ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ Outlook ในการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยของเดือนมิถุนายน 2017

อัปเดตล่าสุด: 4 สิงหาคม 2017

มีการรายงานปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้หลังจากติดตั้งการอัปเดตล่าสุดทางด้านล่าง:

การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2007: 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2010: 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2013: 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2016: 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 8 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 10 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 10 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2017

การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2017

ถ้าคุณเป็นลูกค้า Microsoft 365 ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหา ไปที่ ไฟล์ > บัญชี Office > ตัวเลือกการอัปเดต > อัปเดตเดี๋ยวนี้

ปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2017

ปัญหานี้มีผลต่อ Outlook 2007 และ Outlook 2010

เมื่อคุณเปิดสิ่งที่แนบมาในอีเมล ที่ติดต่อ หรืองานที่จัดรูปแบบเป็น Rich Text คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

“โปรแกรมที่ใช้สร้างวัตถุนี้คือ Outlook โปรแกรมนั้นอาจไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไม่ตอบสนอง เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุนี้ ให้ติดตั้ง Outlook หรือทำให้แน่ใจว่า กล่องโต้ตอบใดๆ ใน Outlook ถูกปิด”

โปรแกรมไม่ได้ถูกติดตั้ง

คุณยังอาจเห็น:

“รายการนี้ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจไม่ปลอดภัย คุณอาจไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมาเหล่านี้หลังจากที่คุณปิด”

อาจไม่ปลอดภัย

สถานะ: แก้ไขแล้ว

ติดตั้งการอัปเดตด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2010:

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2007: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2010: 27 กรกฎาคม 2017

วิธีแก้ไขปัญหา

 • ส่งต่ออีเมลถึงตัวคุณเอง แล้วเปิดสิ่งที่แนบมาจากอีเมลที่ถูกส่งต่อ

 • เปลี่ยนรูปแบบอีเมลเป็น HTML หรือรูปแบบข้อความ

 • บันทึกสิ่งที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ จากนั้นเปิดสิ่งที่แนบมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้

  • ลากแล้วปล่อยสิ่งที่แนบมาลงในเดสก์ท็อปของคุณ

  • ไปที่ ไฟล์ > บันทึกสิ่งที่แนบมา

  • คัดลอกและวางสิ่งที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2017

ปัญหานี้มีผลต่อ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016

เมื่อเปิดสิ่งที่แนบมาที่มีจุดต่อเนื่อง (...) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ไฟล์ถูกบล็อก และคุณได้รับคำเตือน กำลังเปิดสิ่งที่แนบมากับจดหมาย

หน้าต่างสิ่งที่แนบมา

หรือถ้าข้อความอีเมลมีข้อความอีเมลที่แนบมา และบรรทัดหัวเรื่องของข้อความอีเมลที่แนบมาลงท้ายด้วยส่วนนามสกุลไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยตามรายการใน ไฟล์แนบที่ถูกบล็อกใน Outlook สิ่งที่แนบมากับอีเมลจะถูกบล็อกสำหรับผู้รับ

สถานะ: แก้ไขแล้ว

ถ้าคุณเป็นลูกค้า Microsoft 365 ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหา ไปที่ ไฟล์ > บัญชี Office > ตัวเลือกการอัปเดต > อัปเดตเดี๋ยวนี้

สำหรับ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016 ให้ติดตั้งการอัปเดตด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา:

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2007: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2010: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2013: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2016: 27 กรกฎาคม 2017

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ถ้าคุณได้รับคำเตือน กำลังเปิดไฟล์แนบที่มากับจดหมาย และคุณแน่ใจว่า สิ่งที่แนบมาถูกส่งมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ดำเนินการต่อเพื่อ เปิด หรือ บันทึก ไฟล์แนบ

ถ้าไฟล์ถูกบล็อกเนื่องจากนามสกุลไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย ให้ขอให้ผู้ส่งบันทึกข้อความอีเมลไปยังคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเปลี่ยนชื่อบรรทัดหัวเรื่องเพื่อให้ไฟล์ไม่ลงท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย จากนั้น แนบไฟล์แนบกับข้อความอีเมลและส่งใหม่

ปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2017

ปัญหานี้มีผลต่อ Outlook 2013 และ Outlook 2016

ถ้าคุณตั้งค่า ShowLevel1Attach เพื่ออนุญาตให้ Outlook แสดงสิ่งที่แนบมาระดับ 1 คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด: “วัตถุอย่างน้อยหนึ่งอย่างในไฟล์นี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากการตั้งค่านโยบายของคุณ

คำเตือน: โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่แนบมาระดับ 1 จะถูกบล็อก ถ้าคุณได้เปิดใช้งานนโยบายนี้ ผู้ใช้สามารถดูสิ่งที่แนบมาระดับ 1 ใน Outlook ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหาชั่วคราวใดๆ เพื่อเปิดไฟล์ โปรดทำให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะเปิด ดู: ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยของอีเมลใน Outlook 2007

