ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Skype for Business

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ Skype for Business

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

This article is for people with visual impairments who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการประชุม Skype for Business ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการประชุมใน Skype for Business

ทำงานด้วยการโทรและ IM ใน Skype for Business

ดูเพิ่มเติม

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

วิดีโอ: ทำให้การประชุม Skype ของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business for Mac เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการประชุม Skype for Business for Mac ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการประชุมใน Skype for Business

ทำงานด้วยการโทรและ IM ใน Skype for Business

ดูเพิ่มเติม

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการประชุม Skype for Business ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการประชุมใน Skype for Business

ทำงานด้วยการโทรและ IM ใน Skype for Business

ดูเพิ่มเติม

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business for Android เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการประชุม Skype for Business for Android ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการประชุมใน Skype for Business

ทำงานด้วยการโทรและ IM ใน Skype for Business

ดูเพิ่มเติม

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business ใน Outlook บนเว็บ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการประชุม Skype for Business ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการโทรและ IM ใน Skype for Business

ทำงานด้วยการออกอากาศการประชุม Skype

ด้วย การออกอากาศการประชุม Skype คุณสามารถจัดกำหนดการ สร้าง และออกอากาศการประชุมหรือกิจกรรมให้ผู้ชมออนไลน์จำนวนมากได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การออกอากาศการประชุม Skype คืออะไร

ดูเพิ่มเติม

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

สิ่งสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับบริการฉุกเฉินที่เสนอการประชุม PSTN
ด้วยการประชุม PSTN บริการฉุกเฉินจะทำงานแตกต่างไปจากบริการโทรศัพท์ดั้งเดิมดังต่อไปนี้: (1) การประชุม PSTN อาจไม่ทราบตำแหน่งที่อยู่จริงของผู้เรียกบริการฉุกเฉิน ซึ่งอาจทำให้การโทรถูกกำหนดเส้นทางใหม่ไปยังศูนย์บริการฉุกเฉินที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือบริการฉุกเฉินถูกจัดส่งไปยังผิดตำแหน่งที่อยู่ (2) ถ้าอุปกรณ์ของผู้ใช้ไม่มีพลังงาน กำลังประสบปัญหาไฟดับ หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้ใช้จะไม่สามารถโทรเรียกบริการฉุกเฉินผ่านทางบริการการโทร PSTN ได้ และ (3) บริการการประชุม PSTN สามารถใช้งานได้จากทุกที่บนโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่ควรโทรเรียกบริการฉุกเฉินจากภายนอกประเทศของตน เนื่องจากการโทรอาจไม่ถูกกำหนดเส้นทางไปยังศูนย์บริการที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่อยู่นั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×