นำเข้าและลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server

นำเข้าและลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server

คุณสามารถลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL ที่เป็นฐานข้อมูลที่จัดการประสิทธิภาพสูงที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีภารกิจสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู SQL Server 2016

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลใน Access และฐานข้อมูล SQL

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว และเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือฐานข้อมูล SQL จะไม่ถูกซิงค์

ภาพรวมการเชื่อมต่อ Access ไปยัง SQL Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ของชื่อฐานข้อมูล SQL Server ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็น และเลือกวิธีการรับรองความถูกต้อง (Windows หรือ SQL Server) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับรองความถูกต้อง ให้ดู เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (กลไกจัดการฐานข้อมูล) และ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลของคุณ

 • ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า และเขตข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันของตารางที่ลิงก์ คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้ามากกว่าหนึ่งตารางหรือมุมมองในการดำเนินการเดียว

 • พิจารณาจำนวนคอลัมน์ในแต่ละตารางหรือมุมมอง Access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูลมากกว่า 255 เขตข้อมูลในตารางหนึ่ง เพื่อให้ Access ลิงก์หรือนำเข้าเฉพาะ 255 คอลัมน์แรก เมื่อเป็นการแก้ไข คุณสามารถสร้างมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server เพื่อเข้าถึงคอลัมน์ที่เกินขีดจำกัด

 • ระบุจำนวนข้อมูลที่ส่งออกโดยรวม ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือสองกิกะไบต์ โดยไม่รวมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล SQL Server มีตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าลงในฐานข้อมูล Access เดียวได้ทั้งหมด ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการลิงก์ไปยังข้อมูลแทนการนำเข้า

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access ซึ่งสำคัญเฉพาะเมื่อคุณเลือกเพื่อบันทึกรหัสผ่าน SQL Server ใน Access

 • แผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม Access จะไม่สร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องในส่วนสุดท้ายของการนำเข้า คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่ได้โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร และ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > จาก SQL Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก – ฐานข้อมูล ODBC ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูล ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังข้อมูล ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 3. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือนำไฟล์ DSN มาใช้ใหม่

คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN หรือนำไฟล์ที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้ ใช้ไฟล์ DSN เมื่อคุณต้องการใช้งานบนข้อมูลการเชื่อมต่อเดิมสำหรับขั้นตอนการลิงก์และการนำเข้าอื่น หรือเพื่อแชร์กับแอปพลิเคชันอื่นเพื่อใช้ไฟล์ DSN คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN ได้โดยตรงโดยใช้ตัวจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

ถึงแม้ว่าคุณยังคงสามารถใช้โปรแกรมควบคุม SQL ODBC เวอร์ชันก่อนหน้าได้ก็ตาม เราแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 13.1 ซึ่งมีการปรับปรุงมากมาย และรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ SQL Server 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server บน Windows

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามีไฟล์ DSN ที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้เลือกไฟล์จากรายการ

   กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

   โดยอ้างอิงจากวิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณใส่ในข้อมูลการเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ DSN ใหม่ ให้ทำดังนี้

   1. เลือก ใหม่

    กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่
   2. เลือก ODBC Driver 13 สำหรับ SQL Server จากนั้นเลือก ถัดไป

   3. ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ DSN หรือคลิก เรียกดู เพื่อสร้างไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 2. คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

ใน ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าหนึ่ง ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว:

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้ใส่ข้อมูลเอกสารประกอบเกี่ยวกับไฟล์ DSN ถ้าต้องการ

  • ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ชื่อของ SQL Server และโปรดอย่าคลิกลูกศรลง

 2. ในหน้าสอง ให้เลือกหนึ่งในวิธีการรับรองความถูกต้องต่อไปนี้:

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows ที่รวมเข้าด้วยกัน    เชื่อมต่อผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows คุณอาจใส่ชื่อหลักเกณฑ์การบริการ (SPN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ชื่อหลักการบริการ (SPN) ในการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ (ODBC)

