ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

บันทึกหน้าจอของคุณใน PowerPoint

บันทึกหน้าจอของคุณใน PowerPoint

คุณสามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์และเสียงที่เกี่ยวข้อง แล้วฝังลงในสไลด์ PowerPoint ของคุณ หรือคุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์แยกต่างหากได้

 • เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงที่เชื่อมโยงกับการบันทึกหน้าจอ คุณจะต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่ว่างเพียงพอบนไดรฟ์ในเครื่องของคุณเพื่อบันทึกและจัดเก็บการบันทึกหน้าจอของคุณ

บันทึกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและฝังการบันทึกใน PowerPoint

 1. เปิดสไดล์ที่คุณต้องการใส่การบันทึกหน้าจอ

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก การบันทึกหน้าจอ

  ปุ่ม "การบันทึกหน้าจอ" บนแท็บ "การบันทึก" ใน PowerPoint 2016

 3. บนแท่นควบคุม ให้คลิก เลือกพื้นที่ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+A) หรือถ้าคุณต้องการเลือกการบันทึกทั้งหน้าจอ ให้กดปุ่มโลโก้ Windows+Shift+F

  เลือกพื้นที่

  (แป้นพิมพ์ลัดปุ่มโลโก้ Windows+Shift+F จะใช้งานได้ ถ้าคุณใช้การติดตั้งแบบOffice 2016คลิก-ทู-รันเท่านั้น การติดตั้งแบบ MSI จะไม่มีทางลัด นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้ Office เวอร์ชัน 16.0.7571.2072 เป็นอย่างต่ำเพื่อใช้งานทางลัด)

  พื้นที่ขนาดต่ำสุดที่คุณสามารถบันทึกได้คือ 64x64 พิกเซล

  ถ้าคุณเลือกที่จะเลือกพื้นที่ คุณจะเห็นเคอร์เซอร์รูปกากบาท เคอร์เซอร์ที่มีเส้นกากบาท คลิกและลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการบันทึก (ถ้าคุณทำการบันทึกหน้าจอระหว่างเซสชัน PowerPoint ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ที่เลือกไว้ก่อนหน้าจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถทำการบันทึกต่อได้ ถ้าพื้นที่ที่เลือกไว้แล้วเหมาะสม หรือคุณสามารถคลิก เลือกพื้นที่ เพื่อเริ่มต้นใหม่)

  เคล็ดลับ:   PowerPoint จะบันทึกเสียงและตัวชี้เมาส์โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ตัวเลือกเหล่านั้นจะถูกเลือกบนแท่นควบคุมตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการปิด ให้ยกเลิกการเลือก เสียง (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+U) และ บันทึกตัวชี้ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+O)

 4. คลิก บันทึก (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  เคล็ดลับ:    ถ้าคุณไม่ได้ปักหมุดแท่นควบคุมไปบนหน้าจอ แท่นควบคุมจะเลื่อนชิดขอบขณะที่คุณบันทึก เมื่อต้องการให้แท่นควบคุมที่ยกเลิกการปักหมุดปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ชี้เคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ด้านบนของหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการควบคุมการบันทึกของคุณ:

  • คลิก หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  • คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการบันทึกต่อ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  • คลิก หยุด เพื่อสิ้นสุดการบันทึกของคุณ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+Q) (ตามที่แสดงด้านล่าง)

   ควบคุมการเทียบชิดขอบในระหว่างบันทึก

 6. เมื่อคุณทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกงานนำเสนอของคุณ: ไฟล์ > บันทึก ตอนนี้ การบันทึกจะฝังบนสไลด์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2

  เมื่อต้องการบันทึกการบันทึกเป็นไฟล์แยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่รูปภาพบนสไลด์ที่มีการบันทึก และเลือก บันทึกสื่อเป็น ในกล่องโต้ตอบ บันทึกสื่อเป็น ให้ระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

สิ่งสำคัญ:   เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอใน PowerPoint 2013 ให้ติดตั้งการอัปเดตสำหรับ PowerPoint 2013 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015

 1. เปิดสไดล์ที่คุณต้องการใส่การบันทึกหน้าจอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก การบันทึกหน้าจอ

  แทรก > การบันทึกหน้าจอ

 3. บนแท่นควบคุม ให้คลิก เลือกพื้นที่ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+A)

  เลือกพื้นที่

  พื้นที่ขนาดต่ำสุดที่คุณสามารถบันทึกได้คือ 64x64 พิกเซล

  เคอร์เซอร์ที่มีเส้นกากบาท เคอร์เซอร์ที่มีเส้นกากบาท จะปรากฏขึ้น คลิกและลากเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการบันทึก

