แสดงการนำเสนอสไลด์

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

คำบรรยายและการกำหนดเวลาสามารถเสริมการนำเสนอสไลด์บนเว็บหรือการนำเสนอสไลด์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติให้ดีขึ้นได้ ถ้าคุณมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง และเว็บแคม (ไม่จำเป็น) คุณจะสามารถบันทึกงานนำเสนอของ PowerPoint และบันทึกคำบรรยาย การกำหนดเวลาสไลด์ และรูปแบบการเขียนด้วยหมึก

หลังจากที่คุณบันทึกแล้ว งานนำเสนอที่บันทึกนั้นก็จะเหมือนกับงานนำเสนออื่นๆ ที่สามารถนำไปเล่นให้ผู้ชมดูได้ในการนำเสนอสไลด์ หรือคุณสามารถบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์วิดีโอ

ใช้ประกาศเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้น

(ความสามารถในการบันทึกพร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Microsoft 365 และผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้งานแล้ว ผู้สมัครใช้งานจะได้รับฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเล็กน้อย)

 1. เปิดใช้งานแท็บ การบันทึก ของ Ribbon: บนแท็บ ไฟล์ ของ Ribbon ให้คลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกที่แท็บ กำหนด Ribbon ทางด้านซ้าย จากนั้น ในกล่องทางด้านขวาที่แสดงรายการแท็บ Ribbon ที่ใช้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การบันทึก คลิก ตกลง

  แท็บกำหนด Ribbon ของกล่องโต้ตอบตัวเลือก PowerPoint 2016 มีตัวเลือกสำหรับเพิ่มแท็บการบันทึกไปยัง Ribbon ของ PowerPoint
 2. เมื่อต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึก เลือก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การบันทึก หรือแท็บ การนำเสนอสไลด์ ของ RIbbon

  • การคลิกที่ครึ่งด้านบนของปุ่มจะเป็นการให้คุณเริ่มบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

  • การคลิกที่ครึ่งด้านล่างของปุ่มจะให้ตัวเลือกสำหรับเริ่มบันทึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือจากสไลด์ปัจจุบันแก่คุณ

  คำสั่งบันทึกการนำเสนอสไลด์บนแท็บการบันทึกใน PowerPoint

  (คำสั่ง ล้าง จะลบคำบรรยายและการกำหนดเวลา จึงโปรดระวังเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว ล้าง จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีสไลด์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)

 3. การนำเสนอสไลด์จะเปิดในหน้าต่างการบันทึก (ซึ่งดูคล้ายกับมุมมองผู้นำเสนอ) โดยจะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายบนสำหรับเริ่มต้น หยุดชั่วคราว และหยุดการบันทึก คลิกที่ปุ่มวงกลมสีแดง (หรือกด R บนคีย์บอร์ดของคุณ) เมื่อคุณต้องการเริ่มการบันทึก การนับเวลาถอยหลังสามวินาทีจะปรากฏขึ้น แล้วการบันทึกก็จะเริ่ม

  หน้าต่างการบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2016 โดยมีการเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างหน้าต่างคำบรรยายวิดีโออยู่
  • สไลด์ปัจจุบันจะแสดงบนหน้าต่างหลักของหน้าต่างการบันทึก

  • คุณสามารถหยุดการบันทึกได้ตลอดเวลาโดยการกด Alt+S บนคีย์บอร์ดของคุณ

  • ลูกศรที่อยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้านของสไดล์ปัจจุบันจะให้คุณได้ย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือถัดไปก็ได้

  • PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 จะบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับสไลด์แต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอน ทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้น และการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ ในแต่ละสไลด์

  • คุณสามารถบันทึกเสียงหรือคำบรรยายวิดีโอในขณะที่คุณกำลังใช้งานงานนำเสนอของคุณอยู่ ปุ่มที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าต่างจะให้คุณได้เปิดหรือปิดไมโครโฟน กล้อง และการแสดงตัวอย่างของกล้อง:

   ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน กล้อง และหน้าต่างแสดงตัวอย่างจากกล้อง

