ป้องกันเวิร์กชีต

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเปลี่ยนแปลง ย้าย หรือลบข้อมูลในเวิร์กชีตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจ คุณสามารถล็อกเซลล์บนเวิร์กชีต Excel ของคุณ แล้วป้องกันแผ่นงานด้วยรหัสผ่านได้ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของเวิร์กชีตรายงานสถานะของทีม ที่คุณต้องการให้สมาชิกทีมเพิ่มข้อมูลลงในเซลล์ที่ระบุเท่านั้น และจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นๆ ได้ ด้วยการป้องกันเวิร์กชีต คุณสามารถแก้ไขแผ่นงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และผู้ใช้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในขอบเขตอื่นๆ ในแผ่นงานได้

สิ่งสำคัญ: 

 • การป้องกันระดับ เวิร์กชีต ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัย เพียงแค่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนเซลล์ที่ถูกล็อกภายในเวิร์กชีต

 • การป้องกันเวิร์กชีตไม่เหมือนกับการป้องกันไฟล์ Excel หรือเวิร์กบุ๊กด้วยรหัสผ่าน ดูด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:

 • เมื่อต้องการล็อกไฟล์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้อื่นไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ให้ดูที่ ป้องกันไฟล์Excel

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เพิ่ม ปรับเปลี่ยน ย้าย คัดลอก หรือซ่อน/ยกเลิกการซ่อนแผ่นงานภายในเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 • เมื่อต้องการทราบความแตกต่างระหว่างการป้องกันไฟล์ Excel เวิร์กบุ๊ก หรือเวิร์กชีตของคุณ ให้ดูการป้องกันและความปลอดภัย ใน Excel

เลือกองค์ประกอบของเซลล์ที่จะล็อก

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถล็อกในแผ่นงานที่ไม่ได้รับการป้องกัน:

หมายเหตุ: ตัวควบคุม ActiveX, ตัวควบคุมฟอร์ม, รูปร่าง, แผนภูมิ, SmartArt, เส้นแบบประกายไฟ, ตัวแบ่งส่วนข้อมูล, ไทม์ไลน์, การตั้งชื่อบางรายการจะถูกล็อกไว้แล้วเมื่อคุณเพิ่มลงในสเปรดชีต แต่แม่กุญแจจะล็อกเมื่อคุณเปิดใช้งานการป้องกันแผ่นงานเท่านั้น ดูส่วนถัดไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการป้องกันแผ่นงาน

เปิดใช้งานการป้องกันเวิร์กชีต

การป้องกันเวิร์กชีตเป็นกระบวนการสองขั้นตอน: ขั้นตอนแรกคือการปลดล็อกเซลล์ที่ผู้อื่นสามารถแก้ไข จากนั้นคุณสามารถป้องกันเวิร์กชีตโดยใช้หรือไม่ใช้รหัสผ่านได้

ขั้นตอนที่ 1: ปลดล็อกเซลล์ใดๆ ที่แก้ไขได้

 1. ในไฟล์ Excel ของคุณ ให้เลือกแท็บเวิร์กชีตที่คุณต้องการป้องกัน

 2. เลือกเซลล์ที่ผู้อื่นสามารถแก้ไขได้

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกเซลล์หลายเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันโดยการกด Ctrl+คลิกซ้าย

 3. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน แล้วเลือก จัดรูปแบบ เซลล์ (หรือใช้ Ctrl+1หรือ Command+1 บน Mac) แล้วไปที่แท็บ การป้องกัน และ ล้างล็อก

  แท็บ การป้องกัน ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

ขั้นตอนที่ 2: ป้องกันเวิร์กชีต

ถัดไป ให้เลือกการแอคชันที่ผู้ใช้ควรได้รับอนุญาตให้ใช้บนแผ่นงาน เช่น แทรกหรือลบคอลัมน์หรือแถว แก้ไขวัตถุ เรียงล>บหรือใช้ตัวกรองอัตโนมัติ เพื่อตั้งชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุรหัสผ่านเพื่อล็อกเวิร์กชีตของคุณ รหัสผ่านป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเอาการป้องกันเวิร์กชีตออก โดยต้องใส่รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนในการป้องกันแผ่นงานของคุณ

