นำเสนอข้อมูลในแผนภูมิ

ถ้ามี Excel ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำแผนภูมิของ Word ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5 :แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางหลักในแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิ

แผนภูมิจะใช้ในการแสดงชุดข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลเวิร์กชีตและแผนภูมิ

1. ข้อมูลในเวิร์กชีต

2. แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในเวิร์กชีต

Excel สนับสนุนแผนภูมิหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิที่หลากหลาย (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้แผนภูมิมากกว่าหนึ่งชนิดในแผนภูมิของคุณ

แผนภูมิผสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถเลือกได้ใน Excel ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีให้ใช้งาน

ทำความรู้จักกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิมีองค์ประกอบมากมาย องค์ประกอบบางอย่างจะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น บางอย่างสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยการย้ายองค์ประกอบไปที่ตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ ปรับขนาด หรือโดยการเปลี่ยนรูปแบบ คุณยังสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการให้แสดงออกได้ด้วย

แผนภูมิและองค์ประกอบของแผนภูมิ

1. พื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

2. พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

3. จุดข้อมูล ของ ชุดข้อมูล ที่ลงจุดในแผนภูมิ

4. แกน แนวนอน (ประเภท) และแนวตั้ง (ค่า) ซึ่งมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิ

5. คำอธิบายแผนภูมิ ของแผนภูมิ

6. ชื่อของแผนภูมิและแกนที่คุณสามารถใช้ได้ในแผนภูมิ

7. ป้ายชื่อข้อมูล ที่คุณสามารถใช้ระบุรายละเอียดของจุดข้อมูลในชุดข้อมูล

การปรับเปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หลังจากคุณได้สร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงแกน เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถ:

 • เปลี่ยนการแสดงของแกนแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่แสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายขีดลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย

 • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เพื่อช่วยให้ข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูล

 • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล     คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งหรือปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิได้ ในบางแผนภูมิคุณยังสามารถแสดง ตารางข้อมูล ที่แสดง คีย์คำอธิบายแผนภูมิ และค่าที่แสดงในแผนภูมิได้อีกด้วย

 • นำตัวเลือกพิเศษสำหรับชนิดแผนภูมิแต่ละชนิดไปใช้    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด และเส้นแนวโน้ม), แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลง และแถบค่าคลาดเคลื่อน), ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะมีให้ใช้ในชนิดแผนภูมิแบบต่างๆ

การนำเค้าโครงแผนภูมิและสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงแผนภูมิและสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Word ได้จัดเตรียมเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ และคุณสามารถปรับเค้าโครงหรือสไตล์ได้ถ้าจำเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด ชุดข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะถูกแสดงโดยใช้การจัดเรียงเฉพาะในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้ใช้ในแผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตาม ธีม ของเอกสารที่คุณนำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับ สีของธีม (ชุดสี), ฟอนต์ของธีม (ชุดของหัวข้อและฟอนต์ของเนื้อความ), เอฟเฟ็กต์ของธีม (ชุดของเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์) ขององค์กรหรือของคุณเอง

คุณจะไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือสไตล์แผนภูมิที่เป็นของคุณเองได้ แต่คุณสามารถสร้างเทมเพลตแผนภูมิซึ่งมีเค้าโครงแผนภูมิและการจัดรูปแบบที่คุณต้องการได้

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดได้อย่างง่ายดาย เช่น ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อ เพื่อให้แผนภูมิของคุณมีเอกลักษณ์สะดุดตา คุณสามารถนำสไตล์รูปร่างและสไตล์อักษรศิลป์บางสไตล์มาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเองได้ด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถ:

 • เติมสีองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับ เพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังองค์ประกอบบางอย่างในแผนภูมิได้

 • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี สไตล์เส้น และน้ำหนักเส้น เพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้

 • เพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิของคุณดูสมบูรณ์ขึ้น

 • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ แบบเดียวกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้น คุณสามารถนำสไตล์อักษรศิลป์ไปใช้ได้ด้วย

นำแผนภูมิมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างเทมเพลตแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเอคุณมาใช้ใหม่ คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตแผนภูมิ (*.crtx) ลงในโฟลเดอร์เทมเพลตแผนภูมิได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำเทมเพลตแผนภูมิไปใช้แบบเดียวกับที่คุณนำชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ไปใช้ ในความเป็นจริง เทมเพลตแผนภูมิคือชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง คุณจึงสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิแบบใดแบบหนึ่งบ่อยๆ คุณสามารถบันทึกเทมเพลตแผนภูมินั้นให้เป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้นได้

