แสดงการนำเสนอสไลด์

พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ

พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ

ใน PowerPoint คุณสามารถพิมพ์สไลด์ บันทึกย่อของผู้บรรยาย และสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. สำหรับ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พิมพ์

 3. สำหรับ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • สไลด์: จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกพิมพ์ทุกสไลด์ สไลด์ที่เลือก หรือสไลด์ปัจจุบัน หรือ ในกล่อง สไลด์ ให้พิมพ์หมายเลขสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  • เค้าโครงเหมือนพิมพ์: เลือกที่จะพิมพ์เฉพาะสไลด์ เฉพาะบันทึกย่อของผู้บรรยาย เค้าร่าง หรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

   เค้าร่างจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยไม่มีรูปภาพ บันทึกย่อของงานนำเสนอจะแสดงสไลด์และบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง ถ้าคุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์ในหน้าเดียวโดยใช้เค้าโครงต่างๆ ได้ บางเค้าโครงจะมีพื้นที่สำหรับจดบันทึก

  • เรียงทีละชุด: เลือกว่าคุณต้องการเรียงทีละชุดหรือไม่เรียงตามชุด

  • สี: เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สี สีเทา หรือขาวดำ

  • แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ: เลือกเพื่อแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษก่อนที่จะพิมพ์

 4. สำหรับ สำเนา ให้เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 5. เลือก พิมพ์

เอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์: เพิ่มหรือเอาหมายเลขสไลด์ออก

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 สำหรับไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อป Windows เท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น ใน PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 (ตั้งแต่เวอร์ชัน 1810) เอกสารประกอบคำบรรยายจะมีหมายเลขสไลด์อยู่ด้านล่างรูปภาพสไลด์

คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในเมนูเดียวกับที่คุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย ที่ด้านล่างของเมนูคือตัวเลือกการสลับต่างๆ ที่มีเครื่องหมายถูก ล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หมายเลขสไลด์ในเอกสารประกอบคำบรรยาย:

พิมพ์หมายเลขสไลด์บนเอกสารประกอบคำบรรยาย

เค้าร่างจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยไม่มีรูปภาพ บันทึกย่อของงานนำเสนอจะแสดงสไลด์และบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่าง ถ้าคุณเลือกพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์ในหน้าเดียวโดยใช้เค้าโครงต่างๆ ได้ บางเค้าโครงจะมีพื้นที่สำหรับจดบันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้ครอบคลุมการพิมพ์ใน PowerPoint 2016 for Mac และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก สไลด์

  เลือกเค้าโครง สไลด์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก บันทึกย่อ

  เลือกเค้าโครง บันทึกย่อ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือก เค้าร่าง

  เลือกเค้าโครง เค้าร่าง ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก พิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก พิมพ์

 2. เลือก แสดงรายละเอียด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. ในกล่อง เค้าโครง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสไลด์ต่อหน้าที่คุณต้องการ

  เลือกเค้าโครง เอกสารประกอบคำบรรยาย ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์
 4. ตามค่าเริ่มต้นใน PowerPoint สำหรับ Microsoft 365 สำหรับ Mac (เริ่มที่เวอร์ชัน 16.30) เอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์จะมีหมายเลขสไลด์ที่ด้านล่างของแต่ละรูปบนสไลด์

  คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ โดยการล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หมายเลขสไลด์ในเอกสารประกอบคำบรรยาย:

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์ที่แสดงตัวเลือกพิมพ์หมายเลขสไลด์บนเอกสารประกอบคำบรรยาย

 5. เลือก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

สำหรับไฟล์ที่จัดเก็บใน OneDrive, OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหรือSharePoint ใน Microsoft 365คุณสามารถพิมพ์ภาพนิ่ง บันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายได้

หน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาจะมีสไลด์ที่ครึ่งบนของหน้า และแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายที่ครึ่งล่าง

