ สร้างโปรไฟล์งานและลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณใน Intune มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในบทความ ลงทะเบียนอุปกรณ์ Android ของคุณใน Intune เพื่อลงทะเบียนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ 

  ตั้งค่าโปรไฟล์งาน

  หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย โปรดดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

 3. เปิดแอป Outlook สำหรับ Android ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างโปรไฟล์งาน ใช้อินสแตนซ์โปรไฟล์งานของ Outlook เพื่อเพิ่มบัญชีของคุณ

  งาน Outlook

  หมายเหตุ: เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์แล้ว จะสามารถติดตั้งแอปที่ได้รับการจัดการต่างๆ เช่น Outlook ได้ด้วยหลายวิธี:

  • คุณติดตั้งแอปจากแอป Company Portal

  • บริษัทของคุณอาจติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติระหว่างกระบวนการลงทะเบียน

  • คุณติดตั้งแอปจาก Managed Google Play

 4. แตะ เริ่มต้นใช้งาน

  เริ่มต้นใช้งาน

 5. ถ้าพบบัญชีของคุณแล้ว ให้แตะ ดำเนินการต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าบัญชีของคุณไม่ถูกพบโดยอัตโนมัติ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณ แตะ เพิ่มบัญชี แล้วใส่รหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์

 6. ใส่รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

 7. บริษัทของคุณอาจปรับใช้ตัวควบคุมที่จำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้ ในการลงทะเบียน คุณจะต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวเพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ ถ้าได้รับพร้อมท์ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ ลงทะเบียน

 8. ถ้าผู้ดูแลระบบ IT ของคุณได้ตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม คุณอาจต้องแตะ เปิดใช้งาน และ เปิดใช้งาน อีกครั้ง

  เปิดใช้งาน

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปิด Outlook ประสบการณ์ของคุณจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ รวมถึงการตั้งค่านโยบายของบริษัท และไม่ว่าคุณจะเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทก่อนหน้านี้ด้วยอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณในสถานการณ์ที่กำหนด

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook for Android แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

Outlook for Android Cheat Sheet

คุณสามารถกำหนดและปรับใช้นโยบายการป้องกันแอป Intune ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับอุปกรณ์ Android คุณยังคงต้องติดตั้งแอป Intune Company Portal บนอุปกรณ์สำหรับนโยบายการป้องกันแอปที่จะบังคับใช้

 1. เปิด Google Play Store ค้นหาและดาวน์โหลดแอป Intune Company Portal

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ติดตั้งแอปOutlook สำหรับ Androidจาก Google Play Store หรือคลิกที่นี่เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และรับลิงก์ดาวน์โหลด

 3. เปิดแอป Outlook สำหรับ Android

 4. แตะ เริ่มต้นใช้งาน

  เริ่มต้นใช้งาน

 5. ใส่ที่อยู่อีเมลของบริษัทของคุณ จากนั้น แตะทำต่อไป.

  ดำเนินการต่อ

 6. ถ้าได้รับแจ้ง ใส่รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ให้แตะลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: 

  • ประสบการณ์การใช้งานของคุณอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รับรองความถูกต้องโดยใช้แอป Microsoft Authenticator หรือยืนยันตัวตนด้วยข้อความหรือโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียด ให้ดู ภาพรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัย 

  • นอกจากนี้ บริษัทของคุณอาจใช้การควบคุมที่คุณต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ โดยการลงทะเบียนนั้น หมายถึงคุณกำลังยืนยันข้อมูลเฉพาะตัวของคุณเพื่อให้อุปกรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยองค์กรของคุณ ถ้าได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ แตะที่ลงทะเบียน

 7. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มบัญชีอื่น ให้แตะที่ ไว้คราวหน้า

 8. แตะ ข้าม หรือเลื่อนผ่านหน้าจอฟีเจอร์

 9. ข้อความ องค์กรของคุณกำลังปกป้องข้อมูลในแอปนี้แล้ว คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ตแอปเพื่อดำเนินการต่อ จะปรากฏขึ้น แตะ ตกลง

 10. รีสตาร์ต Outlook สำหรับ Android และตั้งค่ารหัสส่วนบุคคล (PIN) เมื่อได้รับพร้อมท์ 

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook for Android แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

Outlook for Android Cheat Sheet

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ติดตั้งแอปOutlook สำหรับ Androidจาก Google Play Store หรือคลิกที่นี่เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และรับลิงก์ดาวน์โหลด

 2. เปิด Outlook สำหรับ Android ถ้านี่เป็นครั้งแรกให้แตะ เริ่มต้นใช้งาน และ ข้าม ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มบัญชีที่ตรวจพบ มิฉะนั้น ให้เปิดเมนู ปุ่มเพิ่มเติม > การตั้งค่า การตั้งค่า >เพิ่มบัญชีผู้ใช้ >เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล

  ไอคอนเมนู ไปที่ การตั้งค่า แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณ จากนั้นแตะ ดำเนินการต่อ.