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิลงในเอกสาร Word ของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้: แทรกแผนภูมิด้วยการฝังลงในเอกสาร Word ของคุณ หรือวางแผนภูมิ Excel ลงในเอกสาร Word ของคุณที่ลิงก์กับข้อมูลใน เวิร์กชีต Office Excel 2007 ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผนภูมิที่ฝังตัวและแผนภูมิที่ลิงก์ คือตำแหน่งที่ใช้เก็บข้อมูลและวิธีที่คุณอัปเดตข้อมูลหลังจากที่คุณวางแผนภูมิลงในเอกสาร Word

หมายเหตุ: แผนภูมิบางชนิดต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีต Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดเรียงข้อมูลเวิร์กชีต Excel

แทรกแผนภูมิด้วยการฝังลงในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณฝังแผนภูมิ Excel ข้อมูลในไฟล์ Word จะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณปรับเปลี่ยนไฟล์ Excel ต้นฉบับ วัตถุฝังตัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ Word และหลังจากที่ถูกแทรก วัตถุเหล่านั้นก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ต้นฉบับอีกต่อไป

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเอกสาร Word เพียงเอกสารเดียว การฝังตัวจะมีประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ หรือเมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้รับเอกสารเกี่ยวข้องกับการอัปเดตข้อมูลที่ลิงก์

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ

  ส่วนของแท็บ แทรก ที่แสดงปุ่ม แผนภูมิ

 2. เลือกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการ เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม แล้วคลิก ตกลง (ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกแผนภูมิแบบใด ให้เลื่อนรายการ แผนภูมิทั้งหมด ลงเพื่อแสดงตัวอย่างของแผนภูมิแต่ละชนิด)

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ที่แสดงตัวเลือกของแผนภูมิพร้อมตัวอย่าง

 3. ใส่ข้อมูลของคุณลงในสเปรดชีตที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับแผนภูมิ แผนภูมิจะอัปเดตให้ตรงกับข้อมูลหลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลในเซลล์หนึ่งเสร็จแล้ว และย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

 1. ใน Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้เลือกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

 4. ใส่ข้อมูลของคุณลงในสเปรดชีตที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับแผนภูมิ แผนภูมิจะอัปเดตให้ตรงกับข้อมูลหลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลในเซลล์หนึ่งเสร็จแล้ว และย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

 1. ใน Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้เลือกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  Office Excel 2007 จะเปิดหน้าต่างแยก และจะแสดงข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีต

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

 4. ในหน้าต่าง Excel ให้แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยการคลิกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณยังสามารถแทนที่ป้ายชื่อแกนตัวอย่างใน คอลัมน์ A และชื่อรายการคําอธิบายแผนภูมิใน แถว 1

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณอัปเดตเวิร์กชีต แผนภูมิใน Word จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลใหม่

 5. ใน Excel ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกบันทึกเป็น

 6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการบันทึกเวิร์กชีตไปยังโฟลเดอร์ใหม่ให้คลิกสร้าง รูปปุ่ม โฟลเดอร์ใหม่

 7. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์นั้น

 8. คลิก บันทึก

 9. ใน Excel ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกปิด

ด้านบนของหน้า

วางแผนภูมิ Excel ที่ถูกลิงก์ลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถสร้างและคัดลอกแผนภูมิในเวิร์กชีต Excel 2007 ภายนอก แล้ววางแผนภูมิเวอร์ชันที่ถูกลิงก์ลงในเอกสาร Word ของคุณ เมื่อแผนภูมิถูกลิงก์ ข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตถ้าเวิร์กชีต Excel ภายนอกถูกปรับเปลี่ยน ข้อมูลที่ถูกลิงก์จะเก็บอยู่ในเวิร์กชีต Excel เอกสาร Word จะเก็บเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ต้นฉบับนั้น และจะแสดงตัวแทนของข้อมูลที่ถูกลิงก์

การลิงก์จะยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูลที่เก็บแยกไว้ต่างหาก เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยแผนกต่างๆ และเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันในเอกสาร Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิใน Excel ให้ดูที่สร้างแผนภูมิ

 1. ใน Excel ให้เลือกแผนภูมิโดยคลิกที่เส้นขอบของแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

  แผนภูมิจะถูกเอาออก แต่ข้อมูลจะยังคงอยู่ใน Excel

 2. ใน Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิในเอกสาร

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  ปุ่ม ตัวเลือกการวาง จะบอกให้ทราบว่าแผนภูมิถูกลิงก์กับข้อมูลใน Excel

 4. บันทึกเอกสาร Word พร้อมแผนภูมิที่คุณลิงก์ไปยังข้อมูลใน Excel

  เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word อีกครั้ง ให้คลิก ใช่ เพื่ออัปเดตข้อมูล Excel

คุณยังสามารถสร้างการแสดงข้อมูลที่เป็นภาพโดยใช้กราฟิก SmartArt ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงข้อมูลเวิร์กชีต Excel