  • ด้วยการรับรองความถูกต้อง SQL Server…    เชื่อมต่อด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกตั้งค่าในฐานข้อมูลโดยการใส่ รหัสล็อกอิน และ รหัสผ่าน

 3. ในหน้าสามและสี่ ให้เลือกตัวเลือกต่างๆ เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อของคุณด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server

 4. หน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ เลือก ทดสอบแหล่งข้อมูล เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อของคุณ

 5. คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ การเข้าสู่ระบบ SQL Server ให้ใส่รหัสล็อกอินและรหัสผ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือก ตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตารางและมุมมองเพื่อลิงก์ไปยังหรือนำเข้า

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตารางลิงก์ หรือ นำเข้าวัตถุ ภายใต้ ตาราง ให้เลือกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการตารางที่จะลิงก์หรือนำเข้า
 2. ในการดำเนินการของลิงก์ ให้ตัดสินใจว่าจะเลือก บันทึกรหัสผ่าน หรือไม่

  ความปลอดภัย    การเลือกตัวเลือกนี้จะกำจัดความจำเป็นในการใส่ข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่คุณเปิด Access และเข้าถึงข้อมูล แต่การจัดเก็บนี้จะไม่เข้ารหัสรหัสผ่านในฐานข้อมูล Access ซึ่งหมายความว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาแหล่งข้อมูลสามารถดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้จัดเก็บฐานข้อมูล Access ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วสร้างรหัสผ่านฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ เข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

  หมายเหตุ    ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านแต่เปลี่ยนใจคุณจำเป็นต้องลบและสร้างตารางที่เชื่อมโยงใหม่แล้วเลือกบันทึกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5: สร้างข้อมูลจำเพาะและงาน (นำเข้าเท่านั้น)

ผลลัพธ์

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการลิงก์หรือนำเข้า ตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างการนำทางด้วยชื่อเดียวกันเป็นตาราง SQL Server หรือมุมมองที่รวมกับชื่อเจ้าของ เช่น ถ้า SQL ตั้งชื่อว่า dbo.Product โปรแกรม Access จะตั้งชื่อว่า dbo_Product ถ้าใช้ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access จะผนวก “1” ไปยังชื่อตารางใหม่ — เช่น dbo_Product1 ถ้ายังใช้ dbo_Product1 อยู่ Access จะสร้าง dbo_Product2 และอื่นๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตาอรางเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นได้

ในการดำเนินการนำเข้า Acces จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถผนวกข้อมูล SQL Server โดยตรงกับตารางที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างคิวรีผนวกเพื่อผนวกข้อมูลหลักจากนำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในการดำเนินการลิงก์ ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server คอลัมน์เหล่านั้นจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นใน Access ด้วย

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสตริงการเชื่อมต่อ ให้โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

อัปเดตการออกแบบตารางที่ลิงก์

คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์หรือเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลในตารางที่ลิงก์ ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบ ให้ทำในฐานข้อมูล SQL Server เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบใน Access ให้อัปเดตตารางที่ลิงก์:

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > จัดการตารางที่ลิงก์

 2. เลือกตารางที่ลิงก์แต่ละตารางที่คุณต้องการอัปเดต ให้เลือก ตกลง จากนั้นเลือก ปิด

เปรียบเทียบประเภทข้อมูล

ชนิดข้อมูล Access แตกต่างจากชนิดข้อมูล SQL Server ตัวอย่างเช่นคอลัมน์ SQL Server ของชนิดข้อมูลบิตจะถูกนำเข้าหรือเชื่อมโยงเข้ากับ Access ด้วยชนิดข้อมูลYes/No สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเปรียบเทียบชนิดข้อมูล Access และ SQL Server

คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่จัดเก็บใน SQL Server ไม่ว่าจะโดยการลิงก์ไปยังข้อมูลหรือการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access การลิงก์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณแชร์ข้อมูลกับบุคคลอื่น เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางและคุณสามารถดูข้อมูลล่าสุด เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล และเรียกใช้คิวรีหรือรายงานใน Access

