นำไปใช้สร้างหรือเอาสไตล์ของเซลล์ออก

เมื่อต้องการนำรูปแบบหลายรูปแบบไปใช้ในหนึ่งขั้นตอนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์มีการจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันคุณสามารถใช้สไตล์ของเซลล์ได้ สไตล์เซลล์คือชุดของลักษณะการจัดรูปแบบที่กำหนดเช่นฟอนต์และขนาดฟอนต์รูปแบบตัวเลขเส้นขอบเซลล์และการแรเงาเซลล์ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงคุณยังสามารถใช้สไตล์เซลล์ที่ล็อกเซลล์ได้ด้วย

ตัวอย่างของสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Microsoft Office Excel มีสไตล์เซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในหลายสไตล์ที่คุณสามารถนำไปใช้หรือปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือทำซ้ำสไตล์เซลล์เพื่อสร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองของคุณเองได้

สิ่งสำคัญ: สไตล์ของเซลล์จะยึดตามธีมของเอกสารที่ถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก เมื่อคุณสลับไปยังชุดรูปแบบเอกสารอื่นสไตล์ของเซลล์จะได้รับการอัปเดตเพื่อให้ตรงกับธีมของเอกสารใหม่

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เลือกเซลล์ช่วงแถวหรือคอลัมน์บนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์แล้วเลือกสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์และที่ด้านล่างของแกลเลอรีให้คลิกสไตล์เซลล์ใหม่

 2. ในกล่องชื่อสไตล์ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่

 3. คลิก รูปแบบ

 4. บนแท็บต่างๆในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

 5. กลับไปที่กล่องโต้ตอบสไตล์ภายใต้สไตล์มี (ตามตัวอย่าง)ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในสไตล์เซลล์

 6. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่มีอยู่ให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการสร้างการทำซ้ำของสไตล์เซลล์ที่มีอยู่ให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกทำซ้ำ

 3. ในกล่องชื่อสไตล์ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่

  หมายเหตุ: สไตล์เซลล์ที่ซ้ำกันและสไตล์เซลล์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อจะถูกเพิ่มลงในรายการสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อสไตล์เซลล์ที่มีอยู่แล้วสไตล์ของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในจะได้รับการอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำ

 4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ให้คลิกรูปแบบ

 5. บนแท็บต่างๆในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบสไตล์ภายใต้สไตล์ประกอบด้วยให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณทำหรือไม่ต้องการรวมไว้ในสไตล์เซลล์

คุณสามารถเอาสไตล์เซลล์ออกจากข้อมูลในเซลล์ที่เลือกได้โดยไม่ต้องลบสไตล์เซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เลือกเซลล์ช่วงแถวหรือคอลัมน์บนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 3. ภายใต้ดี, ไม่ดีและเป็นกลางให้คลิกปกติ

คุณสามารถลบสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองเพื่อเอาออกจากรายการของสไตล์เซลล์ที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณลบสไตล์เซลล์ข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบด้วย

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 2. เมื่อต้องการลบสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองและเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบด้วยให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบสไตล์เซลล์ปกติได้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เลือกเซลล์ช่วงแถวหรือคอลัมน์บนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ให้คลิกสไตล์จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 3. คลิกลักษณะเซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ให้คลิกสไตล์จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่องชื่อสไตล์ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. บนแท็บต่างๆในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบสไตล์ภายใต้สไตล์มี (ตามตัวอย่าง)ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในสไตล์เซลล์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ให้คลิกสไตล์จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่มีอยู่ให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการสร้างการทำซ้ำของสไตล์เซลล์ที่มีอยู่ให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกทำซ้ำ

 3. ในกล่องชื่อสไตล์ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่

  หมายเหตุ: สไตล์เซลล์ที่ซ้ำกันและสไตล์เซลล์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อจะถูกเพิ่มลงในรายการสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อสไตล์เซลล์ที่มีอยู่แล้วสไตล์ของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในจะได้รับการอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำ

 4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ให้คลิกรูปแบบ

 5. บนแท็บต่างๆในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบสไตล์ภายใต้สไตล์ประกอบด้วยให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบที่คุณทำหรือไม่ต้องการรวมไว้ในสไตล์เซลล์

คุณสามารถเอาสไตล์เซลล์ออกจากข้อมูลในเซลล์ที่เลือกได้โดยไม่ต้องลบสไตล์เซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เลือกเซลล์ช่วงแถวหรือคอลัมน์บนเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ให้คลิกสไตล์จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 3. ภายใต้ดี, ไม่ดีและเป็นกลางให้คลิกปกติ

คุณสามารถลบสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองเพื่อเอาออกจากรายการของสไตล์เซลล์ที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณลบสไตล์เซลล์ข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ให้คลิกสไตล์จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. เมื่อต้องการลบสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองและเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่ถูกจัดรูปแบบด้วยให้คลิกขวาที่สไตล์ของเซลล์แล้วคลิกลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบสไตล์เซลล์ปกติได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×