   ถ้าคุณใช้ปากกา ปากกาเน้นข้อความ หรือยางลบ PowerPoint จะบันทึกการกระทำต่างๆ ลงในการเล่นด้วยเช่นเดียวกัน

   เครื่องมือหมึกในหน้าต่างการบันทึก

   ถ้าคุณบันทึกคำบรรยายของคุณอีกครั้ง (ซึ่งรวมถึงเสียงและหมึก) PowerPoint จะลบคำบรรยายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (ซึ่งรวมถึงเสียงและหมึก) ก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกอีกครั้งบนสไลด์เดิม

   คุณยังสามารถบันทึกอีกครั้งได้โดยไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. คุณสามารถเลือกเครื่องมือชี้ (ปากกา ยางลบ หรือปากกาเน้นข้อความ) จากอาร์เรย์ของเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างของสไลด์ปัจจุบัน และยังมีกล่องเลือกสีสำหรับเปลี่ยนสีหมึก (ยางลบ จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณได้เพิ่มหมึกลงในสไลด์ไว้ก่อนหน้านี้)

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้เลือกปุ่มหยุดสี่เหลี่ยม (หรือกด S บนคีย์บอร์ดของคุณ)

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกคำบรรยายของคุณ รูปภาพเล็กๆ จะปรากฏที่มุมขวาล่างของสไลด์ที่บันทึกแล้ว โดยรูปภาพจะเป็นไอคอนเสียง หรือถ้าเว็บแคมทำงานอยู่ขณะบันทึก ก็จะเป็นภาพนิ่งจากเว็บแคม

  ไอคอนเสียง

  การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกแล้วจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ (ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ตัวกำหนดเวลาจะแสดงเป็นรายการใต้สไลด์แต่ละหน้า)

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

แสดงตัวอย่างการนำเสนอสไลด์ที่ได้บันทึกไว้

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน

ในระหว่างการเล่น ภาพเคลื่อนไหว การดำเนินการใช้หมึก เสียงและวิดีโอของคุณจะเล่นพร้อมกัน

แสดงปุ่ม “ตั้งแต่เริ่มต้น” บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

แสดงตัวอย่างเสียงที่บันทึกไว้

ในหน้าต่างการบันทึก ปุ่ม เล่น สามเหลี่ยมที่อยู่ใกล้กับมุมด้านซ้ายบนจะให้คุณได้ดูตัวอย่างการบันทึกสไลด์ที่ปัจจุบันกำลังโฟกัสอยู่ในหน้าต่างนั้น

ปุ่มเริ่ม หยุด และเล่นในหน้าต่างการบันทึก

ในมุมมองปกติ คลิกที่ไอคอนเสียงหรือรูปภาพในมุมขวาล่างของสไลด์ จากนั้นคลิก เล่น (เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเสียงแบบนี้ คุณจะไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวหรือการใช้หมึกที่บันทึกไว้)

คลิกเล่น

คุณสามารถหยุดการเล่นชั่วคราวได้ในขณะที่กำลังแสดงตัวอย่างเสียง

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

  ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ หลัง

  คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองเพื่อตัดแต่งส่วนท้ายของส่วนสไลด์ที่บันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าในส่วนท้ายของสไลด์มีเสียงที่ไม่จำเป็นยาวสองวินาที ให้ตั้งการกำหนดเวลาในการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปเพื่อไปยังสไลด์ถัดไปก่อนจะเล่นเสียงที่ไม่จำเป็น ด้วยวิธีนี้คุณจึงไม่ต้องบันทึกเสียงของสไลด์นั้นอีกครั้ง 

ลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่

ในหน้าต่างการบันทึก คำสั่ง ล้าง ที่อยู่ตรงขอบบนของหน้าต่างจะให้คุณ:

 • ล้างการบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

 • ล้างการบันทึกบนทุกสไลด์

ในมุมมองปกติ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การบันทึก ใน Ribbon ของ PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 บนปุ่ม บันทึกการ​​นำเสนอสภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

  คำสั่งล้างบนปุ่มเมนูบันทึกการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint

ปิดการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย และหมึก

หลังจากที่คุณได้บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 แล้ว การกำหนดเวลา รูปแบบ และเสียงที่คุณได้เพิ่มลงไปจะบันทึกบนสไลด์แต่ละหน้า แต่คุณสามารถปิดทุกอย่างได้ ถ้าคุณต้องการดูการนำเสนอสไลด์โดยไม่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย:

 • เมื่อต้องการปิดการกำหนดเวลาของสไลด์ที่บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง ใช้การกำหนดเวลา

 • เมื่อต้องการปิดคำบรรยายและหมึกที่ได้บันทึกไว้:   บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง เล่นคำบรรยาย

เผยแพร่การบันทึกเพื่อแชร์ให้กับผู้อื่น

เมื่อคุณได้แก้ไขการบันทึกตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถทำให้ผู้อื่นใช้งานการบันทึกได้โดยการเผยแพร่ไปยัง Microsoft Stream

 1. ในขณะที่เปิดงานนำเสนออยู่ บนแท็บ การบันทึก เลือก เผยแพร่ไปยังสตรีม

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

 3. ตั้งค่าตัวเลือกอื่น รวมถึงว่าคุณต้องการให้บุคคลอื่นในองค์กรของคุณมีสิทธิ์ดูวิดีโอหรือไม่:

  ตัวเลือกสำหรับการเผยแพร่วิดีโอไปยัง Microsoft Stream
 4. เลือกปุ่ม เผยแพร่

  กระบวนการอัปโหลดอาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอ แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint จะติดตามความคืบหน้า และ PowerPoint จะแสดงข้อความเมื่อการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว:

  PowerPoint จะแจ้งเตือนคุณเมื่อเสร็จสิ้นการอัปโหลด
 5. คลิกข้อความเพื่อตรงไปยังหน้าเล่นวิดีโอบน Microsoft Stream

สร้างคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอของคุณเป็นที่เข้าถึงได้มากกว่าเดิมโดยการใส่คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ ซึ่งจะอธิบายในบทความวิธีใช้อื่น:

เมื่อคุณมีไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยิน คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยินไปยังไฟล์วิดีโอโดยการใช้ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • คุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่
 • 2013 - 2019
 • 2010

การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. ในขณะที่เปิดการนำเสนอของคุณ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

  • การคลิกที่ครึ่งด้านบนของปุ่มจะเป็นการให้คุณเริ่มบันทึกบนสไลด์ปัจจุบัน

  • การคลิกที่ครึ่งด้านล่างของปุ่มจะให้ตัวเลือกสำหรับเริ่มบันทึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือจากสไลด์ปัจจุบันแก่คุณ

  คำสั่งบันทึกการนำเสนอสไลด์บนแท็บการบันทึกใน PowerPoint

  (คำสั่ง ล้าง จะลบคำบรรยายและการกำหนดเวลา จึงโปรดระวังเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว ล้าง จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีสไลด์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)

 2. ในกล่อง การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ทำเครื่องหมายหรือล้างกล่องสำหรับการบันทึกของคุณ แล้วคลิก เริ่มการบันทึก

  แสดงกล่องโต้ตอบบันทึกการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือก:

  • การกำหนดเวลาสไลด์และภาพเคลื่อนไหว: PowerPoint จะบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับสไลด์แต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอน ภาพเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้น และการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ ในแต่ละสไลด์

  • คำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์: บันทึกเสียงของคุณในขณะที่คุณกำลังใช้งานงานนำเสนอ ถ้าคุณใช้ปากกา ปากกาเน้นข้อความ ยางลบ หรือตัวชี้แบบเลเซอร์ PowerPoint จะบันทึกอุปกรณ์เหล่านี้ในการเล่นเช่นกัน

  สิ่งสำคัญ:   การบันทึกปากกา ปากกาเน้นข้อความ และยางลบจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้ง การอัปเดต PowerPoint 2013 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 หรือ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ปากกาและปากกาเน้นข้อความจะถูกบันทึกให้เป็นรูปร่างคำอธิบายด้วยหมึก

 3. ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่างคือแถบเครื่องมือ การบันทึก ซึ่งคุณสามารถ:

