ทำงานอย่างชาญฉลาด: การจัดกำหนดการและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณสามารถกำหนดการประชุม Microsoft Lync Online โดยใช้ Add-in การประชุมออนไลน์สำหรับ Microsoft® Lync™ 2010 ใน Microsoft® Outlook® คุณยังสามารถใช้ Lync Online เพื่อเริ่มการประชุมที่ไม่มีกำหนดการเพื่อหารือในบางเรื่องที่ต้องการให้พิจารณาทันที

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์

ตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงและผู้นำเสนอการประชุม

เริ่มการประชุมที่ไม่มีกำหนดการโดยใช้ ประชุมทันที

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่มีกำหนดการ

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ

เชื่อมต่อกับเสียงการประชุม

เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อเสียงในครั้งแรกที่ใช้ Lync Online

เปลี่ยนตัวเลือกเสียงเริ่มต้นของคุณ

เชิญบุคคลที่ไม่ได้ติดตั้ง Lync

จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์

เมื่อต้องการสร้างการเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน ปฏิทิน ของ Microsoft® Outlook® บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่(ใน Microsoft® Outlook® 2010) หรือ การประชุมออนไลน์ (ใน Microsoft® Office Outlook® 2007)

ปุ่มสร้างการประชุมออนไลน์ใหม่ในปฏิทินของ Outlook

 1. ในการเรียกประชุม ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมประชุม โดยคั่นด้วยด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 2. ในการเรียกประชุม ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องสำหรับการประชุม

 3. (ระบุหรือไม่ก็ได้) ในเนื้อความของการเรียกประชุม ที่ด้านบนของการเชื่อมโยง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ให้พิมพ์รายละเอียดการประชุมเพิ่มเติม
  ห้ามปรับเปลี่ยนข้อความใดๆ ที่มีอยู่ในการเรียกประชุม การกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

 4. (ระบุหรือไม่ก็ได้) ในการเรียกประชุม บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะว่างระหว่างเวลาที่คุณเลือก

 5. ในการเรียกประชุม ในกลุ่ม การประชุมออนไลน์ ให้คลิก ตัวเลือกการประชุม แล้วยอมรับหรือเปลี่ยนตัวเลือกเริ่มต้นตามต้องการ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงและผู้นำเสนอการประชุม

ตัวเลือกการประชุมออนไลน์เริ่มต้น คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมขนาดเล็ก หรือสำหรับเซสชันการใช้ร่วมกันและเซสชันการทำงานร่วมกันกับบุคคลที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ ถ้าคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมออนไลน์กับบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ หรือการประชุมของคุณมีขนาดใหญ่มาก ให้ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ เพื่อช่วยคุณกำหนดสิ่งต่อไปนี้

 • ใครควรรออยู่ใน ล็อบบี้ ก่อนที่จะยอมรับเข้าสู่การประชุม (พร้อมใช้งานสำหรับการประชุมที่ใช้เสียง VoIP เท่านั้น)

 • ใครควรมีสิทธิ์ ผู้นำเสนอ ในระหว่างการประชุม

เมื่อต้องการกำหนดตัวเลือกการเข้าถึงและผู้นำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในการเรียกประชุมที่คุณสร้าง บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม การประชุมออนไลน์ ให้คลิก ตัวเลือกการประชุม

ปุ่มตัวเลือกการประชุมในการเชิญเข้าร่วมการประชุม

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการเข้าถึงและผู้นำเสนอสำหรับการประชุมนี้เอง

 2. ภายใต้ การเข้าถึง และ ผู้นำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับขนาดและชนิดของการประชุมที่คุณกำลังจัดกำหนดการ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่สกรีนช็อตและตารางที่ส่วนท้ายของขั้นตอนนี้

 3. คลิก เสียงและโทรศัพท์ เพื่อดูข้อมูลการประชุมทางเสียงของการประชุมของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก เสียงและโทรศัพท์ นั่นหมายความว่าการประชุมของคุณจะใช้เสียง VoIP เท่านั้น และองค์กรของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการประชุมทางเสียง PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

