ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เซลล์

ผสานและเลิกผสานเซลล์

ผสานและเลิกผสานเซลล์

คุณไม่สามารถแยกเซลล์แต่ละเซลล์ได้ แต่คุณสามารถแยกเซลล์ให้ปรากฏเหมือนกับว่าเซลล์ถูกแยกโดยการผสานเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์นั้น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ผสานเซลล์

 1. เลือกเซลล์เพื่อผสาน

 2. เลือกผสาน&กึ่งกลาง

  สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณผสานเซลล์หลายเซลล์ เนื้อหาในเซลล์เดียว (เซลล์ด้านบนซ้ายสำหรับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา หรือเซลล์ด้านบนขวาสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย) จะปรากฏในเซลล์ที่ผสาน เนื้อหาในเซลล์อื่นๆที่คุณผสานจะถูกลบ

การยกเลิกการผสานเซลล์

 1. เลือกลูกศร& ผสานกึ่งกลาง

 2. เลือกยกเลิกการผสานเซลล์

สิ่งสำคัญ: 

 • คุณไม่สามารถแยกเซลล์ที่ไม่ได้ผสาน ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกเนื้อหาของเซลล์ที่ไม่ได้ผสานข้ามเซลล์หลายเซลล์ ให้ดูสร้างเนื้อหาเซลล์ในคอลัมน์ที่ติดกัน

 • หลังจากผสานเซลล์ คุณจะสามารถแยกเซลล์ที่ผสานเป็นเซลล์เดี่ยวอีกครั้งได้ ถ้าคุณจำตำแหน่งที่ผสานเซลล์ไม่ได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่ผสานแบบด่วนได้

ผสานรวมเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างป้ายชื่อที่ขยายครอบคลุมหลายคอลัมน์

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เซลล์ A1 B1 และ C1 จะถูกผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างป้ายชื่อ "ยอดขายรายเดือน" เพื่ออธิบายข้อมูลในแถว 2 ถึง 7

ผสานเซลล์เหนือเซลล์อื่น

ผสานเซลล์

ผสานเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกอย่างน้อยสองเซลล์ที่ติดกันที่คุณต้องการผสาน

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลคุณต้องการเก็บรักษาไว้ในเซลล์บนซ้าย และโปรดทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ที่ถูกผสานอื่นๆจะถูกลบ เมื่อต้องการเก็บรักษาข้อมูลจากเซลล์เหล่านั้น เพียงคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงานได้ก่อนที่คุณผสาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง
  บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง

เคล็ดลับ: 

 • ถ้า ผสานและจัดกึ่ง ถูกปิดการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แก้ไขเซลล์ และเซลล์ที่คุณต้องการผสานไม่ได้ถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง Excel เซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง โดยปกติแล้วจะมีแถวที่มีการแรเงาสลับและอาจมีลูกศรตัวกรองอยู่บนส่วนหัวของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการผสานเซลล์โดยไม่จัดกึ่งกลาง ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผสานและจัดกึ่งกลาง แล้วคลิก ผสานตามขวาง หรือ ผสานเซลล์

การยกเลิกการผสานเซลล์

ถ้าคุณต้องการย้อนกลับการผสานเซลล์ คลิกลงบนเซลล์ที่ผสาน แล้วเลือกรายการ ยกเลิกการผสานเซลล์ ที่อยู่ในเมนู ผสานและจัดกึ่งกลาง (ดูรูปภาพด้านบน)

แยกข้อความจากหนึ่งเซลล์ออกเป็นเซลล์หลายเซลล์

คุณสามารถนำข้อความในเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า และแจกจ่ายเป็นหลายเซลล์ได้ ซึ่งจะตรงข้ามกับการนำมาเรียงเข้าด้วยกัน ซึ่งคุณจะรวมข้อความจากเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่าไว้เป็นเซลล์เดียว

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแยกคอลัมน์ชื่อเต็มเป็นคอลัมน์ชื่อและนามสกุลที่แยกจากกันได้:

ก่อนและหลังการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์ต่างๆ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแยกข้อความเป็นคอลัมน์หลายคอลัมน์:

 1. เลือกเซลล์หรือคอลัมน์ที่มีข้อความที่คุณต้องการแยก

 2. หมายเหตุ: เลือกแถวได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่ไม่มีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่มีคอลัมน์ว่างเพียงพอทางขวา เพื่อกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกลบ เพิ่มคอลัมน์ว่างได้ ถ้าจำเป็น

