ปรับความสว่างใน Picture Manager

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที
 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. บน แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ

 3. ใน บานหน้าต่างงานแก้ไขรูปภาพ ภายใต้ แก้ไขโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้คลิก ความสว่างและความคมชัด

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแก้ไขระดับความสว่างของรูปภาพโดยอัตโนมัติ ใต้ แก้ไขระดับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ระดับความสว่างอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการปรับความสว่างด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ ความสว่าง หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  3. เมื่อต้องการปรับความคมชัดด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ ความคมชัด หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  4. เมื่อต้องการปรับโทนสีกลางด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ โทนสีกลาง หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  5. เมื่อต้องการปรับการเน้นด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่ม ถัดจาก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นเลื่อนแถบปรับ เน้น หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  6. เมื่อต้องการปรับเงาด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่ม ถัดจาก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นเลื่อนแถบปรับ เงา หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขด้วยการคลิกคำสั่ง เลิกทำ ของการแก้ไขนั้นบนเมนู แก้ไข ได้ การแก้ไขรูปภาพจะไม่ถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะสั่งบันทึกการแก้ไขนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×