ปรับขนาดตารางใน PowerPoint หรือ Word for Mac

การสนับสนุนสำหรับ Office 2016 for Mac สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับขนาดตารางทั้งหมด เพื่อปรับปรุงการอ่าน หรือเมื่อต้อง การปรับปรุงผล visual ของเอกสารของคุณ คุณยังสามารถปรับขนาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าแถว คอลัมน์ หรือแต่ละเซลล์ในตาราง

ปรับขนาดตาราง

 • วางตัวชี้บนมุมล่างขวาของตารางจนกว่าปรากฏขึ้น เคอร์เซอร์ปรับขนาดตาราง นั้นแล้ว ลากขอบตารางจนกระทั่งตารางมีขนาดที่คุณต้องการ

ปรับขนาดแถว คอลัมน์ หรือเซลล์

 1. เลือกตาราง

  แท็บบริบทตารางออกแบบ และเค้าโครง ปรากฏใน ribbon

 2. บนแท็บเค้าโครง คุณสามารถระบุความสูงแบบกำหนดเองและความกว้าง

  เมื่อต้องการปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์เฉพาะ ให้คลิกบนเซลล์ จากนั้นปรับแถว/คอลัมน์

  แท็บ ออกแบบ ของ ตาราง ใน Office for Mac

  เมื่อต้องการทำแถวหลายแถว หรือคอลัมน์หลายคอลัมน์มีขนาดเท่ากัน ให้เลือกคอลัมน์หรือแถว แล้วคลิก กระจายแถว หรือ กระจายคอลัมน์

  แถวตารางและความสูงและความกว้างคอลัมน์ใน PowerPoint for Mac

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Word

คุณสามารถปรับขนาดตารางทั้งหมดเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงเอฟเฟ็กต์ภาพของเอกสารของคุณ คุณยังสามารถปรับขนาดแถว 1 แถวหรือมากกว่า คอลัมน์ หรือแต่ละเซลล์ในตารางได้ด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ปรับขนาดตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ เค้าโครงการพิมพ์

 2. คลิกที่ตาราง

 3. วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของตาราง จนกว่า เคอร์เซอร์ปรับขนาดตาราง จะปรากฏ จากนั้นลากขอบตารางจนกว่าตารางจะมีขนาดที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความสูงของแถวในตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ เค้าโครงการพิมพ์

 2. วางตัวชี้บนขอบแถวที่คุณต้องการย้าย จนกว่า ลูกศรแยกแนวนอน จะปรากฏ จากนั้นลากขอบจนกว่าแถวจะมีความสูงตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมีข้อความในเซลล์ในตาราง แถวจะต้องมีความสูงเท่าหรือสูงกว่าข้อความในตาราง

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการแสดงการวัดความสูงของแถวบนไม้บรรทัดแนวตั้ง ให้คลิกที่เซลล์ จากนั้นกด OPTION ค้างไว้พร้อมกับลากขอบ

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ในตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ เค้าโครงการพิมพ์

 2. วางตัวชี้บนขอบคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย จนกว่า ลูกศรแยกแนวตั้ง จะปรากฏ จากนั้นลากขอบจนกว่าคอลัมน์จะมีความกว้างตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมีข้อความในเซลล์ในตาราง คอลัมน์จะต้องมีความกว้างหรือกว้างกว่าข้อความในตาราง

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการแสดงการวัดความกว้างของคอลัมน์บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้คลิกที่เซลล์ จากนั้นกด OPTION ค้างไว้พร้อมกับลากขอบ

ทำให้แถวหลายแถวหรือคอลัมน์หลายคอลัมน์มีขนาดเท่ากัน

 1. เลือกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการทำให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก กระจายแถว หรือ กระจายคอลัมน์

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างเซลล์ในตาราง

 1. คลิกตาราง จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. คลิกแท็บ ตาราง จากนั้นคลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ ระยะห่างเซลล์เริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้เว้นระยะระหว่างเซลล์ได้ จากนั้นใส่ค่าวัดที่คุณต้องการ

PowerPoint

คุณสามารถปรับขนาดตารางทั้งหมดเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงเอฟเฟ็กต์ภาพของเอกสารของคุณ คุณยังสามารถปรับขนาดแถว 1 แถวหรือมากกว่า คอลัมน์ หรือแต่ละเซลล์ในตารางได้ด้วย

ให้เลือกทำดังนี้

ปรับขนาดตาราง

 1. คลิกที่ตาราง

 2. วางตัวชี้ที่มุมใดก็ได้ของตาราง จนกว่า เคอร์เซอร์ปรับขนาดตาราง จะปรากฏ จากนั้นลากขอบตารางจนกว่าตารางจะมีขนาดที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความสูงของแถวในตาราง

 1. วางตัวชี้บนขอบแถวที่คุณต้องการย้าย จนกว่า ลูกศรแยกแนวนอน จะปรากฏ จากนั้นลากขอบจนกว่าแถวจะมีความสูงตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมีข้อความในเซลล์ในตาราง แถวจะต้องมีความสูงเท่าหรือสูงกว่าข้อความในตาราง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ในตาราง

 1. วางตัวชี้บนขอบคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย จนกว่า ลูกศรแยกแนวตั้ง จะปรากฏ จากนั้นลากขอบจนกว่าคอลัมน์จะมีความกว้างตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณมีข้อความในเซลล์ในตาราง คอลัมน์จะต้องมีความกว้างหรือกว้างกว่าข้อความในตาราง

เปลี่ยนแถวหรือคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความ

 • วางตัวชี้บนขอบคอลัมนจนกว่า ลูกศรแยกแนวตั้ง จะปรากฏ หรือวางบนขอบแถวจนกว่า ลูกศรแยกแนวนอน จะปรากฏ จากนั้นให้ดับเบิลคลิก

ทำให้แถวหลายแถวหรือคอลัมน์หลายคอลัมน์มีขนาดเท่ากัน

 1. เลือกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการทำให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ภายใต้ เซลล์ ให้คลิก กระจายแถว หรือ กระจายคอลัมน์

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม เซลล์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือลบแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

ผสาน หรือแยกเซลล์ในตารางใน PowerPoint

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

แทรกตารางใน Word

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×