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการลิงก์

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการลิงก์ไป ถ้าจำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณจะลิงก์ไปในฐานข้อมูล SQL คุณสามารถลิงก์ไปยังวัตถุหลายวัตถุพร้อมกันได้

รีวิวแหล่งข้อมูลด้วยข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • Access สนับสนุนเขตข้อมูลได้ถึง 255 เขตข้อมูล (คอลัมน์) ในแต่ละตาราง ดังนั้นตารางที่ถูกลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลแรกของวัตถุที่คุณลิงก์ไปถึงเท่านั้น

 • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

 1. เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลใหม่: ให้คลิก ไฟล์ > ใหม่ > ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปเปล่า เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  หมายเหตุ:  ตารางที่ถูกลิงก์ที่ถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่แล้วจะได้ชื่อเดียวกันกับวัตถุแหล่งข้อมูล ดังนั้น ถ้าคุณมีตารางอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ชื่อตารางใหม่ที่ถูกลิงก์จะมีหมายเลข 1 เพิ่มลงไป ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อ1 (ถ้า ที่ติดต่อ1 มีใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง ที่ติดต่อ2 เรื่อยไปเป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 2: การลิงก์ไปยังข้อมูล

เมื่อลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server Access จะสร้างตารางขึ้นใหม่ (เรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของตารางที่เป็นแหล่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน SQL Server หรือในมุมมอง แผ่นข้อมูล หรือมุมมอง ฟอร์ม จาก Access ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลทั้งใน SQL และ Access การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ กับตารางที่ลิงก์ เช่น การลบหรือการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ จะต้องทำจาก SQL Server ไม่ใช่ใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC

 3. คลิก ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างตารางที่ลิงก์ > ตกลง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ในกล่อง เลือกแหล่งข้อมูล ถ้ามีไฟล์ .dsnที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้คลิกไฟล์ในรายการ

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ .dsn ใหม่:

  ในกล่อง เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก ใหม่> SQL Serverถัดไป

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ .dsn หรือคลิก เรียกดู

   หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องเขียนสิทธิ์ให้กับโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ .dsn

  2. คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

   ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

 4. คลิก ตกลง และภายใต้ ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณเห็น การเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน หมายความว่า Access ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเขตข้อมูลใดระบุถึงแต่ละแถวของแหล่งข้อมูลนั้นโดยไม่ซ้ำกัน เพียงแค่เลือกเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว และถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เมื่อการดำเนินกาารลิงก์เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูตารางที่ลิงก์ใหม่ได้ในบานหน้าต่างนำทาง

นำโครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุดไปใช้

เมื่อคุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุแหล่งข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ ในวัตถุ SQL Server คุณจำเป็นต้องอัปเดตตารางที่ลิงก์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง > ปิด

หมายเหตุ: เนื่องจากชนิดข้อมูลของ Access นั้นจะแตกต่างจากชนิดข้อมูลของ SQL Server ดังนั้น Access จะลิงก์ไปยังชนิดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ คุณสามารถรีวิวได้เท่านั้น คุณไม่สามารถปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลที่ถุูกกำหนดใน Access ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู วิธีแชร์ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Access

ด้านบนของหน้า

ถ้าแผนกหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้ Microsoft SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูล คุณอาจต้องทำงานด้วยข้อมูล SQL Server บางส่วนใน Access

คุณสามารถนำข้อมูลจากวัตถุ SQL Server (ตารางหรือมุมมอง) ลงใน Access ด้วยสองวิธี โดยการนำเข้าหรือการลิงก์ ความแตกต่างระหว่างสองกระบวนการมีดังนี้:

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาของข้อมูล SQL Server และการเปลี่ยนแปลงในภายหลังใดๆ ที่กระทำต่อข้อมูลในฐานข้อมูล Access ของคุณไม่ได้ส่งผลในฐานข้อมูล SQL Server ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังใดๆ ที่กระทำในตารางหรือมุมมอง SQL Server จะไม่ส่งผลใน Access

