ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
นำเข้าและส่งออก

นำเข้าและส่งออก

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel

นำเข้าและลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server

ลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Azure SQL Server - สำหรับ Access 2016 และเวอร์ชันต่อมาเท่านั้น

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการ SharePoint

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจาก dBASE

ลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจาก Salesforce - เฉพาะเวอร์ชันการสมัครใช้งานของ Access ใน Sku เหล่านี้: แอป Microsoft 365 สำหรับองค์กร, Office 365 Enterprise E3และ Office 365 Enterprise E5 เท่านั้น

ลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจาก Dynamics 365 - เฉพาะเวอร์ชันการสมัครใช้งานของ Access ใน Sku เหล่านี้: แอป Microsoft 365 สำหรับองค์กร, Office 365 Enterprise E3 และ Office 365 Enterprise E5 เท่านั้น

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Outlook

ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ลงในเว็บแอป Access - Access 2013 และเวอร์ชันต่อมา

นำเข้าฐานข้อมูล Access 2.0 และ Access 95 ลงในเวอร์ชันปัจจุบัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×