 3. คลิก ข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์ ที่แสดง ตัวช่วยแปลงข้อความเป็นคอลัมน์

 4. คลิก คั่น > ถัดไป

 5. ตรวจสอบกล่อง พื้นที่ว่าง และล้างกล่องอื่นๆที่เหลือ หรือตรวจสอบทั้งกล่อง เครื่องหมายจุลภาค และ ช่องว่าง ถ้านี่เป็นวิธีที่จะแบ่งข้อความของคุณ (เช่น "Reyes, Javiers" ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่างระหว่างชื่อ) ตัวอย่างข้อมูลจะปรากฎในแผงด้านล่างของหน้าต่างป๊อปอัพ

  ขั้นตอนที่ 2 ในตัวช่วยสร้าง ภายใต้ตัวคั่น ให้เลือกว่าข้อมูลของคุณจะถูกแยกอย่างไร ในการแสดงตัวอย่าง คุณสามารถดูการแสดงตัวอย่างของข้อมูลของคุณได้

 6. คลิกถัดไป แล้วเลือกรูปแบบคอลัมน์ใหม่ของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการรูปแบบเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบ เช่นข้อความจากนั้นคลิกคอลัมน์ที่สองของข้อมูลในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างข้อมูล แล้วคลิกรูปแบบเดิมอีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้กับคอลัมน์ ทั้งหมดในหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง
  ขั้นตอนที่ 3 ในตัวช่วยสร้าง ตัวเลือก ข้อความ ถูกเลือกเอาไว้

 7. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ด้านขวาของกล่อง ปลายทาง เพื่อยุบหน้าต่างป๊อปอัพลง

 8. เลือกเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการวางข้อมูลที่แยกลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแยกชื่อเต็มออกเป็นคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล ให้เลือกเซลล์ในจำนวนที่เหมาะสมในคอลัมน์ที่ติดกันสองคอลัมน์

  เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางเซลล์ที่แยกลงไป

 9. คลิกปุ่ม ปุ่มขยาย เพื่อขยายหน้าต่างป็อปอัพอีกครั้ง จากนั้น คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

  คลิกปุ่ม ขยาย

การผสานเป็นการรวมอย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปเพื่อสร้างเซลใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างป้ายชื่อที่ครอบคลุมหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A1, B1 และ C1 ถูกผสานเพื่อสร้างป้ายชื่อ “ยอดขายประจำเดือน” เพื่ออธิบายข้อมูลในแถวที่ 2 ถึง 7

ผสานเซลล์เหนือเซลล์อื่น

ผสานเซลล์

 1. คลิกเซลล์แรกแล้วกด Shift ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วงที่คุณต้องการผสาน

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในช่วงมีข้อมูล

 2. คลิก หน้าแรก > ผสานแล้วจัดกึ่งกลาง

  ปุ่มผสานและจัดกึ่งกลางบน Ribbon

  ถ้า ผสาน&จัด กึ่งกลาง เป็นสีซีด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แก้ไขเซลล์หรือเซลล์ที่คุณต้องการผสานไม่ได้อยู่ภายในตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการผสานเซลล์โดยไม่จัดกึ่งกลางข้อมูล ให้คลิกเซลล์ที่ผสาน จากนั้นคลิกตัวเลือกการจัดแนวด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาถัดจากผสาน&กึ่งกลาง

  ถ้าคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถเลิกทําการผสานได้เสมอด้วยการคลิกที่เซลล์ที่ผสาน แล้วคลิก ผสาน&กึ่งกลาง

การยกเลิกการผสานเซลล์

เมื่อต้องการยกเลิกการผสานเซลล์ทันทีหลังจากการผสานเซลล์เหล่านั้น ให้กด Ctrl + Z มิฉะนั้น ให้คัดลอก:

 • คลิกเซลล์ที่ผสาน แล้วคลิกหน้าแรก >ผสาน&กึ่งกลาง

  ปุ่มผสานและจัดกึ่งกลางบน Ribbon

  ข้อมูลในเซลล์ที่ผสานจะย้ายไปยังเซลล์ด้านซ้ายเมื่อเซลล์แยกออก

  ก่อนและหลังการยกเลิกการผสานเซลล์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×