บันทึกเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ให้แชร์เอกสารกับบุคคลเหล่านั้นแต่จะจำกัดสิทธิ์ของพวกเขาให้เป็นแบบดูอย่างเดียว Here’s how:

  1. ใน Word สำหรับเว็บ ให้คลิกแชร์

    ปุ่มแชร์

  2. ในกล่องโต้ตอบเชิญบุคคลในกล่องถึงให้ใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารของคุณด้วย

  3. คลิกที่ผู้รับสามารถแก้ไขลิงก์แล้วเลือกผู้รับสามารถดูได้เท่านั้น

    ตัวเลือก ผู้รับสามารถดูได้เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล

  4. คลิก แชร์

    Word สำหรับเว็บ อีเมลการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารของคุณด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรับลิงก์ที่คุณสามารถวางลงในอีเมลหรือเว็บเพจได้ด้วยตนเองในกล่องโต้ตอบเชิญบุคคลให้คลิกรับลิงก์และภายใต้เลือกตัวเลือกให้เลือกดูเท่านั้น

ตัวเลือก ดูเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ รับลิงก์

หมายเหตุ: การแชร์เอกสารเป็นแบบดูเท่านั้นไม่ได้ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังสำเนาของพวกเขาแต่จะเก็บไฟล์ต้นฉบับของคุณไว้เหมือนเดิม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×