ตัวเลือกการเข้าถึงจะควบคุมว่าผู้เข้าร่วมรายใดที่ต้องรออยู่ใน ล็อบบี้ ก่อนที่จะได้รับการยอมรับโดยผู้นำเสนอ

ตัวเลือกการเข้าถึงการประชุม Lync

ตารางต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวเลือก

ตัวเลือกการเข้าถึง

ใครที่รออยู่ในล็อบบี้

เมื่อใดที่เลือกตัวเลือกนี้

ผู้จัดเท่านั้น (ถูกล็อก)

ทุกคน

คุณไม่ต้องการให้ผู้ใดเห็นเอกสารประกอบคำบรรยายหรือภาพนิ่ง Microsoft® PowerPoint® ของคุณก่อนการประชุม

บุคคลจากบริษัทของฉันที่ฉันเชิญ

บุคคลที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณ และบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญ

คุณกำลังหารือบางอย่างที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ

บุคคลจากบริษัทของฉัน

บุคคลที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณ

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายขององค์กรของคุณ

ทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่นอกบริษัทของฉัน (ไม่มีข้อจำกัด)

ไม่มีใครเลย (เงื่อนไขเริ่มต้น)

คุณกำลังเชิญผู้เข้าร่วมประชุมภายนอก

บุคคลที่โทรเข้าโดยใช้โทรศัพท์ที่เลี่ยงผ่านล็อบบี้

N/A

กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกปิดและไม่สามารถใช้ได้เมื่อการประชุม “ถูกล็อก” (ตัวเลือกที่ 1) ปิดแต่สามารถเลือกได้ด้วยตัวเลือกที่ 2 และ 3 เปิดตามค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีการจำกัดการเข้าถึง (ตัวเลือกที่ 4 ดังแสดงที่นี่)

ตัวเลือกผู้นำเสนอจะควบคุมว่าผู้เข้าร่วมรายใดจะได้รับสิทธิ์ ผู้นำเสนอ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณจัดกำหนดการประชุม

ตั้งค่าตัวเลือกผู้นำเสนอ

ตารางต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดของตัวเลือกเหล่านี้

ตัวเลือกผู้นำเสนอ

ใครคือผู้นำเสนอ

เมื่อใดที่เลือกตัวเลือกนี้

ผู้จัดเท่านั้น

เฉพาะบุคคลที่จัดกำหนดการประชุม

สำหรับงานนำเสนอที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องโต้ตอบกับเนื้อหาการประชุม โปรดสังเกตว่า คุณสามารถกำหนดผู้นำเสนอเพิ่มเติมระหว่างการประชุมได้

บุคคลจากบริษัทของฉัน

ทุกคนที่คุณเชิญที่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณ

สำหรับเซสชันการทำงานเป็นกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมทำงานอยู่ในองค์กรของคุณ และสามารถปรับเปลี่ยนและใช้เนื้อหาการประชุมร่วมกันได้

ทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่นอกบริษัทของฉัน (ไม่มีข้อจำกัด)

ทุกคนที่คุณเชิญ

สำหรับเซสชันการทำงานเป็นกลุ่มที่มีบุคคลที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณ

บุคคลที่ฉันเลือก

คุณและผู้เข้าร่วมที่คุณเลือก

สำหรับงานนำเสนอที่มีผู้นำเสนอมากกว่าหนึ่งคน

ด้านบนของหน้า

เริ่มการประชุมที่ไม่มีกำหนดการโดยใช้ ประชุมทันที

 เมื่อต้องการเริ่มการประชุมที่ไม่มีกำหนดการโดยใช้คำสั่ง ประชุมทันที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกที่ลูกศร แสดงเมนู ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ประชุมทันที

เริ่มการประชุมออนไลน์หรือการประชุมทางโทรศัพท์ ประชุมทันที

 1. ในหน้าต่างการสนทนาแบบกลุ่ม ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล ปุ่มตัวเลือกบุคคลของ Lync แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเชิญบุคคลจากรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกที่ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเชิญบุคคลด้วยการส่งข้อความอีเมล ให้คลิก เชิญทางอีเมล แล้วคัดลอกข้อมูลการประชุม จากนั้นกรอกการเรียกประชุม