  แถบเครื่องมือการบันทึก
  • ไปที่สไลด์ถัดไป: ไปที่สไลด์ถัดไป

  • หยุดการบันทึกชั่วคราว: หยุดการบันทึกชั่วคราว

  • บันทึกสไลด์ปัจจุบันอีกครั้ง: ทำซ้ำ

   ถ้าคุณบันทึกคำบรรยายของคุณอีกครั้ง (ซึ่งรวมถึงเสียง หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์) PowerPoint จะลบคำบรรยายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (ซึ่งรวมถึงเสียง หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์) เมื่อคุณจะเริ่มบันทึกอีกครั้งบนสไลด์เดิม

   คุณยังสามารถบันทึกอีกครั้งได้โดยไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. เมื่อต้องการใช้หมึก ยางลบ หรือตัวชี้แบบเลเซอร์ในการบันทึกของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ และคลิก ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกเครื่องมือของคุณ:

  • ตัวชี้แบบเลเซอร์

  • ปากกา

  • ปากกาเน้นข้อความ

  • ยางลบ (ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทาเว้นเสียแต่ว่าคุณได้เพิ่มหมึกลงในสไลด์ไว้ก่อนหน้านี้)

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีหมึก คลิกที่ สีหมึก

  เมนูแสดงตัวเลือกตัวชี้ใน PowerPoint
 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก ให้คลิกขวาที่สไลด์สุดท้าย แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

  แสดงตัวเลือกสิ้นสุดการนำเสนอใน PowerPoint

  เคล็ดลับ:   เมื่อคุณบันทึกคำบรรยายของคุณเสร็จแล้ว ไอคอนเสียงจะปรากฏที่มุมขวาล่างของสไลด์แต่ละหน้าที่มีคำบรรยาย

  การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการกำหนดเวลาจะปรากฏในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ โดยปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของแต่ละสไลด์

  ไอคอนเสียง

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

แสดงตัวอย่างการนำเสนอสไลด์ที่ได้บันทึกไว้

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน

ในระหว่างการเล่น ภาพเคลื่อนไหว การดำเนินการใช้หมึก ตัวชี้แบบเลเซอร์ เสียง และวิดีโอของคุณจะเล่นพร้อมกัน

แสดงปุ่ม “ตั้งแต่เริ่มต้น” บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

แสดงตัวอย่างของวิดีโอที่บันทึกแล้ว

ในมุมมองปกติ คลิกที่ไอคอนเสียงที่มุมขวาล่างของสไลด์ จากนั้นคลิก เล่น

คลิกเล่น

ตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเอง

PowerPoint จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่กำหนดระยะเวลาที่จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ:   ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ หลังจาก

ลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน Ribbon ของ PowerPoint บนปุ่ม การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ปิดการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์

หลังจากที่คุณได้บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint แล้ว การกำหนดเวลา รูปแบบ และเสียงที่คุณได้เพิ่มลงไปจะบันทึกบนสไลด์แต่ละหน้า แต่คุณสามารถปิดทุกอย่างได้ ถ้าคุณต้องการดูการนำเสนอสไลด์โดยไม่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย:

 • เมื่อต้องการปิดการกำหนดเวลาของสไลด์ที่บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ล้างกล่อง ใช้การกำหนดเวลา

 • เมื่อต้องการปิดคำบรรยาย หมึก และตัวชี้แบบเลเซอร์ที่ได้บันทึกไว้:    บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ล้างกล่อง เล่นคำบรรยาย

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนหรือระหว่างการนำเสนอสไลด์และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้ชมเข้าไปด้วยได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคำบรรยายตลอดการนำเสนอ คุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นบนบางสไลด์ หรือปิดคำบรรยาย เพื่อให้มีการบรรยายเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น

เมื่อคุณเพิ่มคำบรรยายลงในสไลด์ ไอคอนเสียง เสียง จะปรากฏบนสไลด์ ไอคอนนี้มีการทำงานเหมือนสื่อเสียงทั่วไป นั่นคือ คุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเล่นเสียงหรือหรือตั้งค่าเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการบันทึกและได้ยินเสียงคำบรรยาย คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

