ผสานหรือแยกเซลล์ในตาราง

ผสานเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ในตารางที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันให้เป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก ผสานเซลล์

การแยกเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ หรือเลือกเซลล์หลายๆ เซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก แยกเซลล์

 3. ใส่จำนวนคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการแยกเซลล์ที่เลือกออก

คุณสามารถรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันและเนื้อหาในเซลล์เหล่านั้นให้เป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายเซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์ได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

  เคล็ดลับ:  ถ้าตารางของคุณไม่มีเส้นขอบ การแสดงเส้นตารางอาจเป็นประโยชน์ คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง จากนั้นบนแท็บ เค้าโครง (อยู่ถัดจากแท็บ ออกแบบตาราง) ให้ คลิก ดูเส้นตาราง
  บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือก ดูเส้นตาราง

 2. คลิก ผสานเซลล์ ในแท็บ เค้าโครง (ถัดจากแท็บ ออกแบบตาราง)

  บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือก ผสานเซลล์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×