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่น แผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง คุณสามารถลงจุดข้อมูลที่คุณจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์บน เวิร์กชีต ลงในแผนภูมิได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนเวิร์กชีต ให้จัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

  ข้อมูลสามารถถูกจัดเรียงได้ในแถวหรือคอลัมน์ ทั้งนี้ Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นผิว หรือแผนภูมิเรดาร์

  ในคอลัมน์หรือแถว เช่น:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  หรือ:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

  สำหรับ ชุดข้อมูล ในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  หรือ:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  สำหรับชุดข้อมูลหลายชุดในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  หรือ:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  แผนภูมิ XY (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ ให้วางค่า x ในคอลัมน์แรกและวางค่า y และค่าขนาดฟองที่เกี่ยวข้องกันลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ดังนี้:

  X

  Y

  ขนาดฟอง

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ:

  ค่าสูง ค่าต่ำ และค่าปิด

  เช่น:

  วันที่

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  01/01/2545

  46.125

  ๔๒

  44.063

  หรือ:

  วันที่

  01/01/2545

  สูง

  46.125

  ต่ำ

  ๔๒

  ปิด

  44.063

 2. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกเพียงหนึ่งเซลล์ Excel จะสร้างเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่อยู่ติดกับเซลล์นั้นไว้ในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องคุณสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงที่ไม่อยู่ติดกันได้ตราบใดที่การเลือกฟอร์มสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการลงจุดในแผนภูมิได้อีกด้วย

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดแป้น CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ที่เลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าส่วนที่เลือกอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกชนิดแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกที่ชนิดย่อยของแผนภูมิที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน ให้คลิกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิก ชนิดแผนภูมิทั้งหมด หรือรายการเมนู เพิ่มเติม เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ คลิกที่ลูกศรเพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิและชนิดย่อยของแผนภูมิที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วคลิกเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

   คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของชนิดแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชนิดแผนภูมิหรือชนิดย่อยของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีให้ใช้งาน

 2. ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะถูกวางในเวิร์กชีตเป็น แผนภูมิที่ฝัง ถ้าคุณต้องการวางแผนภูมิใน แผ่นงานแผนภูมิ ที่แยกต่างหาก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมินั้นได้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกแผนภูมิที่ถูกฝังเพื่อเลือกแผนภูมินั้น

   ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือแผนภูมิ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ย้ายแผนภูมิ

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ภายใต้ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิในแผ่นงานแผนภูมิ ให้คลิก แผ่นงานใหม่

    ถ้าคุณต้องการแทนที่ชื่อที่แนะนำสำหรับแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ลงในกล่อง แผ่นงานใหม่ ได้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเป็นแผนภูมิที่ฝังตัวในเวิร์กชีต ให้คลิก วัตถุใน แล้วคลิกเวิร์กชีตในกล่อง วัตถุใน

 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่สร้างจากชนิดแผนภูมิเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ จากนั้น กด ALT+F1 เมื่อคุณกด ALT+F1 แผนภูมิจะแสดงในรูปของแผนภูมิฝัง

 • เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ Excel จะกำหนดแนวของชุดข้อมูลตามจำนวนแถวและคอลัมน์ของเวิร์กชีตที่อยู่ในแผนภูมิ หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่แถวและคอลัมน์ของเวิร์กชีตลงจุดในแผนภูมิได้โดยการสลับแถวเป็นคอลัมน์หรือสลับกัน

 • ถ้าคุณไม่ต้องการแผนภูมิอีกต่อไป คุณสามารถลบแผนภูมินั้นได้ คลิกที่แผนภูมิเพื่อเลือก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของแผนภูมิได้ทันที แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิหรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Wordได้จัดเตรียมเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือเค้าโครงด่วนและสไตล์ด่วน) ที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถกำหนดเค้าโครงหรือสไตล์เองได้ตามต้องการโดยการเปลี่ยนเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดด้วยตนเอง

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดงแท็บ เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

 2. ในแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิก เค้าโครงด่วน จากนั้นคลิกเค้าโครงแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงที่มีให้ใช้งานทั้งหมดให้คลิก ปุ่มเพิ่มเติม เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  เมื่อต้องการดูสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดให้คลิก ปุ่มเพิ่มเติม เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: เมื่อหน้าต่าง Excel มีขนาดเล็กลง สไตล์แผนภูมิจะมีให้ใช้งานในแกลเลอรี สไตล์ด่วน ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดให้คลิก ปุ่มเพิ่มเติม เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกแผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่แผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือตาราง

