ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน

นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน

Access มีหลายวิธีในการคัดลอกวัตถุ เช่น ตารางหรือฟอร์มจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูล การคัดลอกและการวางวัตถุทำได้ง่ายที่สุด แต่การนำเข้าวัตถุจากฐานข้อมูล Access อื่นลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณมีตัวเลือกให้คุณเพิ่มเติม

ภาพรวม

คุณสามารถนำเข้าตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูลจากฐานข้อมูล Access ลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณนำเข้าวัตถุ Access จะสร้างสำเนาของวัตถุในฐานข้อมูลปัจจุบัน

คุณต้องการนำเข้าข้อมูลและตาางลงในฐานข้อมูล Access ของคุณใช่หรือไม่ ดู นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น สำหรับช้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและตาราง

คุณนำเข้าวัตถุฐานข้อมูลเมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คัดลอกการออกแบบและเค้าโครงของฟอร์ม รายงาน หรือวัตถุอื่นๆ จากฐานข้อมูล Access ลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างฟอร์ม รายงาน หรือวัตถุอื่นๆ ใหม่

 • คัดลอกฟอร์ม รายงาน หรือวัตถุอื่นๆ เวอร์ชันล่าสุดจากฐานข้อมูล Access อื่นลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณอย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถสร้างข้อกำหนดการนำเข้าในครั้งแรกที่คุณนำเข้าวัตถุ แล้วใช้ข้อกำหนดเพื่อทำซ้ำการดำเนินการในภายหลัง

โปรดทราบว่า การนำเข้าวัตถุจากฐานข้อมูล Access อื่นลงในฐานข้อมูลปัจจุบันแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการเปิดฐานข้อมูลที่สอง แล้วส่งออกวัตถุจากฐานข้อมูลแรก ความแตกต่างหลักๆ สองอย่างระหว่างการนำเข้าและการส่งออกวัตถุระหว่างฐานข้อมูล Access คือ:

 • คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการเดียว แต่คุณไม่สามารถส่งออกหลายวัตถุในการดำเนินการเดียว ถ้าคุณต้องการส่งออกหลายวัตถุไปยังฐานข้อมูลอื่น จะง่ายขึ้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลปลายทางแล้วดำเนินการนำเข้าจากภายในฐานข้อมูลนั้น

 • นอกเหนือจากวัตถุของฐานข้อมูล คุณสามารถนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตาราง รวมถึงข้อกำหนดนำเข้าและส่งออก และแถบเมนู และแถบเครื่องมือ คุณยังสามารถนำเข้าคิวรีเป็นตาราง การส่งออกไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ให้คุณ

นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่นลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าวัตถุ ถ้ายังไม่ได้เปิด รูปแบบไฟล์สามารถเป็น MDB หรือ ACCDB ถ้าไฟล์อยู่ในรูปแบบ MDE หรือ ACCDE คุณจะสามารถนำเข้าตารางและคิวรีจากฐานข้อมูล Access อื่นเท่านั้น คุณไม่สามารถนำเข้าฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลลงในไฟล์ MDB หรือ ACCDB

 2. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 เวอร์ชันล่าสุด บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > Access

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access, 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก Access

 3. Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก – ฐานข้อมูล Access

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อไฟล์ บนกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access ให้พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ หรือคลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ เรียกดูฐานข้อมูลต้นฉบับ เลือก แล้วคลิก เปิด

 5. เลือก นำเข้าตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน และคลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ

 6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกแต่ละแท็บ และเลือกวัตถุที่คุณต้องการ เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือก ให้คลิกวัตถุอีกครั้ง เมื่อต้องการเลือกวัตถุทั้งหมดสำหรับการนำเข้าบนแท็บปัจจุบัน ให้คลิก เลือกทั้งหมด คลิก ยกเลิกการเลือกทั้งหมด เพื่อยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมดบนแท็บปัจจุบัน

  กล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุในฐานข้อมูล Access

 7. คลิก ตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่แต่ละตัวเลือกส่งผลต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการ

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  กล่องกาเครื่องหมาย ความสัมพันธ์

  เลือกเพื่อนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก

  กล่องกาเครื่องหมาย เมนูและแถบเครื่องมือ

  เลือกเพื่อนำเข้าเมนูและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ เมนูและแถบเครื่องมือจะแสดงอยู่บนแท็บที่ชื่อ Add-In

  กล่องกาเครื่องหมาย นำเข้า/ส่งออกข้อกำหนด

  เลือกเพื่อนำเข้าข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่บันทึกไว้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  กล่องกาเครื่องหมาาย กลุ่มบานหน้าต่างการนำทาง

  เลือกเพื่อนำเข้ากลุ่มบานหน้าต่างการนำทางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  กล่องกาเครื่องหมาย รูปและธีมทั้งหมด

  เลือกเพื่อนําเข้ารูปหรือธีมที่บันทึกไว้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความและข้อมูล

  เลือกเพื่อนำเข้าโครงสร้างและข้อมูลของตารางที่เลือกทั้งหมด

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความเท่านั้น

  เลือกเพื่อนำเข้าเฉพาะเขตข้อมูลในคตารางที่เลือก ไม่ได้นำเข้าระเบียนของแหล่งข้อมูล

  ปุ่มตัวเลือก เป็นคิวรี

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีที่เลือกเป็นคิวรี ในกรณีนี้ อย่าลืมนำเข้าตารางพื้นฐานทั้งหมดพร้อมกับคิวรี

  ปุ่มตัวเลือก เป็นตาราง

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีเป็นตาราง ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องนำเข้าตารางพื้นฐาน

 8. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มดำเนินการนำเข้า

  Access คัดลอกวัตถุ และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใดๆ ถ้าการดำเนินการประสบความสำเร็จในการนำเข้าวัตถุ หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับใช้ในอนาคต

  การดำเนินการนำเข้าไม่ได้เขียนทับหรือปรับเปลี่ยนวัตถุใดๆ ที่มีอยู่ ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันในฐานข้อมูลต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปัจจุบัน Access จะผนวกตัวเลข (1, 2, 3 และอื่นๆ) ลงในชื่อของวัตถนำเข้า ตัวอย่าง ถ้าคุณนำเข้าฟอร์มปัญหาลงในฐานข้อมูลของคุณที่มีฟอร์มที่มีชื่อว่าปัญหาอยู่แล้ว ฟอร์มที่ถูกนำเข้าจะมีชื่อว่า ปัญหา1 ถ้าชื่อ ปัญหา1 ถูกใช้อยู่แล้ว ฟอร์มใหม่จะมีชื่อว่า ปัญหา2 และอื่นๆ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×