หน้าบันทึกย่อที่พิมพ์สไลดในครึ่งบนของหน้า และแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เกี่ยวข้องในครึ่งล่าง

เอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมาพร้อมสไลด์สามสไลด์ทางด้านซ้ายของหน้าและพื้นที่สำหรับจดบันทึกย่อที่ด้านขวา

เอกสารประกอบคำบรรยายมีรูปขนาดย่อสามสไลด์ทางด้านซ้าย และบรรทัดที่พิมพ์หลายบรรทัดสำหรับจดบันทึกย่อทางด้านขวาของแต่ละรูปขนาดย่อ

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายในเค้าโครงอื่น โปรดดูที่ พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายโดยใช้ Adobe Reader

เมื่อต้องการรับตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์ขั้นสูงเพิ่มเติม ให้ใช้PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. จากสไลด์โชว์ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ เลือก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้นเลือกชนิดของแผ่นงานที่ต้องการพิมพ์

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. รอจนกว่าแผงการพิมพ์จะเปิดขึ้น

  ตัวเลือกแผงการพิมพ์ของ Chrome

 3. ถัดจาก ปลายทาง ให้คลิก เปลี่ยน เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ เช่น สไลด์ที่จะพิมพ์และการพิมพ์หนึ่งด้านหรือสองด้าน (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์)

  คลิกเปลี่ยนเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

  คลิก พิมพ์

 1. จากสไลด์โชว์ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ คลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้นเลือกชนิดของแผ่นงานที่ต้องการพิมพ์

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. รอจนกว่ากล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น

  รอจนกว่าแผงเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้น

 3. ภายใต้ การวางแนว ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับการวางแนวของสไลด์ของคุณ ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ เช่น สไลด์ที่จะพิมพ์และการพิมพ์หนึ่งด้านหรือสองด้าน (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์)

  ภายใต้การวางแนว ให้คลิกแนวนอน

 4. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์

 5. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ (คุณอาจต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหา พิมพ์ บนแผงการพิมพ์)

  คลิกพิมพ์

 1. จากสไลด์โชว์ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ คลิก แฟ้ม > พิมพ์ จากนั้นเลือกชนิดของแผ่นงานที่ต้องการพิมพ์

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ทางขวาบนเหนือการนำเสนอสไลด์

  คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่ปรากฏขึ้น ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  เลือกเครื่องพิมพ์

 5. คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ

  คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์

 6. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

เราขอแนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge แทน Internet Explorer เมื่อคุณทำงานใน PowerPoint สำหรับเว็บ เพื่อความราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อพิมพ์

ถ้าคุณใช้ Internet Explorer เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Adobe Reader เนื่องจากการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้กระบวนการการพิมพ์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ง่ายขึ้น

 1. จากสไลด์โชว์ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ คลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้นเลือกชนิดของแผ่นงานที่ต้องการพิมพ์

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. บนหน้า พิมพ์ ที่ปรากฏขึ้น ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก แนวนอน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

  คลิกแนวนอน​​และตัวเลือกอื่นๆ

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

  ในกล่องชื่อ ให้คลิกชื่อของเครื่องพิมพ์

 5. คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ (คุณอาจต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหา ตกลง บนหน้าการพิมพ์)

  คลิก ตกลง เพื่อพิมพ์

 6. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

 1. จากสไลด์โชว์ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ คลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้นเลือกชนิดของแผ่นงานที่ต้องการพิมพ์

  เลือกปุ่มพิมพ์หนึ่งปุ่ม

 2. คลิก เปิด PDF

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. จากงานนำเสนอที่เปิด ให้เลื่อนตัวชี้ของคุณไปด้านล่างของงานนำเสนอ แล้วคลิกรูปภาพนี้

  คลิกรูปภาพในงานนำเสนอ PowerPoint Online

 4. บนหน้ากล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก แนวนอน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

  เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์

 5. ในกล่อง เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์

 6. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์การนำเสนอสไลด์ของคุณ

 7. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปิดไฟล์ PDF ที่เปิดสำหรับการพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×