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบรูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ หรือคลิก เติมสีรูปร่าง เส้นกรอบรูปร่าง หรือ เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกโดยใช้อักษรศิลป์ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ หรือคลิก เติมสีข้อความ, เส้นกรอบข้อความ หรือ เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หลังจากที่คุณนำสไตล์อักษรศิลป์ไปใช้ คุณจะไม่สามารถเอารูปแบบอักษรศิลป์ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณนำไปใช้ คุณสามารถเลือกสไตล์อักษรศิลป์อื่นได้ หรือคุณสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อกลับไปใช้รูปแบบข้อความก่อนหน้านี้ได้

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบข้อความปกติเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบของแผนภูมิคุณสามารถคลิกขวาหรือเลือกข้อความจากนั้นคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon (แท็บหน้าแรกกลุ่มฟอนต์) ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

เมื่อต้องการให้แผนภูมิเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ชื่อ เช่น ชื่อแผนภูมิและชื่อแกน โดยทั่วไปแล้วจะมีชื่อแกนสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงได้ในแผนภูมิ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิเรดาร์) จะมีแกน แต่ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ ชนิดแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) ก็ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

คุณยังสามารถลิงก์ชื่อแผนภูมิและชื่อแกนกับข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์ เวิร์กชีต ได้โดยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น ชื่อที่ลิงก์จะถูกอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนเวิร์กชีต

เมื่อต้องการระบุ ชุดข้อมูล ในแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงใน จุดข้อมูล ของแผนภูมิได้ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกลิงก์ไปยังค่าบนเวิร์กชีต และป้ายชื่อจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยน

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ จากนั้นคลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ในรายการ องค์ประกอบแผนภูมิ ที่ปรากฏ ให้เลือก ชื่อแผนภูมิ

 3. ในกล่อง ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ

 4. ในกล่อง ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน จากนั้นคลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ในรายการ องค์ประกอบแผนภูมิ ที่ปรากฏ ให้เลือก ชื่อแกน

 3. เลือกชื่อแกนที่เพิ่มลงในแผนภูมิแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอนปฐมภูมิ (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนตั้งปฐมภูมิ (ค่า) ให้คลิก ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนลึก (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 4. ในกล่อง ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่แสดงอีกต่อไป ชื่อจะแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน

  • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูล

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ในรายการ องค์ประกอบแผนภูมิ ที่ปรากฏ ให้เลือก ป้ายชื่อข้อมูล

 3. เลือกป้ายชื่อข้อมูลที่เพิ่มลงในแผนภูมิแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรายการป้ายชื่อข้อมูลหรือวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูล ให้ดู เพิ่มหรือนำป้ายชื่อข้อมูลในตารางออก

ด้านบนของหน้า

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลทั้งหมด ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูล ให้คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในชุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลจุดเดียวในชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้วคลิกจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรายการป้ายชื่อข้อมูลหรือวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูล ให้ดู เพิ่มหรือนำป้ายชื่อข้อมูลในตารางออก

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นคลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ในรายการ องค์ประกอบแผนภูมิ ที่ปรากฏ ให้เลือกหรือล้าง คำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อแผนภูมิมีคำอธิบายแผนภูมิแสดงอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อคุณต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

   เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือกการแสดง คำอธิบายแผนภูมิจะถูกย้าย และ พื้นที่การลงจุด จะปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

เมื่อแผนภูมิมีคำอธิบายแผนภูมิแสดงอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5 :แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางหลักในแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ แกนปฐมภูมิจะแสดงขึ้นสำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ <!--_blank--> ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการแสดงแกนได้ตามต้องการ เมื่อคุณเพิ่มแกน คุณสามารถระบุระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้แกนแสดงได้ สำหรับแกนลึกจะแสดงขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิสามมิติ

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งขยายจากแกนนอนและแกนตั้งใน พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตาราง จากนั้นคลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ในรายการ องค์ประกอบแผนภูมิ ที่ปรากฏ ให้เลือกหรือล้าง แกน หรือ เส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตาราง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน หรือ เส้นตาราง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งต่างๆ บนเอกสารได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเพื่อให้มีขนาดพอดีกับความต้องการได้

ย้ายแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

ปรับขนาดแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

 • บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Outlook

สำหรับตัวเลือกการปรับขนาดเพิ่มเติมบนแท็บรูปแบบในกลุ่มขนาดให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม บนแท็บขนาดคุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อปรับขนาดหมุนหรือปรับขนาดแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าคุณต้องการสร้างอีกแผนภูมิหนึ่งให้เหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งจะสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

 1. คลิกขวาที่แผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต จากนั้นคลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลต

หมายเหตุ: เทมเพลตแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิไม่ใช่สีของธีมเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของธีมเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์ บนเมนูลัด

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลต

หมายเหตุ: เทมเพลตแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิไม่ใช่สีของธีมเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของธีมเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์ บนเมนูลัด

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×