พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่นๆ

พิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ หรือรายการ Outlook อื่นๆ

คุณสามารถพิมพ์ที่ติดต่อ ข้อความ ปฏิทิน การประชุม และงานใน Outlook ได้ รายการ Outlook แต่ละชนิดมีตัวเลือกการพิมพ์ที่แตกต่างกันมากมาย

Note: เมื่อคุณใช้ ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อแสดงมุมมองการพิมพ์ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หน้าต่างปัจจุบันอาจเลื่อนลงไปอยู่ในพื้นหลัง โดยจะอยู่หลังหน้าต่างหลักของ Outlook คุณสามารถย่อหน้าต่างหลักของ Outlook เพื่อนำมุมมองการพิมพ์กลับไปอยู่ด้านหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดดูปัญหาการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Outlook

หมายเหตุ: เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาหรือความช่วยเหลือสำหรับปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์แบบเฉพาะเจาะจงได้ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ระบุของคุณ

 1. เลือกจดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ หรือรายการงานเพื่อพิมพ์

 2. เลือก ไฟล์ > พิมพ์ กด Ctrl+P หรือเลือก พิมพ์ ไอคอนการพิมพ์ของ Outlook บนแถบเครื่องมือด่วน บนแถบเครื่องมือด่วน

  หมายเหตุ: 

  • มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้นและแสดงตัวอย่างของรายการที่คุณเลือกที่จะพิมพ์ มุมมองนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าการพิมพ์

  • การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของข้อความอีเมล Outlook

 3. (ไม่จำเป็น) ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เปลี่ยนตัวเลือกตามความจำเป็น

  ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ของกล่องโต้ตอบการพิมพ์ Outlook

  • ส่วน เครื่องพิมพ์
   เลือกเครื่องพิมพ์ พิมพ์เป็นไฟล์ หรือคลิก คุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าการวางแนวเค้าโครงและเปลี่ยนตัวเลือกกระดาษ/สิ่งพิมพ์

  • ส่วน สไตล์การพิมพ์
   ชนิดรายการ Outlook ที่แตกต่างกันจะมีตัวเลือกสไตล์การพิมพ์ที่ต่างกัน สไตล์ตารางและสไตล์ Memo เป็นสองตัวเลือกที่ธรรมดาที่สุด คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อเลือกฟอนต์ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหน้ากระดาษและรูปแบบที่ต้องการ หรือเพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย ถ้าคุณต้องการบันทึกสไตล์แบบกำหนดเองของคุณ ให้คลิก กำหนดสไตล์ และแก้ไขสไตล์ที่ระบุ

  • ส่วน ช่วงของหน้า
   พิมพ์หน้าทั้งหมดสำหรับรายการที่เลือกหรือระบุหน้าที่จะพิมพ์

  • ส่วน ตัวเลือกการพิมพ์
   คุณสามารถเลือกว่าจะพิมพ์สิ่งที่แนบมาใดๆ หรือไม่

  • ส่วน สำเนา
   ตั้งค่าจำนวนหน้าและจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ แล้วระบุว่าจะเรียงสำเนาทีละชุดหรือไม่

 4. เลือก พิมพ์

พิมพ์ที่ติดต่อรายเดียว

 1. คลิก บุคคล หรือไอคอน บุคคล ที่ด้านล่างหน้าต่าง Outlook ของคุณ

  บุคคล หรือ สกรีนช็อตของปุ่ม บุคคล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น บุคคล หรือไอคอน บุคคล บางทีคุณอาจจะใช้ Windows 10 Mail

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อนั้นเพื่อเปิดขึ้นมา

 4. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 5. ตัวอย่างของที่ติดต่อที่พิมพ์จะแสดงทางด้านขวา ถ้านี่คือรูปแบบที่คุณต้องการและคุณต้องการพิมพ์หน้าทั้งหมด ให้คลิก พิมพ์ มิฉะนั้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6

 6. คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์

  • ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้คลิก กำหนดสไตล์ > แก้ไขเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ เขตข้อมูล ตัวเลือกหน้ากระดาษ และตัวเลือกส่วนหัวและส่วนท้าย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น ให้คลิกตกลง แล้วเลือก พิมพ์

  • บนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้พิมพ์หมายเลขหน้าหรือช่วงของหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์รายการที่ติดต่อบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ก่อนอื่น ให้กรองที่ติดต่อของคุณเพื่อให้เฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการเท่านั้นปรากฏขึ้น หลังจากกรองที่ติดต่อของคุณแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์จะเหมือนเวลาคุณพิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดตามที่แสดงอยู่ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ดู ใช้ตัวกรองที่ติดต่อมีอยู่แล้วภายในของ Outlook

 1. คลิก บุคคล หรือไอคอน บุคคล ที่ด้านล่างหน้าต่าง Outlook ของคุณ

  บุคคล หรือ สกรีนช็อตของปุ่ม บุคคล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น บุคคล หรือไอคอน บุคคล บางทีคุณอาจจะใช้ Windows 10 Mail

 2. ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 3. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 4. ตัวอย่างที่ติดต่อที่พิมพ์จะแสดงทางด้านขวา ถ้านี่คือรูปแบบที่คุณต้องการและคุณต้องการพิมพ์หน้าทั้งหมด ให้คลิก พิมพ์ มิฉะนั้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 5

 5. คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์

  • ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้คลิก กำหนดสไตล์ > แก้ไขเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ เขตข้อมูล ตัวเลือกหน้ากระดาษ และตัวเลือกส่วนหัวและส่วนท้าย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น ให้คลิกตกลง แล้วเลือก พิมพ์

  • บนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้พิมพ์หมายเลขหน้าหรือช่วงของหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูคำอธิบายและตัวเลือกการจัดรูปแบบและเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับแต่ละสไตล์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ กำหนดสไตล์

พิมพ์ที่ติดต่อทั้งหมดในสมุดรายชื่อของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่อง สไตล์การพิมพ์ ให้คลิกสไตล์การพิมพ์ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการกำหนดสไตล์ ให้คลิก กำหนดสไตล์

 1. ในเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบัน

 2. คลิก ตัวกรอง จากนั้นใช้ตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะที่ติดต่อที่คุณต้องการพิมพ์

 1. ในจดหมาย ที่ติดต่อ หรืองาน บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: อย่าเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ จากรายการที่เปิดเพื่อพิมพ์รายการ ซึ่งจะมี สไตล์บันทึกช่วยจำ ที่พิมพ์รายการเดียวเท่านั้น ไม่ใช่มุมมองหรือรายการ

 2. เมื่อต้องการพิมพ์รายการ ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับข้อความ ให้คลิก สไตล์ตาราง

  • สำหรับงาน ให้คลิก สไตล์ตาราง

  • สำหรับที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการพิมพ์ตารางของที่ติดต่อเดียวในตารางแถวและคอลัมน์ ให้คลิก สไตล์ไดเรกทอรีโทรศัพท์

   • เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อในรายการบัตร ที่คล้ายกับไฟล์บัตรที่อยู่ ให้คลิก สไตล์บัตร

 3. คลิก พิมพ์

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์มากมายออกจำหน่ายให้กับลูกค้า เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูคู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต คุณยังสามารถถามคำถามใน ชุมชน Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×