ก่อนที่จะเริ่มบันทึก PowerPoint 2010 จะพร้อมท์ให้คุณเลือกระหว่างบันทึกแค่การกำหนดเวลาสไลด์ หรือแค่คำบรรยาย หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน คุณยังสามารถตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองได้อีกด้วย การกำหนดเวลาสไลด์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการให้งานนำเสนอนั้นดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติพร้อมกับคำบรรยายของคุณ การบันทึกกำหนดเวลาสไลด์ยังบันทึกเวลาของขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ต่างๆ บนสไลด์ของคุณด้วย คุณสามารถปิดการกำหนดเวลาสไลด์เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในการนำเสนอ

ในกระบวนการนี้ สิ่งที่คุณบันทึกจะถูกฝังลงในแต่ละสไลด์ และการบันทึกจะสามารถเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ในการนำเสนอสไลด์ ไฟล์วิดีโอจะไม่ถูกสร้างโดยกระบวนการบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการไฟล์วิดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอได้ด้วยขั้นตอนที่เพิ่มเติมมาไม่กี่ขั้นตอน

 1. เมื่อมีการบันทึกคำบรรยาย คุณจะเปิดงานนำเสนอไปเรื่อยๆ และบันทึกสไลด์แต่ละหน้า คุณสามารถหยุดชั่วขณะ และดำเนินการบันทึกต่อได้ตลอด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมไมโครโฟนแล้วและไมโครโฟนอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ก่อนการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

 3. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง รูปปุ่ม

 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

 5. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาของสไลด์และภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 6. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ใน การบันทึกเมนูทางลัด ให้คลิก หยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 8. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกแล้วจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นการกำหนดเวลาในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ที่อยู่ใต้แต่ละสไลด์

 1. ในมุมมองปกติ บนสไลด์ ให้คลิกที่ไอคอนเสียง เสียง

 2. บน Ribbon ใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ เครื่องมือการเล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง คลิก เล่น

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ เสียง แล้วคลิก บันทึกเสียง

 3. เมื่อต้องการบันทึกเสียงข้อคิดเห็น ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มการพูด

 4. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้คลิก หยุด

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้น ตกลง

  ไอคอนเสียง เสียง จะปรากฏบนสไลด์

PowerPoint 2010 จะบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณอาจจะตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ไปพร้อมกับคำบรรยายด้วยตนเองก็ได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลัง แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับสไลด์แต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ โดยอัตโนมัติหลังจาก

การปิดการกำหนดเวลาสไลด์จะไม่ลบการกำหนดเวลา คุณสามารถเปิดให้การกำหนดเวลานั้นกลับมาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดการกำหนดเวลาสไลด์ สไลด์ของคุณจะไม่เลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย และคุณจะต้องเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ด้วยตนเอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลาอีกครั้ง ภายใต้ เลื่อนสไลด์ ให้คลิก ใช้การกำหนดเวลา ถ้ามีอยู่

คำสั่ง ล้าง มีไว้สำหรับลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายจากการบันทึกที่คุณไม่ต้องการหรือที่ต้องการแทนที่ มีคำสั่ง ล้าง ทั้งหมดสี่ประเภทที่จะให้คุณ:

 • ลบ การกำหนดเวลา บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ การกำหนดเวลา บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 • ลบ คำบรรยาย บน สไลด์ที่เลือกล่าสุด

 • ลบ คำบรรยาย บน ทุกสไลด์ ในครั้งเดียว

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการลบการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เปิดสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งที่มีการกำหนดเวลาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการลบขึ้นมา

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน Ribbon ของ PowerPoint บนปุ่ม การบันทึกการ​​นำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรลง ชี้ไปที่ ล้าง แล้วเลือกคำสั่ง ล้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

เตรียมการบันทึก

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการ แล้วคลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์

เคล็ดลับ:   ถ้างานนำเสนอของคุณมีสไลด์จำนวนมาก คุณอาจพบว่าการทำงานในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะสะดวกกว่า คลิก มุมมอง > ตัวเรียงลำดับสไลด์ เพื่อลองใช้