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่มีกำหนดการ

เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมที่มีกำหนดการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในปฏิทิน Outlook ให้เปิดการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 2. ในการเรียกประชุม ให้คลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์

Communicator

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ

คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการหรือ ประชุมทันที หรือให้เข้าร่วมการประชุมที่กำลังประชุมอยู่

 • ในการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือน ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน ให้คลิก เข้าร่วม

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อกับเสียงการประชุม

คุณสามารถกำหนดค่า Lync ให้เชื่อมต่อกับเสียงการประชุมโดยใช้วิธีเดิมทุกครั้งหรือให้แสดงพร้อมท์ให้คุณเลือก

เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อเสียงในครั้งแรกที่ใช้ Lync Online

ครั้งแรกที่คุณเข้าร่วมการประชุม Lync หรือการประชุมทางโทรศัพท์ กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง จะปรากฏขึ้น

โปรดทราบว่าคุณอาจเห็นตัวเลือกที่ต่างออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า Lync ในองค์กรของคุณ

กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับการการประชุมเสียง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ตารางที่ส่วนท้ายของขั้นตอนนี้

 2. (ระบุหรือไม่ก็ได้) เลือก ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก เพื่อใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อเสียงของคุณสำหรับทุกการประชุม

 3. คลิก ตกลง เพื่อเข้าร่วมการประชุม

ตัวเลือก เข้าร่วมการประชุมเสียง

เมื่อใดที่เลือกตัวเลือกนี้

ไม่ต่อเสียง

คุณจะโทรเข้าไปยังการประชุมโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ ACP ให้ไว้กับคุณ

ใช้ Lync (ที่รวมเสียงและวิดีโอ)

คุณจะใช้การรวมเสียงและวิดีโอของคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างไว้ใน Lync

โทรหาฉันที่:

คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ Server 2010 โทรหาคุณ คุณสามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในกล่องข้อความ หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดง หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณระบุไว้ในตัวเลือก โทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Lync

เปลี่ยนตัวเลือกเสียงเริ่มต้นของคุณ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Lync ให้คลิก โทรศัพท์ และภายใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ในกล่อง เข้าร่วมการประชุมเสียงจาก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้เสียงคอมพิวเตอร์แบบรวมระหว่างการประชุม ให้คลิก Lync

  • เมื่อต้องการให้ผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงโทรหาคุณ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการ

   หมายเหตุ:  ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้ใน Lync Online รุ่นปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์โทรเข้าไปยังการประชุม ให้เลือก ไม่ต่อเสียง

   แท็บโทรศัพท์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือก--การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

 3. (ระบุหรือไม่ก็ได้) ภายใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนฉันก่อนเข้าร่วมเพื่อยืนยันหรือเลือกแหล่งเสียงอื่น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าการกำหนดลักษณะเสียงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ด้านบนของหน้า

เชิญบุคคลที่ไม่ได้ติดตั้ง Lync

บุคคลที่อยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Lync จากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง Lync ได้

เมื่อผู้ที่คุณเชิญเปิดการเรียกประชุม แล้วคลิกการเชื่อมโยง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ บุคคลเหล่านั้นจะเห็นตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าขององค์กรของคุณหรือขององค์กรของผู้ที่คุณเชิญ

ตัวเลือกการเข้าร่วม

ไคลเอ็นต์การประชุมอื่น

เข้าร่วมการประชุมโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

Microsoft® Lync™ Web App

สิ่งสำคัญ:  Lync Web App ต้องการปลั๊กอินเบราว์เซอร์ Microsoft Silverlight รุ่นล่าสุด ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง Silverlight คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อทำการติดตั้ง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Lync Attendee

Lync 2010 Attendee

ใช้ Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 หรือ Microsoft® Office Communicator 2007

สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การเข้าร่วมจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง Lync Online ในวิธีใช้ Lync Online ที่ Office.com

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×