ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดภายนอกด้วยแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams ใน Windows ช่วยให้ตนเองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะแสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams ใน Windows 10 หรือเว็บแอปที่ใช้คีย์บอร์ดพีซี

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดได้อย่างง่ายดายใน Microsoft Teams กด Ctrl+E เพื่อไปยังเขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Ctrl+E

Ctrl+E

แสดงคำสั่ง

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

เปิดฟลายเอาท์แอป

Ctrl+สิ่งที่ถูกเน้น (')

Ctrl+สิ่งที่ถูกเน้น (')

เริ่มต้นการแชทใหม่

Ctrl+N

Alt ด้านซ้าย+N

เปิด การตั้งค่า

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Ctrl+F1

ปิด

Esc

Esc

ซูมเข้า

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Ctrl+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับทั้งแอปบนเดสก์ท็อปและเว็บ

 • กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

 • กด Ctrl+E เพื่อไปยังเขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

 • เลือก ไอคอนเพิ่มเติมของ Teams (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวา Microsoft Teams แล้วเลือกแป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Enter

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นในแอป Microsoft Teams บนเดสก์ท็อปอยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลดับของแอปหรือแอปเพิ่มเติม แล้ว ปุ่มสั่งจะขึ้นอยู่กับลดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Ctrl+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Ctrl+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดในการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Ctrl+E เพื่อไปยัง เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เปิด กิจกรรม

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

เปิด การแชท

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

เปิด ทีม

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

เปิด ปฏิทิน

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

เปิด การโทร

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

เปิด ไฟล์

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิด เมนู ประวัติ

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

Ctrl+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เริ่มการสนทนาใหม่

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

ไปยังกล่องการเขียน

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

แนบไฟล์

Ctrl+O

Ctrl+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

Alt+Shift+R

Alt+Shift+R

ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

ค้นหาแชทปัจจุบัน/ข้อความในแชนเนล

Ctrl+F

Ctrl+F

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

ประกาศยกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Ctrl+Shift+L

Ctrl+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือล่างขึ้น

Ctrl+Shift+K

Ctrl+Shift+K

เซสชันการแชร์หน้าจอเริ่ม

Ctrl+Shift+E

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ไม่มีทางลัด

กรองรายการปัจจุบัน

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Ctrl+Shift+Space

Ctrl+Shift+Space

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Ctrl+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

สลับการเบลอพื้นหลัง

Ctrl+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกำหนดการประชุม

Alt+Shift+N

Alt+Shift+N

ไปยังเวลาปัจจุบัน

Alt+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

Alt+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

ไปยังวัน/สัปดาห์ก่อนหน้า

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวัน/สัปดาห์ถัดไป

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

ดู Workweek

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

ดูสัปดาห์

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

บันทึก/ส่งการเรียกประชุม

Ctrl+S

Ctrl+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Alt+Shift+J

Alt+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนา

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

การแก้จุดบกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Ctrl+Alt+Shift+1

ไม่มีทางลัด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

หัวข้อนี้แสดงรายการทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับMicrosoft Teams บน Mac.

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • คุณสามารถเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ในแอป Microsoft Teams บน Mac กด Command+E เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์ /keys แล้วกด Return เมื่อต้องการปิดรายการ ให้กด Esc

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Command+E

Command+E

แสดงคำสั่ง

Command+เครื่องหมายทับ (/)

Command+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Goto

Command+G

Command+Shift+G

เปิดฟลายเอาท์แอป

Command+Accent (')

Command+Accent (')

เริ่มต้นการแชทใหม่

Command+N

Option+N

เปิด การตั้งค่า

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Command+Shift+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Command+F1

ปิด

Esc

Esc

ซูมเข้า

Command+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Command+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

กลับไปยังการซูมเริ่มต้น

Command+0

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Command+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับทั้งแอปบนเดสก์ท็อปและเว็บ

 • กด Command+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

 • กด Command+E เพื่อ ไปที่ เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Return

 • เลือก ไอคอนเพิ่มเติมของ Teams (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวาMicrosoft Teams บน Mac แล้วเลือกแป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Return กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Return

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นใน Microsoft Teams บน Mac อยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลดับของแอปหรือแอปเพิ่มเติม แล้ว ปุ่มสั่งจะขึ้นอยู่กับลดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Command+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Command+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดในการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Command+E เพื่อไปยัง เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Return

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เปิด กิจกรรม

Command+1

Command+Shift+1

เปิด การแชท

Command+2

Command+Shift+2

เปิด ทีม

Command+3

Command+Shift+3

เปิด ปฏิทิน

Command+4

Command+Shift+4

เปิด การโทร

Command+5

Command+Shift+5

เปิด ไฟล์

Command+6

Command+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Command+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Command+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิด เมนู ประวัติ

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Command+F6

Command+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เริ่มการสนทนาใหม่

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ไปยังกล่องการเขียน

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Command+Shift+X

Command+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Command+Enter

Command+Enter

การแนบไฟล์

Command+O

Command+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

Option+Shift+R

Option+Shift+R

ค้นหาแชทปัจจุบัน/ข้อความในแชนเนล

Command+F

Command+F

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+A

Command+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+S

Command+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Command+Shift+D

Command+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+C

Command+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+U

Command+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Command+Shift+M

Command+Shift+M

ประกาศยกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Command+Shift+L

Command+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือล่างขึ้น

Command+Shift+K

Command+Shift+K

เซสชันการแชร์หน้าจอเริ่ม

Command+Shift+E

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดวิดีโอ

Command+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Command+Shift+F

Command+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Command+Shift+Space

Command+Shift+Space

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Command+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

สลับการเบลอพื้นหลัง

Command+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกำหนดการประชุม

Option+Shift+N

Option+Shift+N

ไปยังเวลาปัจจุบัน

Option+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

Option+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

ไปยังวัน/สัปดาห์ก่อนหน้า

Control +Option+แป้นลูกศรซ้าย

Control +Option+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวัน/สัปดาห์ถัดไป

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Command+Option+1

Command+Option+1

ดู Workweek

Command+Option+2

Command+Option+2

ดูสัปดาห์

Command+Option+3

Command+Option+3

บันทึก/ส่งการเรียกประชุม

Command+S

Command+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Option+Shift+J

Option+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนา

Option+Shift+S

Option+Shift+S

การแก้จุดบกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Command+Option+Shift+1

ไม่มีทางลัด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×