ต่อไปคือบางสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มการบันทึก:

 • ถ้าคุณต้องการบันทึกเพียงส่วนหนึ่งของชุดสไลด์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น:

  • เลือกสไลด์ที่คุณไม่ต้องการรวม แล้วคลิก ซ่อนสไลด์

   หรือ

  • คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง > + (เพิ่ม)

   เลือก ซ่อนสไลด์ หรือ การนำเสนอแบบกำหนดเอง เพื่อบันทึกชุดย่อยของสไลด์
 • ใช้ปุ่ม ทดสอบ เพื่อเปลี่ยนกำหนดเวลาระหว่างสไลด์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคำบรรยายหรือท่าทางที่คุณได้บันทึกแล้ว

  ลองกำหนดเวลาต่างๆ ระหว่างสไลด์ด้วยปุ่ม ทดสอบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง บน Mac ให้ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เสียง

บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นลงในการนำเสนอสไลด์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณแล้วและไมโครโฟนทำงานอยู่

เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก:

 1. คลิกแท็บ การนำเสนอสไลด์ จากนั้นเลือกสไลด์ที่คุณต้องให้เริ่มการบันทึก แล้วคลิก บันทึกการนำเสนอสไลด์

  คลิกบันทึกการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มการบันทึก
 2. ระหว่างที่กำลังบันทึก ให้ใช้ Ctrl+คลิก เพื่อเข้าถึงคำสั่งการบันทึกที่ทำให้คุณสามารถนำทางไไปยังสไลด์ต่างๆ เปลี่ยนเคอร์เซอร์ หรือทริกเกอร์การทำให้จอมืดหรือจอขาว

  ตัวควบคุมที่คลิกเพื่อดูคำสั่งรายการในขณะที่คุณกำลังบันทึก
 3. คลิก สิ้นสุดการนำเสนอ เพื่อหยุดการบันทึก

 4. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะปรากฏขึ้น คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการบันทึกของคุณ หรือ ไม่ ถ้าคุณต้องการบันทึกอีกครั้ง

  การบันทึกจะเขียนทับทุกอย่างที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณต้องการบันทึกการนำเสนอสไลด์อื่นด้วยชุดสไลด์เดียวกัน ให้บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณด้วยชื่ออื่น

 5. คลิก เล่นตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแสดงตัวอย่างการบันทึกของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดระหว่างกระบวนการบันทึก

พิมพ์รายการแป้นพิมพ์ลัดเพื่อดูในขณะที่คุณกำลังบันทึก:

งาน

แป้นพิมพ์ลัด:

เลื่อนไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป

N
คลิก
สเปซบาร์
ลูกศร
ขวา ลูกศร
ลง ส่งกลับ
Page Down

กลับไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า:

P
ลบ
ลูกศร
ซ้าย ลูกศร
ขึ้น Page Up

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

หมายเลขสไลด์ + Enter

สลับการทำให้หน้าจอมืด

B
. (จุด)

สลับการทำให้หน้าจอขาว

W
, (เครื่องหมายจุลภาค)

หยุด/เริ่มการนำเสนออัตโนมัติใหม่:

S

สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

Esc
Command +. (จุด)

ลบรูปวาดบนหน้าจอ

E

ไปยังสไลด์ถัดไปถ้าซ่อนอยู่

H

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Command+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Command+A

ซ่อนลูกศรเมื่อเมาส์ขยับ

CONTROL+H

เมนูทางลัด

CONTROL+คลิก

เลื่อนเมื่อคลิกเมาส์ (ซ้อมเท่านั้น)

M

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้วและพร้อมที่จะแจกจ่ายงานนำเสนอ ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ

ตั้งค่าชนิดการนำเสนอและตัวเลือกอื่นๆ ก่อนที่จะแจกจ่ายการนำเสนอ
 • ชนิดการนำเสนอ    นำเสนอแบบเต็มหน้าจอหรือหน้าต่าง