  เคล็ดลับ:   PowerPoint จะบันทึกเสียงและตัวชี้เมาส์โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ตัวเลือกเหล่านั้นจะถูกเลือกบนแท่นควบคุมตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการปิด ให้ยกเลิกการเลือก เสียง (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+U) และ บันทึกตัวชี้ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+O)

  ถ้าคุณทำการบันทึกหน้าจอระหว่างเซสชัน PowerPoint ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ที่เลือกไว้ก่อนหน้าจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถทำการบันทึกต่อได้ ถ้าพื้นที่ที่เลือกไว้แล้วเหมาะสม หรือคุณสามารถคลิก เลือกพื้นที่ เพื่อเริ่มต้นใหม่

 4. คลิก บันทึก (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  เคล็ดลับ:    ถ้าคุณไม่ได้ปักหมุดแท่นควบคุมไปบนหน้าจอ แท่นควบคุมจะเลื่อนชิดขอบขณะที่คุณบันทึก เมื่อต้องการให้แท่นควบคุมที่ยกเลิกการปักหมุดปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ชี้เคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่ด้านบนของหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการควบคุมการบันทึกของคุณ:

  • คลิก หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  • คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการบันทึกต่อ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+R)

  • คลิก หยุด เพื่อสิ้นสุดการบันทึกของคุณ (ปุ่มโลโก้ Windows+Shift+Q) (ตามที่แสดงด้านล่าง)

   ควบคุมการเทียบชิดขอบในระหว่างบันทึก

 6. เมื่อคุณทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกงานนำเสนอของคุณ: ไฟล์ > บันทึก ตอนนี้ การบันทึกจะฝังบนสไลด์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

  เมื่อต้องการบันทึกการบันทึกเป็นไฟล์แยกต่างหากบนคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่รูปภาพบนสไลด์ที่มีการบันทึก และเลือก บันทึกสื่อเป็น ในกล่องโต้ตอบ บันทึกสื่อเป็น ให้ระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

บันทึกการบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์แยกต่างหากจาก PowerPoint

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2013 ก่อนที่คุณจะบันทึกการบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์แยกต่างหากให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว:

เมื่อคุณติดตั้งการอัปเดตที่ถูกต้องแล้ว คุณจะสามารถบันทึกไฟล์วิดีโอได้ วิธีการมีดังนี้:

 1. คลิกขวาที่กรอบวิดีโอ และคลิก บันทึกสื่อเป็น

  คลิกขวาที่เฟรมของวิดีโอ

  เคล็ดลับ:    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ของคุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการบันทึกไฟล์วิดีโอ มิฉะนั้น คุณจะต้องเพิ่มพื้นที่ว่างและลองอีกครั้ง

 2. ในกล่อง บันทึกสื่อเป็น ให้เลือกโฟลเดอร์ และในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อ

 3. คลิก บันทึก

ตั้งค่าการตั้งค่า 'เริ่ม' วิดีโอของคุณ

คลิกขวาที่กรอบวิดีโอ คลิก เริ่ม และเลือกวิธีการเริ่มต้นวิดีโอในงานนำเสนอของคุณได้แก่ การเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น หรือเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกเมาส์

ตั้งค่าการตั้งค่า 'เริ่ม' ของคุณ

ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

 1. คลิกขวาที่กรอบของวิดีโอ และคลิก ตัดแต่ง

  ปุ่ม "ตัดแต่ง"

 2. เมื่อต้องการกำหนดช่วงของคลิปวิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง ในกล่อง ตัดแต่งวิดีโอ ให้คลิก เล่น

 3. เมื่อถึงจุดที่คุณต้องการตัด ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  เคล็ดลับ:    ใช้ปุ่ม เฟรมถัดไป และ เฟรมก่อนหน้า เพื่อระบุช่วงเวลาที่แม่นยำ

 4. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตัดแต่งตอนต้นของคลิป ให้คลิกจุดเริ่มต้น (แสดงอยู่ในรูปใต้เครื่องหมายสีเขียว) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการของวิดีโอ

   ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

  • เมื่อต้องการตัดแต่งจุดสิ้นสุดของคลิป ให้คลิกที่จุดสิ้นสุด (แสดงไว้ในรูปด้านบนเป็นเครื่องหมายสีแดง) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งสิ้นสุดสำหรับวิดีโอที่ต้องการ

 5. คลิก ตกลง.

นำสไตล์ไปใช้กับกรอบวิดีโอ

คลิกขวาที่กรอบวิดีโอ คลิก สไตล์ และเลือกสไตล์ที่คุณชื่นชอบ

เลือกสไตล์เฟรมสำหรับวิดีโอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×