พิมพ์ด้วยการวางแนวในแนวนอนใน Excel for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน

  3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษบนแผ่นงานแผ่นพื้นฐาน นั้นได้เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางอย่างในเวิร์กบุ๊กในแนวเดียวกัน (เช่นการวางแนวตั้ง) และแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันในการวางแนวที่ตรงกันข้าม (เช่นการวางแนวในแนวนอน) การวางแนวสำหรับแต่ละแผ่นงานที่ตั้งเพียงแค่ตามความเหมาะสม แล้ว พิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  1. คลิกแผ่นงาน

  2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน

    แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษบนแผ่นงานแผ่นพื้นฐาน นั้นได้เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางอย่างในเวิร์กบุ๊กในแนวเดียวกัน (เช่นการวางแนวตั้ง) และแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันในการวางแนวที่ตรงกันข้าม (เช่นการวางแนวในแนวนอน) การวางแนวสำหรับแต่ละแผ่นงานที่ตั้งเพียงแค่ตามความเหมาะสม แล้ว พิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

พิมพ์แผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×