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel
 2. ใน รายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้ เวิร์กชีตนี้ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  กล่องโต้ตอบ การป้องกันแผ่นงาน

  ตัวเลือก

  อนุญาตให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มี กล่อง ล็อก อยู่บนแท็บ การป้องกัน ของ กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ถูกล็อกได้

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่ไม่ได้ เลือกกล่อง ล็อก บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ยกเลิกการล็อก และสามารถกดแป้น TAB เพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์ที่ยกเลิกการล็อกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้

  จัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณปรับใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขก่อนที่คุณจะป้องกันเวิร์กชีต การจัดรูปแบบนั้นจะยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่ตรงกับเงื่อนไขที่แตกต่างไป

  การจัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับ การป้องกันและแทรก คอลัมน์ไม่มีการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกคอลัมน์แต่ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ: ถ้า ลบแถว ได้รับ การป้องกันและแทรก แถวไม่มีการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกแถวแต่ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งในการเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง)

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ตัวกรองอัตโนมัติหรือเอาตัวกรองอัตโนมัติบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันออกโดยไม่เกี่ยวกับการตั้งค่านี้

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง รีเฟรช หรือปรับเปลี่ยนรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิกต่างๆ รวมถึงแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมที่คุณไม่ได้ยกเลิกการล็อกก่อนที่คุณจะป้องกันเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กชีตมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มนั้นเพื่อเรียกใช้แมโครได้ แต่ไม่สามารถลบปุ่มได้

  • เปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การจัดรูปแบบลงในแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิยังคงได้รับการอัปเดตเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของแผนภูมินั้น

  • เพิ่มหรือแก้ไขบันทึกย่อ

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณป้องกันการเปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าเซลล์ไม่มีการป้องกัน และเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่

 3. อีกทางหนึ่งคือ ใส่รหัสผ่าน ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิก การป้องกันแผ่นงาน แล้วคลิกตกลง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ในกล่องโต้ตอบ ยืนยัน รหัสผ่าน แล้วคลิกตกลง

  สิ่งสำคัญ: 

  • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากที่รวมอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ รหัสผ่านที่คาดเดายากจะไม่ผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระ 8 ตัวหรือมากกว่า ข้อความรหัสผ่านที่ใช้อักขระ 14 ตัวหรือมากกว่านั้นดีกว่า

  • It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it.

ตัวเลือก ป้องกัน แผ่นงาน บน Ribbon จะเปลี่ยน เป็น ยกเลิกการป้องกัน แผ่นงาน เมื่อแผ่นงานได้รับการป้องกัน เมื่อต้องการดูตัวเลือกนี้ ให้คลิกแท็บ รีวิว บน Ribbon และใน การเปลี่ยนแปลงให้ดูที่ ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

รูป Ribbon ของ Excel

รูป Ribbon ของ Excel

เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปยังเวิร์กชีตที่คุณต้องการยกเลิกการป้องกัน

 2. ไปที่แท็บ >ข้อมูล>ป้องกัน>ยกเลิกการป้องกันแผ่นงานหรือจากแท็บ รีวิว หรือ>การเปลี่ยนแปลง>การป้องกันแผ่นงาน

 3. ถ้าแผ่นงานได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน แล้วคลิกตกลง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยใน Excel

ป้องกันไฟล์ Excel

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ล็อกหรือปลดล็อกพื้นที่ที่ระบุของเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ล็อกเซลล์เพื่อป้องกันเซลล์

แสดง หรือซ่อนสูตร

ป้องกันตัวควบคุมและเซลล์ที่ลิงก์บนเวิร์กชีต

คัดลอกและวางในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

วิดีโอ: การป้องกันเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตด้วยรหัสผ่าน (Excel 2013)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×