จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ปรับขนาดหรือจัดรูปแบบตัวควบคุมบนเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างอาชีพ looking สำหรับฟอร์มแผ่นงาน คุณควรมีรูปแบบที่สอดคล้องกับตัวควบคุมและวัตถุทั้งหมด และขนาดอย่างเหมาะสม

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้สามารถทำงานกับตัวควบคุม คุณต้องการ เปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเห็นแท็บนักพัฒนา

คุณสามารถปรับขนาดตัวควบคุม ด้วยการลากจับสำหรับปรับขนาด หรือ โดยการใส่หน่วยวัดในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตัวควบคุม

ถ้าตัวควบคุม ActiveX เป็นอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม:

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการปรับขนาด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ปรับขนาด โดยใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด   

  1. วางตัวชี้เหนือจุดจับหนึ่ง

   เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากเมาส์ออกจาก หรือเข้า ใกล้ศูนย์กลาง

   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของตัวควบคุมในตำแหน่งเดิม กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณลากเมาส์

   • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของตัวควบคุม กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเมาส์

   • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วน โดยรักษาจุดกึ่งกลางในตำแหน่งเดิม ค้าง Ctrl และ Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเมาส์

  3. ปล่อยเมาส์ แล้ว ปล่อย Ctrl หรือ Shift

  ปรับขนาด โดยใส่หน่วยวัด   

  1. คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

  2. บนแท็บขนาด ใส่หน่วยวัดสำหรับความสูงและความกว้างของตัวควบคุม หรือคลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อย้ายความสูงและความกว้าง

  3. เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของตัวควบคุม เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

   หมายเหตุ: ปุ่มการตั้งค่าใหม่ (ซึ่งตั้งค่าความสูงและความกว้างเดิม), กล่องข้อความหมุน และกล่องกาเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ จะไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าตัวควบคุม ActiveX เป็นอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม:

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบสำหรับตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติรูปแบบ เลือกคุณสมบัติ นั้นแล้ว กด F1 เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของคุณสมบัติในกล่อง Visual Basic ช่วยค้นหา ส่วนต่อไปนี้สรุปคุณสมบัติรูปแบบที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติของการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ตัวควบคุม ActiveX แต่ละมีเซตย่อยต่าง ๆ ของคุณสมบัติการจัดรูปแบบต่อไปนี้

  ถ้าคุณต้องการระบุ

  ให้ใช้คุณสมบัตินี้

  สีพื้นหน้า

  ForeColor (ฟอร์ม)

  สีพื้นหลัง

  BackColor (ฟอร์ม)

  สไตล์พื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

  BackStyle (ฟอร์ม)

  สีของเส้นขอบ

  BorderColor (ฟอร์ม)

  ชนิดของเส้นขอบ (ไม่มีหรือเส้นเดียว)

  BorderStyle (ฟอร์ม)

  ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

  Shadow (Excel)

  ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

  SpecialEffect (ฟอร์ม)

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

 3. บนแท็บสีและเส้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสี เลือกสีจากกล่องรายการสี

  • เมื่อต้องการค้นหาเพิ่มเติมสี สร้างสีของคุณเอง หรือปรับความโปร่งใส คลิกสีเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการไล่ระดับสี พื้นผิว และลวด ลาย หรือเพิ่มรูปภาพ คลิกเอฟเฟ็กต์แบบเติม

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

 3. บนแท็บแบบอักษร เลือกชนิดฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ สำหรับข้อความที่เลือก

  สำหรับค่าขนาด คุณสามารถพิมพ์ใด ๆ เลขระหว่าง 1 และ 1638 ขนาดพร้อมใช้งานในรายการขนาด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่และฟอนต์ที่เลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ปกติ เพื่อตั้งค่าฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาด และเอฟเฟ็กต์ไปยังลักษณะปกติ (ค่าเริ่มต้น)

 4. คลิก ตกลง

 5. คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

 6. บนแท็บการจัดแนว เลือกจัดแนวข้อความ ทิศทาง และตัวเลือกการวางแนวที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

 8. บนแท็บระยะขอบ ตัวเลือกระยะขอบภายในที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่สามารถถูกจัดรูปแบบตัวควบคุมฟอร์มป้ายชื่อปรากฏขึ้นพร้อมกับการแรเงาสามมิติ และตัวควบคุมฟอร์มปุ่มอาจปรากฏขึ้นพร้อมการแรเงาสามมิติเท่านั้น จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่งในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตัวควบคุม กล่องกาเครื่องหมายการแรเงาสามมิติ

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตัวควบคุม

 3. บนแท็บการควบคุม คลิกการแรเงาสามมิติ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×