  ดำเนินการต่อ

 4. แตะ Exchange.

  เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange
 5. ใส่ที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณและรหัสผ่านเพื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ แตะลงชื่อเข้าใช้.

  หมายเหตุ: ถ้าการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติล้มเหลว แตะต่อไปจากนั้นตั้งค่าต่อไปนี้ด้วยตนเอง:

  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์: นี่คือชื่อที่โดยปกติแล้วเป็นชื่อเดียวกันกับที่คุณใส่เมื่อเข้าอีเมลของคุณบนเว็บ

  • โดเมน: โดยปกติแล้วสามารถเลือกได้ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

  • Username: นี่คืออีเมลบริษัทของคุณ

  • รหัสผ่าน: นี่คือรหัสผ่านของอีเมลบริษัทของคุณ

 6. แตะ ถัดไป เมื่อเสร็จแล้วและเลื่อนดูฟีเจอร์

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน Outlook for Android แล้ว! รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook:

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

Outlook for Android Cheat Sheet

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วแตะ ดำเนินการต่อ

 3. แตะ ตั้งค่าบัญชีด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมใช้งาน จากนั้น บนหน้าผู้ให้บริการอีเมล ให้เลือก Exchange และเปิด การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ใส่รายละเอียดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าพร้อมใช้งาน แล้วแตะไอคอน เครื่องหมายถูก

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  • โดเมน\ชื่อผู้ใช้
   ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ เช่น ชื่อของคุณ@โดเมนของคุณ.com

  • รหัสผ่าน
   ให้ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์

  • พอร์ต
   ใช้ 443 หรือ 993

  • ชนิดการรักษาความปลอดภัย
   เลือก SSL/TLS หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว (SSL) แล้วแตะ ถัดไป

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP

   • บัญชี Exchange - สอบถามข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

   • Microsoft 365บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน - ใช้ smtp.office365.com

  • ชนิดการรักษาความปลอดภัย
   เลือก TLS

  • หมายเลขพอร์ต
   ใส่ 587 แตะ ถัดไป

 5. คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณอีกครั้งหรือให้ยอมรับ/เปิดใช้งานสิทธิ์ที่จำเป็นต่าง ๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่า Outlook สำหรับ Android หรือไม่

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ตามคำติชมของคุณ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Outlook สำหรับ Androidเปิดตั๋วการสนับสนุน Outlook ภายในแอป หรือแจ้งคำถามของคุณให้เราทราบอย่างละเอียดโดยใช้กล่องข้อคิดเห็นที่ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ในอนาคต

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล IMAP หรือ POP หรือไม่มีบัญชีอีเมลที่มี Exchange ActiveSync ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลโดยใช้ IMAP หรือ POP อีเมลของคุณเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ และจะไม่ซิงค์ปฏิทินหรือที่ติดต่อ IMAP และ POP คืออะไร

เพื่อตั้งค่าบัญชี POP ดูที่ ตั้งค่าบัญชีอีเมล POP ใน Outlook สำหรับ iOS หรือ Android

ตั้งค่าบัญชี IMAP ใน Outlook สำหรับ Android

 1. ใน Outlook สำหรับ Android ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

 2. ใส่ที่อยู่อีเมล แตะ ดำเนินการต่อ เมื่อถูกขอให้เลือกผู้ให้บริการอีเมล ให้เลือก IMAP

 3. เปิด การตั้งค่าขั้นสูง แล้วใส่การตั้งค่ารหัสผ่านและเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้ว คุณต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับคาวช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและการอ้างอิง ดูที่ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจำเป็นต้องได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 4. แตะไอคอน เครื่องหมายถูก เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

ใส่รหัสผ่านของคุณและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณต้องไปเปลี่ยนที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล @hotmail.com ให้ลงชื่อเข้าใช้ outlook.com หรือถ้าคุณใช้ Gmail ให้ไปที่ Gmail.com

 2. ไปยังการตั้งค่าบัญชีหรือโพรไฟล์

 3. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 4. Outlook สำหรับ Android จะตรวจพบข้อผิดพลาดการซิงค์ และขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ Outlook สำหรับ Android ซิงค์กับรหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของที่เป็นบัญชี Microsoft ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Microsoft อื่น ๆ

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล Outlook.com (รวมถึง hotmail.com, msn.com, live.com และอื่น ๆ) ให้ตรวจสอบ สถานะของเซิร์ฟเวอร์ของ Outlook.com ที่นี่ ขณะนี้ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง:

รับประโยชน์สูงสุดจาก Outlook

ปรับแอป Outlook สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ

Outlook for Android Cheat Sheet

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×