นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

คุณสามารถย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ไปยังฐานข้อมูลอื่นได้หลายวิธี การคัดลอกและการวางคือวิธีที่ง่ายที่สุด แต่การนำเข้าและการเชื่อมโยงจะทำให้คุณสามารถควบคุมได้มากขึ้น และทำให้ข้อมูลที่คุณย้ายและวิธีที่คุณย้ายข้อมูลนั้นไปยังฐานข้อมูลปลายทางมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจการนำเข้าและการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

ทำความเข้าใจการนำเข้าและการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

เมื่อคุณนำเข้าจากฐานข้อมูลอื่น Access จะสร้างสำเนาข้อมูลในฐานข้อมูลปลายทางโดยไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ระหว่างการนำเข้า คุณสามารถเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอก ควบคุมวิธีการนำเข้าตารางและคิวรี ระบุว่าจะนพเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางหรือไม่ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างตารางที่คล้ายกับตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น คุณอาจต้องการคัดลอกทั้งตารางหรือเพียงคำจำกัดความของตารางเพื่อหลีกเลี่ยงการออกแบบแต่ละตารางเหล่านี้ เมื่อคุณเลือกนำเข้าเฉพาะคำจำกัดความของตาราง คุณจะได้ตารางว่างเปล่า กล่าวคือ เขตข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังฐานข้อมูลปลายทาง แต่ไม่คัดลอกข้อมูลในตาราง ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการนำเข้า (เมื่อเปรียบเทียบกับการคัดลอก-วาง) คือคุณสามารถเลือกนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางพร้อมกับตัวตารางได้

ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มระเบียนจากตารางหนึ่งไปยังตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น คุณควรพิจารณาใช้การนำเข้าระเบียนไปยังตารางใหม่ แล้วสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล คุณไม่สามารถผนวกระเบียนกับตารางที่มีอยู่ได้ระหว่างการดำเนินการนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูบทความ เพิ่มระเบียนลงในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

คุณอาจต้องการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น ถ้าองค์กรของคุณใช้ฐานข้อมูล Access หลายฐานข้อมูล แต่จะต้องข้อมูลอยู่ในบางตาราง เช่น พนักงาน ระหว่างฐานข้อมูลต่างๆ แทนที่จะทำซ้ำตารางในแต่ละฐานข้อมูล คุณสามารถเก็บตารางไว้ในฐานข้อมูลเดียวและเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลอื่นๆ กลุ่มทำงานหรือแผนกอื่นจะต้องการเพิ่มและใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ แต่คุณต้องการรักษาโครงสร้างของตารางไว้

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

กระบวนการนำเข้าข้อมูลมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

 • เตรียมการดำเนินการนำเข้า

 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า

 • คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกการตั้งค่าการนำเข้าเป็นข้อมูลจำเพาะของการนำเข้าสำหรับนำมาใช้ใหม่ในภายหลังด้วยก็ได้

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการดำเนินการแต่ละอย่าง

เตรียมการดำเนินการนำเข้า

 1. ค้นหาฐานข้อมูลต้นฉบับและระบุวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าฐานข้อมูลต้นฉบับเป็นไฟล์ db หรือ .accdb คุณสามารถนำเข้าตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลได้ ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ .mde หรือ .accde คุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะตารางเท่านั้น

 2. ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ให้ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูเคล็ดลับที่มีประโยชน์บางอย่าง

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  วัตถุหลายวัตถุ

  คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการนำเข้าครั้งเดียว

  วัตถุใหม่

  แต่ละการดำเนินการนำเข้าจะสร้างวัตถุใหม่ในฐานข้อมูลปลายทาง คุณไม่สามารถเขียนทับวัตถุที่มีอยู่หรือผนวกระเบียนกับตารางที่มีอยู่โดยใช้การนำเข้าได้