 • ตัวเลือกการนำเสนอ    ปิดคำบรรยายหรือภาพเคลื่อนไหว

 • สไลด์    เลือกชุดย่อยของสไลด์ หรือ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ถ้าคุณได้ตั้งค่าไว้

 • เลื่อนสไลด์    ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์เวอร์ชันนี้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเลื่อนดูสไลด์หน้าต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองของผู้นำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือ MP4

PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการบันทึกงานนำเสนอสไลด์

ในขณะนี้ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Office Insiderเท่านั้น เข้าร่วมชุมชนที่ได้รับแรงบันดาลใจของเราเป็นคนแรกที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ถัดไปสำหรับ Office และให้คำติชมของคุณเพื่อช่วยเราปรับปรุง Office สำหรับอนาคต

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานแบบเก่าให้ไปที่แท็บ Office for Mac 2016-2019 ในบทความนี้

บันทึกการแสดงสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้เลือกบันทึกการนำเสนอสไลด์เพื่อเริ่มการบันทึกจากสไลด์ปัจจุบันของคุณ

  สกรีนช็อตของแท็บการนำเสนอสไลด์และการบันทึกปุ่มการนำเสนอสไลด์ที่จัดเค้าร่าง

 2. สลับตัวเลือกวิดีโอและเสียงในตัว เลือกเลื่อนในแถบเครื่องมือการบันทึก

  รูปภาพของตัวเลือกเสียงและวิดีโอด้วยเลื่อน

 3. ใช้ สกรีนช็อตของแท็บการนำเสนอสไลด์และการบันทึกปุ่มการนำเสนอสไลด์ที่จัดเค้าร่าง record หยุดชั่วคราว รูปของปุ่มหยุดชั่วคราว และ ดำเนินการต่อ ปุ่ม รูปของปุ่มประวัติย่อ เพื่อควบคุมคำบรรยายและการบันทึกการนำทาง

  เคล็ดลับ: กำหนดประสบการณ์การใช้งานการนำเสนอสไลด์ของคุณเองด้วยการปรับขนาดบานหน้าต่างสไลด์และบันทึกย่อถัดไป

 4. หลังจากคลิกปุ่มหยุด รูปของปุ่มหยุด เมื่อต้องการหยุดการบันทึกให้ใช้ปุ่มเล่น รูปของปุ่มเล่น เพื่อแสดงตัวอย่างสิ่งที่คุณบันทึกไว้บนสไลด์ปัจจุบัน

 5. ถ้าคุณต้องการ rerecord สไลด์ของคุณให้คลิกปุ่มถังขยะ รูปภาพของปุ่มถังขยะ ที่ด้านซ้ายของปุ่มบันทึกเพื่อลบการบันทึกที่มีอยู่ของคุณแล้วคลิกปุ่มบันทึก สกรีนช็อตของแท็บการนำเสนอสไลด์และการบันทึกปุ่มการนำเสนอสไลด์ที่จัดเค้าร่าง อีกครั้ง

 6. เมื่อคุณออกจากประสบการณ์การนำเสนอสไลด์ของระเบียนที่มีคีย์ Esc หรือโดยการคลิกสิ้นสุดการนำเสนอคุณจะเห็นคำบรรยาย (เสียง/วิดีโอ) นำไปใช้กับสไลด์ของคุณพร้อมกับการกำหนดเวลาสไลด์ที่เหมาะสมและภาพเคลื่อนไหวของหมึก

  เคล็ดลับ: องค์ประกอบเสียงวิดีโอและการใช้หมึกทั้งหมดสามารถปรับขนาดและย้ายในมุมมองแก้ไขหลังจากการบันทึก

ล้างการกำหนดเวลาหรือคำบรรยาย 

 • บนแท็บการนำเสนอสไลด์ภายใต้บันทึกการนำเสนอสไลด์ให้เลือกล้างแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ล้างการกำหนดเวลาบนสไลด์ปัจจุบันล้างการกำหนดเวลาบนภาพนิ่งทั้งหมดล้างคำบรรยายบนสไลด์ปัจจุบันหรือล้างคำบรรยายบนสไลด์ทั้งหมด

  ล้างตัวเลือกบันทึกการนำเสนอสไลด์

แป้นพิมพ์ลัดระหว่างกระบวนการบันทึก

งาน

แป้นพิมพ์ลัด:

