บันทึกและค้นหาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ของคุณ

คุณเคยต้องการที่จะกลับไปค้นหาการสนทนา IM ก่อนหน้า ซึ่งมี URL ที่คุณต้องการ ดูประวัติของ IM และการโทรของคุณ หรือลบข้อความเก่าหรือไม่ ถ้าคุณใช้ Microsoft Outlook สำหรับอีเมล คุณอาจมีตัวเลือกสำหรับบันทึก IM ลงในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา Outlook ของคุณ องค์กรต่างๆ ที่ใช้ Outlook สำหรับอีเมล สามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ได้

ตรวจสอบว่าประวัติการสนทนาของคุณถูกบันทึกไว้แล้ว

มาเริ่มกันเลย ให้ดูว่าประวัติการสนทนาจะมีให้ใช้ในองค์กรของคุณหรือไม่ ถ้ามี เราจะอธิบายวิธีการเข้าถึงและค้นหา IM ที่ต้องการต่อไป

  1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก จากนั้นคลิก ส่วนบุคคล

  2. ในส่วนตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มองหากล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่า บันทึกการสนทนา IM ในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน

  3. ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายนี้ หรือถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้อยู่ในหน้าต่างแต่เป็นสีจางๆ (ไม่สามารถดำเนินการ) แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook สำหรับอีเมลหรือคุณใช้ Outlook อยู่แต่องค์กรของคุณได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Lync ของคุณไม่ให้เก็บบันทึกการสนทนา IM ลงใน Outlook

  4. ถ้ากล่องกาเครื่องหมายปรากฏอยู่และพร้อมใช้งานแต่ยังไม่ถูกเลือก ให้เลือกกล่องนั้นถ้าคุณต้องการให้มีการบันทึกประวัติการสนทนา แล้วคลิก ตกลง

  5. ถ้ากล่องกาเครื่องหมายปรากฏอยู่และถูกเลือกไว้แล้ว แสดงว่าประวัติการสนทนาของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้ว

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกประวัติการสนทนา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนา IM ในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน จากนั้นคลิก ตกลง นอกจากนี้ควรตระหนักด้วยว่าฟังก์ชันการใช้งานนี้เป็น เปิด หรือ ปิด ถ้าปิดอยู่ การสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกละทิ้งไป และคุณจะไม่สามารถเลือกข้อความใดๆ เพื่อเก็บบันทึกไว้ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเปิดอยู่ การสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถไปยัง Outlook เพื่อลบข้อความที่คุณไม่ต้องการจะเก็บไว้ได้

ดูประวัติการสนทนาของคุณ

สมมติว่าประวัติการสนทนาของคุณพร้อมใช้งาน บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกแท็บ การสนทนา ไอคอนการสนทนา

สกรีนช็อตของแท็บ การสนทนา

การสนทนาของคุณจะแสดงตามลำดับเวลาโดยที่การสนทนาล่าสุดจะอยู่บนสุด นอกจากนี้ การโทรของคุณก็จะปรากฏในรายการ การสนทนา อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สายที่ไม่ได้รับที่ถูกส่งเข้าข้อความเสียงจะแสดงอยู่ในมุมมองโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยคลิกที่ไอคอน โทรศัพท์

นอกจากการเลือก ทั้งหมด แล้ว คุณยังสามารถคลิกหนึ่งในสองแท็บบนหน้าต่างการสนทนา คือ

  • ไม่ได้รับ แสดงเฉพาะการสนทนาและการโทรที่คุณไม่ได้รับ

  • การโทร แสดงเฉพาะการโทรของคุณ (ทั้งที่เสร็จสมบูรณ์และที่ไม่ได้รับ)

มีรายการให้เลือกที่ด้านล่างของหน้าต่างที่เรียกว่า ดูเพิ่มเติมใน Outlook การเลือกรายการนี้จะแสดงประวัติทั้งหมด คุณสามารถลบการสนทนาใดๆ ก็ได้โดยการคลิกขวาที่การสนทนานั้น และเลือก ลบ

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้กับที่ติดต่อรายใดรายหนึ่ง

  1. เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อที่มีการสนทนาก่อนหน้าที่คุณต้องการดู หรือคุณสามารถป้อนชื่อในกล่องค้นหา

  2. เลือก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้

ตอนนี้คุณจะเห็นรายการการสนทนากับที่ติดต่อของคุณในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook เมื่อต้องการติดตามการสนทนาที่เฉพาะเจาะจง ให้เรียกดูวันที่โดยประมาณของการสนทนานั้น หรือ ป้อนคำที่อาจจะใช้ในการสนทนาในกล่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×