  การนำเข้าตารางที่เชื่อมโยง

  ถ้าตารางต้นฉบับ (ตัวอย่างเช่น พนักงาน1 ในฐานข้อมูล ยอดขาย) คือตารางที่เชื่อมโยง (ตารางที่เชื่อมโยงไปยังตาราง พนักงาน ในฐานข้อมูล บัญชีเงินเดือน) การดำเนินการนำเข้าปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยการดำเนินการเชื่อมโยง ที่ส่วนท้ายของการดำเนินการ คุณจะเห็นตารางที่เชื่อมโยง (ตัวอย่างเช่น ชื่อว่า พนักงาน1) ที่เชื่อมโยงกับตารางต้นฉบับ (พนักงาน ในฐานข้อมูล บัญชีเงินเดือน)

  การข้ามเขตข้อมูลและระเบียน

  คุณไม่สามารถข้ามเขตข้อมูลหรือระเบียนที่ต้องการได้เมื่อนำเข้าข้อมูลจากตารางหรือคิวรี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการนำเข้าระเบียนใดระเบียนหนึ่งในตาราง คุณสามารถเลือกนำเข้าเฉพาะคำจำกัดความของตาราง

  ความสัมพันธ์

  คุณสามารถเลือกนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางต้นฉบับ

  คำจำกัดความตาราง

  คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าตารางทั้งหมดหรือเพียงแค่คำจำกัดความตาราง เมื่อคุณนำเข้าเฉพาะคำจำกัดความ Access จะสร้างตารางที่มีเขตข้อมูลเดียวกันกับตารางต้นฉบับ แต่ไม่มีข้อมูล

  เขตข้อมูลการค้นหา

  ถ้าเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับค้นหาค่าในตารางหรือคิวรีอื่น คุณต้องนำเข้าตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้องถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลปลายทางแสดงค่าการค้นหา ถ้าคุณไม่ได้นำเข้าตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้อง เขตข้อมูลปลายทางจะแสดงเฉพาะรหัสการค้นหา

  คิวรี

  คุณสามารถนำเข้าคิวรีเป็นคิวรีหรือตารางก็ได้ ถ้าคุณนำเข้าคิวรีเป็นคิวรี คุณจะต้องนำเข้าตารางที่เกี่ยวข้องด้วย

 3. ปิดฐานข้อมูลต้นฉบับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้เปิดในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 4. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มวัตถุและข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  ถ้าฐานข้อมูลต้นฉบับมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณใช้ฐานข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลของการนำเข้า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลใหม่ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลเปล่า (ที่ไม่มีตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน) ก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการนำเข้า

  การดำเนินการนำเข้าไม่ได้เขียนทับหรือปรับเปลี่ยนตารางหรือวัตถุใดๆ ที่มีอยู่ ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปลายทาง Access จะผนวกตัวเลข (1, 2, 3 และอื่นๆ) ลงในชื่อของวัตถุนำเข้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าตารางปัญหาลงในฐานข้อมูลของคุณที่มีตารางที่มีชื่อว่าปัญหาอยู่แล้ว ตารางที่ถูกนำเข้าจะมีชื่อว่า ปัญหา1 ถ้าชื่อ ปัญหา1 ถูกใช้อยู่แล้ว ตารางใหม่จะมีชื่อว่า ปัญหา2 และอื่นๆ

  คุณต้องจำไว้ว่าถ้าคุณต้องการผนวกระเบียนในตารางต้นฉบับกับตารางในฐานข้อมูลปลายทาง คุณต้องใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลแทนการเรียกใช้การดำเนินการนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูบทความ เพิ่มระเบียนลงในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 เวอร์ชันล่าสุด บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > Access

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access, 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและเชื่อมโยง ให้คลิก Access

 2. ตัวช่วยสร้างนำเข้าและเชื่อมโยง รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access จะเปิดขึ้น

  สกรีนช็อตของตัวช่วยสร้างการนำเข้า รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access

 3. ในกล่องข้อความ ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ หรือคลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์

 4. เลือก นําเข้าตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลเข้ามาในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ จะเปิดขึ้น