ข้อผิดพลาดใน Outlook

ถ้าคุณตั้งค่าให้ ShowLevel1Attach อนุญาตให้ Outlook แสดงสิ่งที่แนบมาระดับ 1 และคุณส่งอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา คุณอาจเห็นข้อความนี้: “รายการนี้ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจไม่ปลอดภัย  ผู้รับที่ใช้ Microsoft Outlook อาจไม่สามารถเปิดไฟล์แนบเหล่านี้”

คำเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาที่ไม่ปลอดภัยใน Outlook

สถานะ: แก้ไขแล้ว

ถ้าคุณเป็นลูกค้า Microsoft 365 ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหา ไปที่ ไฟล์ > บัญชี Office > ตัวเลือกการอัปเดต > อัปเดตเดี๋ยวนี้

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2016 ให้ติดตั้งการอัปเดตด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา:

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2013: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2016: 27 กรกฎาคม 2017

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว:

 • เปลี่ยนรูปแบบอีเมลเป็น HTML หรือรูปแบบข้อความ

 • บันทึกสิ่งที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ จากนั้นเปิดสิ่งที่แนบมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้

  • ลากแล้วปล่อยสิ่งที่แนบมาลงในเดสก์ท็อปของคุณ

  • ไปที่ ไฟล์ > บันทึกสิ่งที่แนบมา

  • คัดลอกและวางสิ่งที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 17 ก.ย. 2017

หมายเหตุ: โปรดดูบทความนี้สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับปัญหานี้: ขณะนี้สคริปต์ฟอร์มแบบกำหนดเองจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ปัญหานี้มีผลต่อ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016

เมื่อคุณใช้ฟอร์มแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นสำหรับ Outlook คุณเห็นอาการสองอาการต่อไปนี้:

 • VBScript ไม่ทำงาน

 • คุณได้รับคำเตือนโค้ดที่เป็นอันตราย:

  ข้อผิดพลาดใน Outlook

สถานะ

ถ้าคุณเป็นลูกค้า Microsoft 365 การแก้ไขพร้อมใช้งานแล้วสำหรับผู้ชม Insider ที่เร็วก่อนใคร

สำหรับแชนเนลอื่น การอัปเดตถูกจัดกำหนดการในช่วงกลางเดือนกันยายน ในเวอร์ชัน 16.0.8418.5703 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เราจะอัปเดตหน้านี้เมื่อมีการเผยแพร่การแก้ไข

แก้ไขปัญหาสำหรับ MSI ทุกเวอร์ชัน สำหรับ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016 ให้ติดตั้งการอัปเดตด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา:

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2007: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2010: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2013: 27 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตสำหรับ Outlook 2016: 27 กรกฎาคม 2017

ปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 3 สิงหาคม 2017

ปัญหานี้มีผลกับ Outlook เวอร์ชันบน Windows 7, Windows 8, Windows 10

ขณะที่กำลังค้นหาใน Outlook คุณได้รับข้อผิดพลาดนี้: “มีบางอย่างผิดพลาดและไม่สามารถทำให้การค้นหาของคุณเสร็จสมบูรณ์ได้” หรือ "ผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากรายการยังอยู่ระหว่างทำดัชนี"

ข้อผิดพลาดใน Outlook

และคุณจะเห็นคำเตือนบันทึกเหตุการณ์นี้:

คำเตือนบันทึกเหตุการณ์ของ Outlook

สถานะ: แก้ไขแล้ว

Windows ได้เผยแพร่วิธีแก้ไขผ่าน Windows Updates เพื่อจัดการปัญหาความน่าเชื่อถือใน Windows Search ทางด้านล่างนี้คือการอัปเดต KB ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเวอร์ชัน:

หมายเหตุ: การแก้ไขปัญหานี้ได้เผยแพร่แล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2017 ถ้าคุณปรับใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวเพื่อปิดใช้งานบริการการค้นหาเดสก์ท็อป Windows ขณะนี้คุณสามารถตั้งรีจิสทรีคีย์ PreventIndexingOutlook เป็น DWORD: 0 เพื่อย้อนกลับเพื่อใช้งาน Windows Search

การแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากติดตั้งการอัปเดต โปรดใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวทางด้านล่าง:

 1. ถ้าการค้นหาไม่ทำงานสำหรับบัญชี Exchange ให้ลบไฟล์ OST ที่ทำให้เกิดการซิงก์และการทำดัชนีของบัญชีอีกครั้ง

  • โดยทั่วไป ไฟล์ OST จะถูกจัดเก็บไว้ที่ C:\Users\<ชื่อผู้ใช้ของคุณ>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

