นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการไปใช้กับวัตถุเดียว

นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการไปใช้กับวัตถุเดียว

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับสตริงข้อความเดียว หรือวัตถุ เช่น รูปภาพ รูปร่าง หรือ กราฟิก SmartArt

นำภาพเคลื่อนไหวหลายรายการไปใช้กับวัตถุเดียว

เคล็ดลับ:  เมื่อทำงานกับหลายเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แอปจะช่วยในการทำงานในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถดูรายการของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุบนสไลด์ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 3. คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

 4. เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไปใช้กับวัตถุเดียวกัน ให้เลือกวัตถุ แล้วคลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอีกรายการ

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแรกไปใช้ ถ้าคุณพยายามเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการคลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว คุณจะไม่ได้นำเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมไปใช้ คุณจะแทนที่เอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ด้วยเอฟเฟ็กต์ที่คุณกำลังเพิ่ม

กำหนดเวลาเริ่มและความยาวของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณต้องการควบคุมการกำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้สำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการ

 1. ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิก การกำหนดเวลา

  ตั้งค่าการกำหนดเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ การกำหนดเวลา ให้คลิกลูกศรลง เริ่ม และเลือกจากเวลาเริ่มต้นต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการให้เล่นเมื่อคุณคลิกเมาส์ ให้เลือก เมื่อคลิก

 4. เมื่อต้องการเล่นในเวลาเดียวกันกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ ให้เลือก พร้อมก่อนหน้านี้

 5. เมื่อต้องการให้เล่นหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เล่นแล้ว ให้เลือก หลังก่อนหน้านี้

เคล็ดลับ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ คือรายการที่แสดงอยู่ในลำดับการเล่นใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว (โดยปกติจะอยู่เหนือภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำลังตั้งค่าการกำหนดเวลา)

ตั้งค่าการกำหนดเวลา การหน่วงเวลา และระยะเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. เมื่อต้องการหน่วงเวลาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจากการเริ่ม ให้คลิกลูกศรขึ้นของ หน่วงเวลา ให้เป็นจำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ให้ตั้งค่า ระยะเวลา เป็นระดับที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูว่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทำงานร่วมกันอย่างไร ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับสำหรับการทำงานกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ

เมื่อคุณทำงานกับวัตถุหลายอย่างบนสไลด์ อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะวัตถุแต่ละอย่างและเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้

ในรูปภาพด้านล่าง ชื่อวัตถุเริ่มต้นไม่ได้บอกอะไรมากนัก จึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าวัตถุใดมีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใดที่นำไปใช้กับวัตถุนั้น

ชื่อของวัตถุที่ไม่มีคำอธิบาย

ใน บานหน้าต่างส่วนที่เลือก คุณสามารถตั้งชื่อวัตถุแต่ละวัตถุให้แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานกับวัตถุนั้นเมื่อคุณนำการเคลื่อนไหวไปใช้กับวัตถุ ดูด้านล่าง

ตั้งชื่อแต่ละวัตถุให้แตกต่างกัน

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของวัตถุ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เลือก แล้วคลิก บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

  เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 2. ใน บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อวัตถุเริ่มต้นเพื่อเปิดกล่อง แล้วพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับวัตถุ

  เปลี่ยนชื่อวัตถุเริ่มต้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมีดังนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×