เลื่อนไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป

N
คลิก
สเปซบาร์
ลูกศร
ขวา ลูกศร
ลง ส่งกลับ
Page Down

กลับไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า

P
ลบ
ลูกศร
ซ้าย ลูกศร
ขึ้น Page Up

สลับการทำให้หน้าจอมืด

B
. (จุด)

สลับการทำให้หน้าจอขาว

W
, (เครื่องหมายจุลภาค)

สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

Esc
Command +. (จุด)

ลบรูปวาดบนหน้าจอ

E

ไปยังสไลด์ถัดไปถ้าซ่อนอยู่

H

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Command+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Command+A

ซ่อนลูกศรเมื่อเมาส์ขยับ

CONTROL+H

เมนูทางลัด

CONTROL+คลิก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

บันทึกเสียงใน PowerPoint for Mac

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือ MP4

เคล็ดลับการบันทึก

 • การบันทึกจะถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอในสไลด์แต่ละหน้า ดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการบันทึก คุณต้องบันทึกสไลด์ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่ได้หลังจากการบันทึกโดยไม่ต้องบันทึกอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหยุดชั่วคราวเพื่อพักระหว่างการบันทึกงานนำเสนอได้อย่างง่ายดาย

 • PowerPoint จะไม่บันทึกเสียงหรือวิดีโอระหว่างการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ จึงอย่าพูดในขณะที่เลื่อนไลด์ นอกจากนี้ ยังมีบัฟเฟอร์เสียงเงียบช่วงสั้นๆ ในช่วงจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแต่ละสไลด์เพื่อทำให้การเปลี่ยนสไลด์เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ตัดคำบรรยายที่มีเสียงไประหว่างการเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปหน้าถัดไป

 • คุณไม่สามารถบันทึก คำบรรยาย ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ได้ ใช้ PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อปเพื่อบันทึกคำบรรยายของคุณ

 • คุณสามารถปรับและแก้ไขขนาดของวิดีโอและหมึกในมุมมองการแก้ไข

 • เป็นไปได้ว่าผู้ชมของคุณอาจใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ เพื่อรับชมการบันทึก ใช้การเปลี่ยนที่สนับสนุนโดย PowerPoint สำหรับเว็บ (ตัด เลือน เลื่อน คลี่ แยก แถบสุ่ม รูปร่าง และมอร์ฟ)

 • การบันทึกงานนำเสนอจะทำงานได้ดีที่สุดด้วยพีซีแบบหน้าจอสัมผัสที่มีเว็บแคม

 • ใช้การแสดงตัวอย่างวิดีโอเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าทุกอย่างไว้อย่างถูกต้องก่อนที่จะบันทึก

 • สำหรับสไลด์ที่คุณต้องการบันทึกรูปแบบ (เช่น หมึก) ให้สำเนาสไลด์ไว้จำนวนมากเพื่อที่คุณจะได้บันทึกงานหลายหน้าได้อย่างง่ายดาย จากนั้นลบสไลด์ส่วนเกินเมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • บันทึกเสียงเงียบสั้นๆ โดยการปิดเสียงและวิดีโอเพื่อเลื่อนหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

 • สำหรับคุณภาพที่ดีกว่า ให้ใช้เว็บแคมและ/หรือใช้ไมโครโฟนภายนอก

  กล้องและไมโครโฟนที่มีในตัวนั้นเหมาะกับงานส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณต้องการวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ให้พิจารณาใช้เว็บแคมภายนอก ถ้ามี ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint บนแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อป และคุณกำลังใช้หมึกด้วยปากกาสไตลัส กล้องภายนอกและไมโครโฟนจะช่วยลดเสียงรบกวนจากปากกาสไตลัส

 • ทันทีที่คุณบันทึกสไลด์เสร็จในครั้งแรก ให้เล่นใหม่อีกครั้ง

  ก่อนที่คุณจะบันทึกงานนำเสนอของคุณต่อไปเรื่อยๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงและวิดีโอนั้นมีเสียงและลักษณะตามที่คุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×