ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
นำเกณฑ์ไปใช้กับค่าข้อความ

นำเกณฑ์ไปใช้กับค่าข้อความ

คุณสามารถใช้เกณฑ์แบบสอบถามใน Access เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แสดงตามค่าข้อความที่ได้ระบุไว้ได้ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ = "ชิคาโก" จะแสดงรายการทั้งหมดที่มีข้อความ ชิคาโก บทความนี้มีตัวอย่างของเกณฑ์แบบสอบถามมากมายที่คุณสามารถใช้กับชนิดข้อมูล Text ที่สามารถช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์แบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ โปรดดูที่ การนำเกณฑ์ไปใช้กับแบบสอบถาม

ตัวอย่างเกณฑ์และผลลัพธ์ Text

ตารางด้านล่างจะแสดงวิธีที่คุณสามารถใช้เกณฑ์โดยทั่วไปบางเกณฑ์สำหรับชนิดข้อมูล Text ลองใช้เกณฑ์ต่างๆ และดูผลลัพธ์ที่คุณได้ ถ้าคุณไม่มีรายการแสดงขึ้นในผลลัพธ์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ของคุณอีกครั้ง แต่อาจหมายความได้ว่าไม่มีรายการใดที่ตรงกันกับเกณฑ์ของคุณก็ได้

หมายเหตุ: Access จะเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศที่ด้านท้ายของแต่ละเกณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศได้เอง เมื่อคุณใช้ข้อความที่อาจทำให้แบบสอบถามเกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้วลีที่มีคำว่า "and" หรือ "or" Access จะตีความคำเหล่านั้นว่าเป็นคำแนะนำ

สำหรับผลลัพธ์นี้

มุมมอง ตัวออกแบบคิวรี

เกณฑ์

เมื่อต้องการค้นหารายการทั้งหมดที่ตรงกันกับข้อความ

แสดงเฉพาะที่ติดต่อใน USA

เกณฑ์คิวรีเพื่อแสดงผลลัพธ์คำที่เฉพาะเจาะจง

"ข้อความ"

แถวเกณฑ์ OR จะค้นหาคำที่ตรงกันหลายคำหรือวลี

แสดงที่ติดต่อในสหรัฐอเมริกา จีน หรือแคนาดา

หรือเกณฑ์ที่ตรงกับคำหรือวลีหลายรายการ

"ข้อความ"

เมื่อไม่ต้องการรวมข้อความ ให้ใช้เกณฑ์ "Not" ตามด้วยคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการรวมลงไป

แสดงที่ติดต่อในทุกเมืองยกเว้น Boise

เมื่อไม่ต้องการรวมคำหรือวลี ให้ใช้เกณฑ์ “Not” ตามด้วยคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการรวมลงไป

Not “ข้อความ”

เมื่อต้องการยกเว้นข้อความโดยใช้เงื่อนไขหลายข้อ

แสดงที่ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในบอยซีหรือนิวยอร์กหรือลาสเวกัส

เคล็ดลับ: Not Like "X*" ค้นหารายการทั้งหมดยกเว้นรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ระบุไว้

เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศส ให้ใช้เกณฑ์ Not In (“ข้อความ”, “ข้อความ”, “ข้อความ”…)

Not In ("ข้อความ", "ข้อความ", "ข้อความ"…)

คุณสามารถใช้เกณฑ์ NOT ได้กับนิพจน์อื่นๆ เช่น AND NOT ตามด้วยข้อความที่คุณไม่ต้องการรวมเข้าในการค้นหาของคุณ

แสดงที่ติดต่อทั้งหมดจากทุกเมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "L" ยกเว้นที่ติดต่อที่อยู่ในลอนดอน

รูปของการออกแบบคิวรีโดยการใช้ NOT กับ AND NOT ตามด้วยข้อความที่ไม่ต้องการรวมเข้าในการค้นหา

Like “ข้อความ*” And Not "ข้อความ"

เมื่อต้องการค้นหาโดยใช้ตัวอักษรสามตัวสุดท้ายของข้อความ

แสดงที่ติดต่อใดๆ ที่ชื่อประเทศหรือภูมิภาคสิ้นสุดลงด้วย "ina" เช่น China และ Argentina

รูปของตัวออกแบบคิวรีที่แสดงเกณฑ์โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ “เหมือนกันกับอักขระตัวแทนใน”

เช่น “*ina”

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่ประเทศ/ภูมิภาคไม่มีข้อความ

รูปแสดงเขตข้อมูลเกณฑ์ในตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ Is Null

Is Null

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่มีค่าเป็น Null ในคอลัมน์ ประเทศ/ภูมิภาค

รูปของตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ Is Not

Is Not Null

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่ชื่อเมืองว่างเปล่า (แต่ไม่ใช่ Null)

ตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ตั้งค่าให้แสดงระเบียนที่มีเขตข้อมูลเปล่า

"" (เครื่องหมายอัญประกาศคู่)

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่มีข้อมูลในคอลัมน์เมือง

เกณฑ์ตัวออกแบบคิวรีที่ตั้งค่าเขตข้อมูลประเทศเป็นไม่ว่าง

Not “”

แสดงที่ติดต่อที่ข้อมูลเมืองไม่ใช่ค่าว่างเปล่าและค่า Null

ตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ที่เขตข้อมูล เมือง ไม่ได้ตั้งค่าเป็น Null และค่าว่างเปล่า

Is Not Null And Not ""

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณต้องการตรวจสอบไวยากรณ์คิวรีใน SQL (Structured Query Language) ให้คลิก มุมมอง SQL บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ

  • มุมมอง SQL บนแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×