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server คุณกำลังเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูล เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในภายหลังใดๆ ที่กระทำต่อข้อมูลใน Access จะส่งผลใน SQL Server และในทางกลับกัน

บทความนี้อธิบายถึงวิธีนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

ตัดสินใจว่าจะนำเข้าหรือลิงก์

สถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับนำเข้า

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะนำเข้าข้อมูล SQL Server ไปยังฐานข้อมูล Access ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายข้อมูล SQL Server ไปยังฐานข้อมูล Access อย่างถาวร เนื่องจากคุณไม่ต้องการข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server แล้ว หลังจากคุณนำเข้าข้อมูลลงใน Access คุณสามารถลบข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server ได้

 • แผนกหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้ Access แต่ในบางครั้งคุณต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล SQL Server ที่ต้องผสานเข้ากับฐานข้อมูล Access อันใดอันหนึ่ง

เนื่องจากการนำเข้าข้อมูล SQL Server จะสร้างสำเนาข้อมูลในฐานข้อมูล Access ของคุณ ระหว่างกระบวนการการนำเข้า คุณระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการคัดลอก

สถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการลิงก์

โดยทั่วไปแล้ว คุณลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรงเพื่อให้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลล่าสุดทั้งในฐานข้อมูล SQL Server และในฐานข้อมูล Access ของคุณ

 • ฐานข้อมูล SQL Server มีตารางขนาดใหญ่หลายตาราง และคุณไม่สามารถนำเข้าตารางทั้งหมดลงในไฟล์ .accdb ไฟล์เดียวได้ ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์ ไม่รวมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

 • คุณต้องการเรียกใช้คิวรีและสร้างรายงานโดยยึดตามข้อมูลจาก SQL Server โดยไม่สร้างสำเนาข้อมูล ให้พิจารณาการลิงก์ไปยัง SQL Server

 • แผนกหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้ Access สำหรับการรายงานและการทำแบบสอบถาม และใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูล แต่ละทีมสามารถสร้างตารางและมุมมอง SQL Server สำหรับที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง แต่บ่อยครั้งที่ข้อมูลนี้ต้องนำเข้าลงในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อปเพื่อการรวมและการรายงาน การลิงก์ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากทำให้ผู้ใช้ของทั้งฐานข้อมูล SQL Server และฐานข้อมูล Access สามารถเพิ่มและอัปเดตข้อมูล ดูและทำงานกับข้อมูลล่าสุดได้เสมอ

 • คุณเป็นผู้ใช้ Access ที่เพิ่งเริ่มใช้ SQL Server คุณได้โยกย้ายฐานข้อมูลหลายฐานไปยัง SQL Server และตารางส่วนใหญ่ในฐานข้อมูลเหล่านี้คือตารางที่ลิงก์ จากนี้ไป คุณจะสร้างตารางและมุมมองใน SQL Server จากนั้น ลิงก์ไปยังตารางจากฐานข้อมูล Access แทนการสร้างตาราง Access

 • คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลของคุณต่อใน SQL Server แต่คุณยังต้องการทำงานกับข้อมูลล่าสุดภายใน Access เพื่อที่จะเรียกใช้คิวรีและพิมพ์รายงานที่คุณออกแบบใน Access

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจาก SQL Server

เตรียมการนำเข้า

ระหว่างการดำเนินการนำเข้า Access จะสร้างตาราง จากนั้นจะคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server ลงในตารางนั้น ในส่วนสุดท้ายของการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถเลือกบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าเป็นข้อมูลจำเพาะได้

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะการนำเข้าจะช่วยคุณทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าได้ในอนาคต โดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้างการนำเข้าทุกครั้ง

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูล SQL Server ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ

 2. ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการนำเข้าครั้งเดียว

 3. ตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับและคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

  • Access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูลมากกว่า 255 เขตข้อมูลในหนึ่งตาราง Access จึงนำเข้าเฉพาะ 255 คอลัมน์แรกเท่านั้น

  • ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์ ไม่รวมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล SQL Server มีตารางขนาดใหญ่หลายตาราง คุณอาจไม่สามารถนำเข้าทั้งหมดลงในไฟล์ .accdb ไฟล์เดียวได้ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการพิจารณาการลิงก์ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access แทน

  • Access จะไม่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการนำเข้า คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางใหม่และตารางต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือกในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ เมื่อต้องการแสดงหน้าต่าง ความสัมพันธ์:

   • คลิก เครื่องมือฐานข้อมูล > ความสัมพันธ์

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่ต้องการนำเข้าข้อมูลของ SQL Server

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ถ้าคุณไม่ต้องการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ ให้สร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นมาใหม่

 5. ตรวจทานตาราง ถ้ามี ในฐานข้อมูล Access

  การดำเนินการนำเข้าจะสร้างตารางที่มีชื่อเดียวกับวัตถุ SQL Server ถ้าชื่อดังกล่าวมีใช้งานอยู่แล้ว Access จะเพิ่ม "1" เข้ากับชื่อตารางใหม่ ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 ใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และจำทำเช่นนี้ไปตามลำดับ)

  หมายเหตุ: Access จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนำเข้า และคุณไม่สามารถเพิ่มข้อมูล SQL Server ไปยังตารางที่มีอยู่ได้

นำเข้าข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

  บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC

 2. คลิก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน จากนั้น คลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ถ้ามีไฟล์ .dsn ที่คุณต้องการใช้งานอยู่แล้ว ให้คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันต้องการสร้างไฟล์ .dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนการนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิก ใหม่ เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูลใหม่ (DSN)

   เริ่มตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลใหม่

  2. ในตัวช่วยสร้าง ให้เลือก SQL Server ในรายการโปรแกรมควบคุม จากนั้น คลิก ถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ .dsn หรือคลิก เรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องเขียนสิทธิ์ให้กับโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ .dsn

  4. คลิก ถัดไป ให้ตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินตัวช่วยสร้างให้เสร็จสิ้น

   สร้างแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อให้กล่องโต้ตอบ SQL Server ปรากฎขึ้น

  5. พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่อง ปลายทาง ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้

  6. ด้านล่าง คุณต้องการเชื่อมต่อกับ SQL Server ใด ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้น คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  7. คุณอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่น ว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows NT หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  8. ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ระบุ ใหตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเริ่มต้นเป็น จากนั้น เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำงานด้วย แล้วคลิก ถัดไป

  9. คลิก เสร็จสิ้น

  10. ตรวจทานข้อมูลสรุปและคลิก ทดสอบแหล่งข้อมูล

  11. ตรวจทานผลลัพธ์การทดสอบ จากนั้น คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

   ถ้าทดสอบเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง อีกครั้ง หรือคลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ

 5. ด้านล่าง ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้น คลิก ตกลง

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบ เลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดว่าเขตข้อมูลใดจะระบุแถวแต่ละแถวของวัตถุเฉพาะได้แบบไม่ซ้ำกัน ในกรณีนี้ ให้เลือกเขตข้อมูลหรือชุดเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว จากนั้น คลิก ตกลง ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

  Access นำเข้าข้อมูล ถ้าคุณวางแผนที่จะทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าในภายหลัง คุณสามารถบันทึกขั้นตอนการนำเข้าเป็นข้อมูลจำเพาะการนำเข้าและเรียกใช้ขั้นตอนการนำเข้าเดิมอีกครั้งในภายหลังได้ง่ายๆ คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Office Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสร้างงาน

 7. คลิก ปิด ที่อยู่ด้านล่าง บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล ODBC Access จะดำเนินการนำเข้าจนเสร็จสิ้นและแสดงตารางใหม่ในบานหน้าต่างการนำทาง

