นำเข้าข้อความจากไฟล์อื่นลงในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Publisher คุณมีตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับการนำเข้าข้อความลงในสิ่งพิมพ์ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณต้องการนำเข้าและสิ่งที่คุณต้องการทำกับข้อความหลังจากนำเข้า

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

นำเข้าข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิจากเอกสารที่สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น

คัดลอกและวางข้อความหรือแผนภูมิที่เลือก

การแปลงเอกสาร Microsoft Office Word เป็นสิ่งพิมพ์ของ Publisher

นำเข้าเอกสาร Word

นำเข้าข้อความทั้งหมดจากไฟล์ที่สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น

แทรกไฟล์

สร้างชุดของป้ายชื่อที่อยู่ไปรษณียบัตรหรือสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน

ใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อความตารางจากโปรแกรมที่ใช้ Microsoft Windows ลงในตารางใน Publisher

คัดลอกและวางข้อความในตาราง

คัดลอกและวางข้อความหรือแผนภูมิที่เลือก

 1. เปิดไฟล์ที่มีข้อความหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือกข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความหรือแผนภูมิที่เลือกแล้วคลิกคัดลอก

 4. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแทรกข้อความหรือแผนภูมิ

 5. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความแล้วคลิกวาง

  กล่องข้อความใหม่ที่มีข้อความที่คุณวางจะปรากฏในสิ่งพิมพ์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางข้อความที่คุณคัดลอกลงในกล่องข้อความที่มีอยู่ได้อีกด้วย ในกล่องข้อความให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความก่อนที่คุณจะคลิกวาง

 • ตามค่าเริ่มต้นข้อความที่คุณวางจะได้รับการจัดรูปแบบตามโครงร่างฟอนต์ของสิ่งพิมพ์ ถ้าปุ่มตัวเลือกการวางปรากฏข้อความจะใช้สไตล์ฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถ้าคุณต้องการให้ข้อความเก็บการจัดรูปแบบเดิมให้คลิกปุ่มตัวเลือกการวางแล้วคลิกเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  ตัวเลือก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

 • ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิลงในไฟล์ Publisher ไฟล์จะถูกคัดลอกเป็นบิตแมปและคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Publisher

ด้านบนของหน้า

นำเข้าเอกสาร Word

คุณมีเอกสาร Word แต่คุณต้องการเพิ่มกราฟิกและคุณต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการกราฟิกที่เหนือกว่าของ Publisher หรือคุณต้องการแปลงรายงานที่คุณพิมพ์ใน Word ลงในสิ่งพิมพ์เพื่อที่จะสามารถจัดตราสินค้าแบบเดียวกันกับสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจอื่นๆทั้งหมดของคุณได้

โชคดีที่การแปลงเอกสาร Word ที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word ลงในสิ่งพิมพ์ Publisher เป็นเรื่องง่าย สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแล้วค้นหาเอกสาร Word ที่คุณต้องการแปลง

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ในรายการชนิดสิ่งพิมพ์ให้คลิกนำเข้าเอกสาร Word

  เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกนี้:

  • ใน publisher ๒๐๑๖และ publisher ๒๐๑๓ให้คลิกมีอยู่แล้วภายใน

  • ใน Publisher ๒๐๑๐ให้มองหาภายใต้เทมเพลต

  • ใน Publisher ๒๐๐๗ให้ดูภายใต้ชนิดสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยม

 3. คลิกการออกแบบที่คุณต้องการแล้วคลิกสร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าเอกสาร Wordให้ค้นหาตำแหน่งและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าแล้วคลิกตกลง

 5. ตรวจทานสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างมีลักษณะที่คุณต้องการแล้วบันทึกสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

แทรกไฟล์

 1. ในสิ่งพิมพ์ของคุณให้สร้างกล่องข้อความ (แทรกกล่องข้อความ>) ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. ในกล่องข้อความให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ

 3. บนเมนูแทรกให้คลิกแทรกไฟล์(ใน Publisher ๒๐๐๗ให้คลิกไฟล์ข้อความ)

 4. ค้นหาตำแหน่งและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องปรับขนาดกล่องข้อความเพื่อให้ข้อความพอดีกับรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

ถ้าคุณมีที่อยู่ลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลเช่นเวิร์กชีต Excel หรือไฟล์ที่ติดต่อ Outlook คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างชุดป้ายจ่าหน้าจดหมายไปรษณียบัตรหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ

การใช้จดหมายเวียนคุณสามารถระบุแถว (ระเบียน) จากไฟล์ข้อมูลและข้อความจากแต่ละแถวที่คุณต้องการผสานลงในสิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้จดหมายเวียนให้ดูที่:

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางข้อความในตาราง

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่มีข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกแล้วคลิกคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกทั้งตารางให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher ของคุณคลิกขวาแล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher ให้คลิกแทรกตาราง> แล้วเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์ด้านซ้ายบนของข้อความที่คัดลอกมาปรากฏขึ้น

 6. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกลูกศรภายใต้วางแล้วคลิกวางแบบพิเศษ

 7. ในรายการเป็นให้คลิกเซลล์ตารางที่ไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์จากนั้นคลิกตกลง

ด้านบนของเพจ

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่มีข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกแล้วคลิกคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกทั้งตารางให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher ของคุณคลิกขวาแล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher ให้คลิกแทรกตารางบนแถบเครื่องมือวัตถุแล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏจากนั้นเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์ด้านซ้ายบนของข้อความที่คัดลอกมาปรากฏขึ้น

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 7. ในรายการเป็นให้คลิกเซลล์ตารางที่ไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์จากนั้นคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×