  • เมื่อต้องการค้นหาชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ OST ให้คลิก ไฟล์การตั้งค่าบัญชีการตั้งค่าบัญชีไฟล์ข้อมูล ค้นหาที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง คลิกชื่อ แล้วคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

  • ก่อนที่คุณจะสามารถลบไฟล์ OST คุณจำเป็นต้องปิด Outlook เพื่อให้กระบวนการปล่อยไฟล์ได้

  • หลังจากการลบไฟล์ ให้เริ่ม Outlook ใหม่และให้ซิงค์อีเมลอีกครั้ง

 2. วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวอื่นคือ สร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่ แล้วเพิ่มบัญชีของคุณลงในโปรไฟล์ใหม่ เราขอแนะนำให้เก็บโปรไฟล์เก่าไว้จนกว่าคุณจะทราบว่าคุณย้ายผ่านข้อมูลในเครื่องหรือไฟล์ PST

จนกว่าคุณจะสามารถติดตั้งการแก้ไขของ Windows Update คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่จะทำให้ Outlook หยุดใช้บริการการค้นหาของ Windows ภายในเครื่อง เมื่อตั้งค่ารีจิสทรีคีย์นี้ Outlook จะใช้โปรแกรมค้นหาที่มีอยู่แล้วภายในของตนเอง การค้นหาที่มีอยู่แล้วภายในจะแสดงข้อความทางด้านล่างเพื่อระบุว่าไม่ได้ใช้บริการการค้นหาของ Windows

คำเตือนการค้นหาใน Outlook

ปิดใช้งานบริการการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows สำหรับ Outlook

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ดูบทความนี้

 • เปิด Registry Editor

 • ไปที่: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • ตั้งค่า DWORD: 1

คำแนะนำโดยละเอียด:

 1. คลิก เริ่มต้น คลิก เรียกใช้ จากนั้นพิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง

 2. ระบุตำแหน่งแล้วคลิกซับคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก คีย์ใหม่ จากนั้นใส่ชื่อคีย์ Windows Search

 4. คลิกที่คีย์ใหม่ของ Windows Search

 5. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก ค่า DWORD

 6. พิมพ์ PreventIndexingOutlook เป็นชื่อของ DWORD แล้วกด Enter

 7. คลิกขวาที่ PreventIndexingOutlook แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 8. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 เพื่อเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี แล้วคลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า PreventIndexingOutlook ให้พิมพ์ 0 (ศูนย์) แล้วคลิก ตกลง

 10. ออกจากตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี แล้วรีสตาร์ต Outlook

ปัญหา

iCloud ไม่สามารถรโหลดอย่างถูกต้องได้ใน Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016

เมื่อเข้าถึงปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถเปิดชุดโฟลเดอร์ได้ MAPI ไม่สามารถโหลดบริการข้อมูล C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\Internet Services\APLZOD.dll โปรดแน่ใจว่าติดตั้งและกำหนดค่าบริการอย่างถูกต้อง”

ข้อผิดพลาดใน Outlook

สถานะ: การแก้ไขปัญหาชั่วคราว

การโหลดบริการ MAPI ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเพื่อทำให้ Outlook ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถ้าคุณใช้ Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 ให้ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้ง iCloud อีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหน้านี้

สำหรับ Outlook 2007 ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวทางด้านล่าง:

คำเตือน: วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเกิดช่องโหว่ให้ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส โจมตีได้ Microsoft ไม่แนะนำให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้ แต่จะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้ แต่คุณต้องรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

ถ้าคุณเชื่อถือแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดในลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นใหม่โดยการตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

คุณสามารถใช้ซับคีย์ของรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อนำการตั้งค่ารีจิสทรีไปใช้เป็นนโยบายโดเมน:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

ค่า 0 (ค่าเริ่มต้น): บล็อกการโหลดบริการ MAPI ที่ไม่ได้ลงทะเบียน นี่เป็นการตั้งค่าที่แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการโค้ดที่ไม่รู้จักโดยไม่คาดคิด

ค่า 1: เปิดใช้งานการโหลดบริการ MAPI ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ดูบทความนี้

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่มต้น คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง

 2. ระบุตำแหน่งแล้วคลิกซับคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก ค่า DWORD

 4. พิมพ์ AllowUnregisteredMapiServices สำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด Enter

 5. คลิกขวาที่ AllowUnregisteredMapiServices แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 เพื่อเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า AllowUnregisteredMapiServices ให้พิมพ์ 0 (ศูนย์) แล้วคลิก ตกลง

 7. ออกจากตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี แล้วรีสตาร์ต Outlook

ข้อมูลช่องโหว่ (นำไปใช้กับทุกเวอร์ชัน)