ถ้าคุณต้องการบันทึกการนำเข้าเป็นงานเพื่อใช้อีกครั้ง ให้ไปที่ส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลในตาราง เมื่อคุณลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server Access จะสร้างตารางใหม่ (มักจะเรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่ส่งผลต่อโครงสร้างและเนื้อหาของวัตถุต้นฉบับ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลในมุมมอง SQL Server หรือในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มจาก Access การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งจะส่งผลในตำแหน่งที่ตั้งอื่น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การเอาหรือการเปลี่ยนคอลัมน์ คุณต้องดำเนินการดังกล่าวจากฐานข้อมูล SQL Server หรือจากโครงการ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลในตารางที่ลิงก์ขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ใน Access

เตรียมการลิงก์

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูลSQL Server ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ คุณสามารถลิงก์ไปยังหลายวัตถุได้การดำเนินการลิงก์ครั้งเดียว

 3. ตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับและคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

  • Access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูลในตารางเกินกว่า 255 เขตข้อมูล ตารางที่ลิงก์จึงจะมีเฉพาะ 255 เขตข้อมูลแรกของวัตถุที่คุณลิงก์

  • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในวัตถุ SQL Server จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access ด้วย

  • คุณจะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในตารางที่ลิงก์ใน Access

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มไปยังฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอันใดก็ตาม ให้สร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่โดยการคลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้น บนแท็บ ใหม่ ให้คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

 5. ตรวจทานตารางในฐานข้อมูล Access เมื่อคุณลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมอง SQL Server Access จะสร้างตารางที่ลิงก์ที่มีชื่อเดียวกับวัตถุต้นฉบับ ถ้ามีการใช้ชื่อดังกล่าวอยู่แล้ว Access จะเพิ่ม "1" ให้กับชื่อตารางที่ลิงก์ใหม่ ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 มีการใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และต่อไปเรื่อยๆ)

 6. เมื่อต้องการลิงก์ไปยังข้อมูล ให้เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

 7. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC

 8. คลิก ลงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโดยสร้างตารางที่ลิงก์ จากนั้น คลิก ตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกไฟล์ .dsn ที่คุณต้องการใช้ หรือคลิก ใหม่ เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูลใหม่ (DSN)

 10. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ถ้ามีไฟล์ .dsn ที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันต้องการสร้างไฟล์ .dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนการนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิก ใหม่ เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูลใหม่ (DSN)

   เริ่มตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลใหม่

  2. ในตัวช่วยสร้าง ให้เลือก SQL Server ในรายการโปรแกรมควบคุม จากนั้น คลิก ถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ .dsn หรือคลิก เรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องเขียนสิทธิ์ให้กับโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ .dsn

  4. คลิก ถัดไป ตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ให้เสร็จสิ้น

   ตัวช่วยสร้างแหล่งข้อมูลใหม่เป็น SQL Server เริ่มทำงาน

  5. ในตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่อง คำอธิบาย ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้

  6. ด้านล่าง SQL Server ใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของคอมพิวเตอร์ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้น คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  7. ในหน้าของตัวช่วยสร้าง คุณอาจจำเป็นต้องรับข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่น ไม่ว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows NT หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  8. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คุณอาจจำเป็นต้องรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ระบุ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นเป็นแล้ว ให้เลือกฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการทำงาน จากนั้น คลิก ถัดไป

  9. คลิก เสร็จสิ้น ตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้น คลิก ทดสอบแหล่งข้อมูล

  10. ตรวจทานผลลัพธ์การทดสอบ จากนั้น คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องกาเครื่องหมาย การทดสอบแหล่งข้อมูลของ SQL Server ODBC

   ถ้าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างให้เสร็จสิ้น หรือคลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปยังตัวช่วยสร้างและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 11. คลิก ตกลง

  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตารางลิงก์

 12. ด้านล่าง ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ จากนั้น คลิก ตกลง

  1. ถ้ากล่องโต้ตอบ เลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดได้ว่าเขตข้อมูลใดจะระบุแต่ละแถวของข้อมูลต้นฉบับแบบไม่ซ้ำกัน ในกรณีนี้ ให้เลือกเขตข้อมูลหรือชุดเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว จากนั้น คลิก ตกลง ถ้าคุณไม่มั่นใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