  เลือกวัตถุเพื่อนำเข้าในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ

 5. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ บนแท็บ ตาราง ให้เลือกตารางที่คุณต้องการนำเข้า ถ้าคุณต้องการนำเข้าคิวรี ให้คลิกแท็บ คิวรี แล้วเลือกคิวรีที่คุณต้องการนำเข้า

  เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือก ให้คลิกวัตถุอีกครั้ง

 6. คลิก ตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่แต่ละตัวเลือกส่งผลต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการ

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  กล่องกาเครื่องหมาย ความสัมพันธ์

  เลือกเพื่อนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก

  กล่องกาเครื่องหมาย เมนูและแถบเครื่องมือ

  เลือกเพื่อนำเข้าเมนูและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ เมนูและแถบเครื่องมือจะแสดงอยู่บนแท็บที่ชื่อ Add-In

  กล่องกาเครื่องหมาย นำเข้า/ส่งออกข้อกำหนด

  เลือกเพื่อนำเข้าข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่บันทึกไว้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  กล่องกาเครื่องหมาาย กลุ่มบานหน้าต่างการนำทาง

  เลือกเพื่อนำเข้ากลุ่มบานหน้าต่างการนำทางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความและข้อมูล

  เลือกเพื่อนำเข้าโครงสร้างและข้อมูลของตารางที่เลือกทั้งหมด

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความเท่านั้น

  เลือกเพื่อนำเข้าเฉพาะเขตข้อมูลในคตารางที่เลือก ไม่ได้นำเข้าระเบียนของแหล่งข้อมูล

  ปุ่มตัวเลือก เป็นคิวรี

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีที่เลือกเป็นคิวรี ในกรณีนี้ อย่าลืมนำเข้าตารางพื้นฐานทั้งหมดพร้อมกับคิวรี

  ปุ่มตัวเลือก เป็นตาราง

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีเป็นตาราง ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องนำเข้าตารางพื้นฐาน

 7. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access จะคัดลอกข้อมูล และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใดๆ ถ้าการดำเนินการนำเข้าข้อมูลประสบความสำเร็จ หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับใช้ในอนาคต

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

การเชื่อมโยงจะทำให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลโดยไม่ต้องนำเข้า ดังนั้น คุณจึงสามารถดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลต้นฉบับและฐานข้อมูลปลายทางได้โดยไม่ต้องสร้างและเก็บสำเนาข้อมูลเดียวกันไว้สองฉบับ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่นเท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังคิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือโมดูลได้

เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังตารางในฐานข้อมูล Access Access จะสร้างตารางใหม่ เรียกว่าตารางที่เชื่อมโยง ซึ่งจะรักษาการเชื่อมโยงกับระเบียนและเขตข้อมูลต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณทำกับข้อมููลในฐานข้อมูลต้นฉบับจะแสดงในตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลปลายทาง และในทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลปลายทางได้ กล่าวคือ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตารางที่เชื่อมโยง เช่น การเพิ่มหรือการลบเขตข้อมูล หรือการปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลได้

กระบวนการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่นมีขั้นตอนง่าย ดังต่อไปนี้:

 • เตรียมการดำเนินการเชื่อมโยง

 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างเชื่อมโยง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการดำเนินการแต่ละอย่าง

เตรียมพร้อมการเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูล Access

 1. ค้นหาฐานข้อมูลต้นฉบับ

  รูปแบบไฟล์สามารถเป็น MDB, MDE, ACCDB หรือ ACCDE ถ้าฐานข้อมูลต้นฉบับมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยง

 2. ระบุตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยง คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังตาราง แต่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังคิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือโมดูลได้ ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมโยงไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่น ให้ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูเคล็ดลับที่มีประโยชน์บางอย่าง

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  วัตถุหลายวัตถุ

  คุณสามารถสร้างเชื่อมโยงไปยังหลายตารางในการดำเนินการเชื่อมโยงหนึ่งครั้ง ตารางที่เชื่อมโยงจะถูกสร้างขึ้นสำหรับตารางแหล่งข้อมูลแต่ละตาราง

