จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ปิดและเปิดสมุดบันทึกใน OneNote อีกครั้ง

ถ้าคุณทำงานกับสมุดบันทึกที่แชร์จำนวนมากและรายการสมุดบันทึกของคุณจะได้รับการทำให้เป็นระเบียบคุณสามารถปิดสมุดบันทึกใดๆได้เมื่อไม่ต้องการอีกต่อไปและเปิดอีกครั้งในภายหลัง

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดสมุดบันทึกคุณจะเอาสมุดบันทึกออกจากรายการของสมุดบันทึกที่แสดงเท่านั้น คุณไม่ได้ลบสมุดบันทึก ถ้าคุณต้องการคุณสามารถลบสมุดบันทึกได้อย่างถาวร

OneNote for Windows 10

 1. คลิกหรือแตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณจะเห็นรายการของสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการปิดแล้วคลิกปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งให้คลิกหรือแตะสมุดบันทึกเพิ่มเติมในรายการสมุดบันทึก

  หมายเหตุ: สำหรับ OneNote ๒๐๑๖ให้เรียนรู้วิธีปิดสมุดบันทึกแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

OneNote บนเว็บ

 1. คลิกหรือแตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณจะเห็นรายการของสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการปิดแล้วคลิกปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งให้คลิกหรือแตะสมุดบันทึกเพิ่มเติมในรายการสมุดบันทึก

OneNote for Mac

 1. คลิกปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณจะเห็นรายการของสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้คลิกปุ่มสมุดบันทึกที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการแสดงส่วนของส่วนหรือหน้าเท่านั้น)

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้ขณะที่คลิกชื่อของสมุดบันทึกแล้วคลิกปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งให้คลิกสมุดบันทึกเพิ่มเติมในรายการสมุดบันทึก

OneNote for iPad หรือ iPhone

 1. แตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณจะเห็นรายการของสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้แตะปุ่มสมุดบันทึกที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแสดงส่วนหรือแสดงรายชื่อหน้า)

 2. กดชื่อสมุดบันทึกค้างไว้เพื่อเลือกสมุดบันทึก เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจากสมุดบันทึกเมื่อถูกเลือก

 3. ที่ด้านล่างให้แตะปุ่มปิด ไอคอนปิดสมุดบันทึก

 4. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งให้แตะสมุดบันทึกเพิ่มเติมในรายการสมุดบันทึก

OneNote for Android

 1. แตะปุ่มย้อนกลับจนกว่าคุณจะเห็นรายการสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้แตะปุ่มสมุดบันทึกที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแสดงส่วนหรือแสดงรายชื่อหน้า)

 2. กดชื่อสมุดบันทึกค้างไว้แล้วเลือกปิดสมุดบันทึก

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งให้แตะสมุดบันทึกเพิ่มเติมในรายการสมุดบันทึก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×