MAPI จะไม่ตรวจสอบว่า DLL ของผู้ให้บริการที่ร้องขอให้โหลดถูกลงทะเบียนอย่างถูกต้องใน MapiSVC.inf หรือไม่ หรือมาจากภายในเครื่องหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการสร้างไฟล์พร้อมกับวัตถุ OLE ด้วยวิธีที่ทำให้ MAPI โหลด DLL จากเครือข่ายเมื่อเปิดใช้งานวัตถุ OLE ซึ่งสามารถทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดที่กำหนดเอง

ปัญหา

ปัญหานี้มีผลกับ Outlook เวอร์ชันบน Windows 7, Windows 8, Windows 10

เมื่อคุณพิมพ์ iframe หรือเฟรมในเว็บเพจ ผลลัพธ์การพิมพ์อาจว่างเปล่า หรือข้อความที่พิมพ์อาจมีลักษณะดังนี้:

ข้อผิดพลาดการพิมพ์ Outlook

หมายเหตุ: เฟรมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แสดงเนื้อหาที่เป็นอิสระของคอนเทนเนอร์ เฟรมสามารถโหลดเนื้อหาได้อย่างอิสระ

ปัญหานี้ยังพบอยู่ในทั้ง Internet Explorer 11 และในแอปพลิเคชันที่โฮสต์ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ของ IE

สถานะ: แก้ไขแล้ว

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

สำหรับ Internet Explorer 9 และ 10 โปรดดูบทความนี้เพื่อติดตั้งการอัปเดต: พิมพ์หน้าเปล่าหรือข้อผิดพลาด "404" เมื่อคุณลองพิมพ์เฟรม

สำหรับ Internet Explorer 11 ดูที่:

อัปเดตล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2017

ปัญหา

Add-in ของ Outlook แบบใช้เว็บบางรายการไม่ทำงานใน Outlook เมื่อใช้ Microsoft Exchange 2013 แบบภายในองค์กร

ปัญหานี้เกิดกับการติดตั้ง Outlook 2016/Office 2016 แบบ MSI เท่านั้น การติดตั้งแบบคลิก-ทู-รันจะไม่ได้รับผลกระทบ Add-in ของแอป Office อาจแสดงข้อผิดพลาด การดำเนินการล้มเหลว หรือดูเหมือนว่าจะไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มหรือตัวเลือก UI อื่น

สถานะ: กำลังตรวจสอบ

เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้และจะอัปเดตหน้านี้เมื่อมีการแก้ไขปัญหา

อัปเดตล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2017

ปัญหา

Outlook หยุดทำงานเมื่อคุณคลิก ไฟล์ > ตัวเลือก แล้วคุณเห็นข้อผิดพลาดทางด้านล่าง

ข้อผิดพลาด Outlook หยุดทำงาน

ปัญหานี้จะส่งผลกระทบเฉพาะรุ่นวางจำหน่ายครั้งแรกของแชนเนลแบบหน่วงเวลาเวอร์ชัน 16.0.8201.2158 เท่านั้น

รายละเอียดการหยุดทำงาน:

ชื่อแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: OUTLOOK EXE เวอร์ชัน: 16.0.8201.2158 ประทับเวลา: 0x5975d6bc

ชื่อโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: KERNELBASE.dll เวอร์ชัน: 6.1.7601.23807 ประทับเวลา: 0x5915fe14

รหัสข้อยกเว้น: 0xc06d007f

ออฟเซตที่ไม่ถูกต้อง: 0x000000000001a06d

ID กระบวนการที่ไม่ถูกต้อง: 0x11fc

เวลาเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x01d307f0bc63afda

เส้นทางแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

เส้นทางโมดูลที่ไม่ถูกต้อง: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

สถานะ: แก้ไขแล้ว

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในตัวเลือกรายครึ่งปี (เดิมคือ รุ่นวางจำหน่ายครั้งแรกของแชนเนลแบบหน่วงเวลา) รุ่น 8201.2162 ที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2017

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในแชนเนลแบบหน่วงเวลา รุ่น 8201.2209 ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่แต่ละรุ่นพร้อมใช้งานสำหรับแชนเนลที่เกี่ยวข้องของตน ให้ไปที่ประวัติการอัปเดตสำหรับ Microsoft 365

มีคำขอฟีเจอร์ใช่หรือไม่

หลอดไฟ - ไอเดีย

เราชอบอ่านคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และคำติชมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา! แชร์ความคิดเห็นของคุณบนไซต์ Outlook UserVoice เรายินดีรับฟัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาล่าสุดใน Outlook for Windows
แก้ไขปัญหา Outlook for Windows ด้วยเครื่องมือการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ
เชื่อมต่อ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013 ไปยัง Outlook.com ใหม่เพื่อให้ได้การเข้าถึงอีเมลที่ไม่ถูกรบกวน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×