Access จะดำเนินการลิงก์ให้เสร็จสิ้นและแสดงตารางที่ลิงก์ใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งสำคัญ: แต่ละครั้งที่คุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุต้นฉบับ คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดแสดงอยู่ในนั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทำต่อวัตถุ SQL Server จะไม่ส่งผลในตารางที่ลิงก์โดยอัตโนมัติ

อัปเดตตารางที่ลิงก์โดยนำโครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุดไปใช้

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง

  ถ้าอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว Access จะแสดงข้อความถึงผลกระทบนั้น มิฉะนั้น Access จะแสดงข้อความข้อผิดพลาด

 4. คลิก ปิด เพื่อปิดตัวจัดการตารางที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

วิธีที่ Access ดูชนิดข้อมูล SQL Server

เนื่องจากชนิดข้อมูล Access แตกต่างจากชนิดข้อมูล SQL Server Access ต้องกำหนดชนิดข้อมูล Access ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้สำหรับแต่ละคอลัมน์ของแต่ละตารางหรือมุมมอง SQL Server ที่คุณต้องการนำเข้าหรือลิงก์ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ SQL Server ของชนิดข้อมูล bit ถูกนำเข้าหรือถูกลิงก์ลงใน Access ด้วยชนิดข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ อีกตัวอย่างเช่น คอลัมน์ SQL Server ของชนิดข้อมูล nvarchar(255) หรือมีขนาดเล็กกว่า) ถูกนำเข้าหรือถูกลิงก์ด้วยชนิดข้อมูล ข้อความ แต่คอลัมน์ของชนิดข้อมูล nvarchar(256) (หรือมีขนาดใหญ่กว่า) ถูกนำเข้าเป็นเขตข้อมูล Memo ของ Access หลังจากดำเนินการนำเข้าหรือลิงก์เสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบและยืนยันว่าชนิดข้อมูลใดที่ Access กำหนดให้เป็นเขตข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลในตารางที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางที่ลิงก์ได้ ยกเว้นการเปลี่ยนในฐานข้อมูล SQL Server เองหรือในโครงการ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลหลักของ SQL Server คอลัมน์ที่สองและคอลัมน์ที่สามแสดงวิธีที่ Access ตีความแต่ละชนิด

ชนิดข้อมูล SQL Server

ชนิดข้อมูล Access

ขนาดเขตข้อมูล Access

bigint

ข้อความ

๒๕๕

ไบนารี( ขนาดเขตข้อมูล )

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

bit

ใช่/ไม่ใช่

char( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

char( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

datetime

วันที่/เวลา

ทศนิยม( ความแม่นยำ , มาตรส่วน )

หมายเลข

ทศนิยม (คุณสมบัติ ความแม่นยำ และ มาตรส่วน ของ Access ตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

float

หมายเลข

Double

รูปภาพ

วัตถุ OLE

int

หมายเลข

จำนวนเต็มแบบยาว

money

สกุลเงิน

nchar( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

nchar( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

ntext

Memo

ตัวเลข( ความแม่นยำ , มาตรส่วน )

หมายเลข

ทศนิยม (คุณสมบัติ ความแม่นยำ และ มาตรส่วน ของ Access ตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

nvarchar( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

nvarchar( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

Memo

nvarchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

real

หมายเลข

Single

smalldatetime

วันที่/เวลา

smallint

หมายเลข

จำนวนเต็ม

smallmoney

สกุลเงิน

sql_variant

ข้อความ

๒๕๕

ข้อความ

บันทึกช่วยจำ

timestamp

ไบนารี

8

tinyint

หมายเลข

ไบต์

uniqueidentifier

หมายเลข

ID การจำลองแบบ

varbinary

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

varbinary (ค่าสูงสุด)

วัตถุ OLE

varchar( ขนาดเขตข้อมูล ) ที่มีขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูล SQL Server

varchar( ขนาดเขตข้อมูล) ที่มีขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

Memo

varchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

xml

บันทึกช่วยจำ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×