  ตารางที่เชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูล

  คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังตารางที่เป็นตารางที่เชื่อมโยงอยู่แล้วในฐานข้อมูลต้นฉบับได้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าตาราง พนักงาน1 ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อม฿ล ยอดขาย คือตารางที่เชื่อมโยงกับตาราง พนักงาน ในฐานข้อมูล บัญชีเงินเดือน คุณจะไม่สามารถใช้ตาราง พนักงาน1 เป็นตารางแหล่งข้อมูลในฐานข้อมูล ยอดขาย ได้ คุณควรเชื่อมโยงไปยังตาราง พนักงาน ในฐานข้อมูล บัญชีเงินเดือน โดยตรงแทน

  ตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่

  การดำเนินการเชื่อมโยงแต่ละครั้งจะสร้างตารางที่เชื่อมโยงใหม่สำหรับตารางต้นฉบับทุกตาราง คุณไม่สามารถเขียนทับหรือผนวกกับตารางที่มีอยู่โดยใช้การดำเนินการเชื่อมโยงได้

  ความสัมพันธ์

  ถ้าคุณเลือกตารางต้นฉบับหลายตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลปลายทางโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลปลายทางได้

  เขตข้อมูลการค้นหา

  ถ้าเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับค้นหาค่าในตารางอื่น คุณต้องเชื่อมโยงตารางที่เกี่ยวข้องถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลปลายทางแสดงค่าการค้นหา ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้อง เขตข้อมูลปลายทางจะแสดงเฉพาะรหัสการค้นหา

 3. ปิดฐานข้อมูลต้นฉบับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อื่นเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลอยู่

 4. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลปลายทางไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มวัตถุและข้อมูลลงในฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างเชื่อมโยงในฐานข้อมูลใหม่ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลเปล่า (ฐานข้อมูลที่ไม่มีตาราง ฟอร์ม หรือรายงานใดเลย) ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเชื่อมโยง

  การดำเนินการไม่ได้เขียนทับหรือปรับเปลี่ยนตารางหรือวัตถุใดๆ ที่มีอยู่ ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปลายทาง Access จะผนวกตัวเลข (1, 2, 3 และอื่นๆ) ลงในชื่อของตารางที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมโยงไปยังตารางปัญหาจากฐานข้อมูลของคุณที่มีตารางที่มีชื่อว่าปัญหาอยู่แล้ว ตารางที่เชื่อมโยงจะมีชื่อว่า ปัญหา1 ถ้าชื่อ ปัญหา1 ถูกใช้อยู่แล้ว ตารางใหม่จะมีชื่อว่า ปัญหา2 และอื่นๆ

  จำไว้ว่าถ้าคุณต้องการผนวกระเบียนในตารางต้นฉบับกับตารางในฐานข้อมูลปลายทาง คุณต้องใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลแทนการเรียกใช้การดำเนินการเชื่อมโยง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูบทความ เพิ่มระเบียนลงในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

เชื่อมโยงไปยังข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 เวอร์ชันล่าสุด บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > Access

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access, 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและเชื่อมโยง ให้คลิก Access

 2. ตัวช่วยสร้างนำเข้าและเชื่อมโยง รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access จะเปิดขึ้น

  สกรีนช็อตของตัวช่วยสร้างการนำเข้า รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access

 3. ในกล่องข้อความ ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ หรือคลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์

 4. คลิก เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยสร้างตารางที่เชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงตาราง จะเปิดขึ้น

  เลือกตารางที่จะเชื่อมโยงไปยังกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงตาราง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงตาราง ให้เลือกตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือก ให้คลิกตารางอีกครั้ง

 6. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access จะสร้างตารางที่เชื่อมโยง

 7. เปิดตารางที่เชื่อมโยงในมุมมอง แผ่นข้อมูล เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×